CONTACT US
Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Rotterdam Zuid hero XS Rotterdam Zuid hero XL

Case studies

Stadsdeel Rotterdam Zuid

Plan voor nieuwe iconische stadswijk.

1 De Vraag

Medio volgend jaar verdwijnt na 130 jaar de iconische margarinefabriek uit Rotterdam-Zuid. De fabriek langs de Nassaukade, aan de kopse kant van stadsdeel Feijenoord ten oosten van de Erasmusbrug, maakt plaats voor een grootschalige binnenstedelijke woningontwikkeling.

Een unieke omgeving, de afgelopen meer dan honderd jaar vooral met een industriële functie, die de afgelopen jaren al meer en meer is getransformeerd tot een prachtige, chique woonplek langs de Maas. De Gemeente Rotterdam zag ook bij de aankondiging van het vertrek van de margarinefabriek potentie op deze plek. Woningbouw lag hierin, gezien het woningtekort dat ook aan Rotterdam niet voorbijgaat, meer voor de hand dan de industriële functie te behouden. Cushman & Wakefield was als verkopend adviseur betrokken bij de verkoop aan VORM. Niet op een ‘alledaagse’ manier of in een ‘standaard’ verkoopproces.

2 De Aanpak

De verkoopbegeleiding vroeg om een onderbouwde visie op de toekomst van deze plek en de invulling ervan in relatie tot de stad. Een locatie met een bijzondere geschiedenis en unieke aspecten zoals de prominente, directe ligging aan de Maas. Vooruitlopend op de verkoop, heeft Cushman & Wakefield een uitgebreide studie uitgevoerd waarin de potentie van de invulling van de locatie in relatie tot de marktvraag en de grote, complexe ruimtelijke ordeningsopgave van de stad zijn verkend.

Sociaal-maatschappelijke, economische en lokale belangen zijn zorgvuldig in kaart gebracht, afgewogen en op basis van marktdata en -kennis getoetst op wenselijkheid, haalbaarheid en toekomstbestendigheid. Als basis is zowel kwantitatieve als kwalitatieve data gebruikt om uiteenlopende nieuwe programmatische invullingen te inventariseren en financieel door te rekenen.

Concreet zijn uiteenlopende invullingen verkend, variërend van woningen, kantoren, bedrijfsruimte, (stads)logistiek tot en met retail, getoetst aan de huidige en toekomstige marktvraag en -behoefte. De uitkomst van de studie verplichtte alle partijen tot het nemen van gefundeerde, strategische beslissingen en de uitkomst hiervan is vervolgens voorgelegd aan en afgestemd met de Gemeente Rotterdam. Met een team van specialisten in uiteenlopende disciplines – van Strategy & Innovation, Valuations & Advisory, Industrial & Logistics tot en met Capital Markets – is vervolgens het verkoopproces gedegen in de steigers gezet. 

Rotterdam Zuid gebied

3 Het Resultaat

Deze verkoopvoorbereiding heeft geleid tot een duurzame potentiele invulling die enerzijds aansluit op de beleidsambities van gemeente Rotterdam en anderzijds op de maatschappelijke en economische belangen voor het gebied, gebruikers en bewoners. Een mes dat aan twee kanten snijdt want de data-gedreven onderbouwing is een optimale opmaat naar het bestemmingsplanwijzigingstraject en heeft gezorgd voor optimalisatie van de verkoopopbrengst voor de huidige eigenaar.

Wij kijken uit naar de iconische stadswijk die koper VORM wil ontwikkelen op deze 24.000 m2 grote voormalige fabriekslocatie aan de Nieuwe Maas. Een project dat in nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam zal leiden tot een nieuwe toekomst voor deze meer dan honderd jaar oude werklocatie. We zijn trots op de toegevoegde waarde die wij als professional services company hebben kunnen leveren in diverse fases van het verkooptraject en bij verschillende stakeholders en blij met het vertrouwen dat wij van verkoper kregen om deze uitgebreide, maatschappelijk en economisch duurzame studie uit te voeren met als resultaat het begeleiden en realiseren van de verkooptransactie.

Meet the team

Laurens van der Schoor
Laurens van der Schoor

Associate (EMEA Grade - Associate)
Amsterdam, The Netherlands


+31 (6) 50052715

VCard downloaden

Paul Smolenaers
Paul Smolenaers

Partner - Lead V&A Alternatives (EMEA Grade - Partner)
Amsterdam, The Netherlands


+31 208407269

VCard downloaden

Toine van Summeren Amsterdam
Toine van Summeren

Partner (EMEA Grade - Partner)
Amsterdam, The Netherlands


+31 207513716

VCard downloaden