Toine van Summeren

Partner • The Netherlands

Toine van Summeren Amsterdam
Stuur mij een bericht
Lokale vestiging:

Gustav Mahlerlaan 362-364
UN Studio
1082 ME
Amsterdam,
Netherlands

Lokale vestiging

Kantoor: +31 207513716

Mobiel nummer: +31 620489738

VCard downloaden

Toine van Summeren

Partner • The Netherlands


Toine geeft dagelijks leiding aan het proactieve team van ervaren professionals die vanuit een strategisch partnership gebruikers van onroerend goed begeleiden bij de (ver)bouw, aankoop of aanhuur van hun nieuwe bedrijfslocatie. Met meer dan 17 jaar ervaring binnen het wijdverspreide netwerk in Nederland en daarbuiten beschikt Toine over de meest actuele en nauwkeurige lokale en regionale marktkennis.

Het team experts, dat zich uitsluitend bezighoudt met industriële en logistieke gebruikers-vraagstukken, ondersteunen bij het opstellen van uw programma van eisen, het vinden van kansen in de markt (inclusief opties op de korte en lange termijn die niet publiekelijk bekend zijn), technische inspecties, het opstellen van de uitvraag voor bouw-, koop of huurvoorstellen, het uitonderhandelen van alle voorwaarden en het vastleggen van de afspraken in een bevestiging. Afhankelijk van de behoeften dragen zij tevens zorg voor het projectmanagement van een (technische) (op)levering en/of eventuele inrichting van uw nieuwe locatie.

De procesmatige werkwijze leidt tot de beste locatiebeslissing. Zo kan het team begeleiden bij het opstellen en uitvoeren van: 

 • Een gezamenlijk gedefinieerde opdracht – zodat iedereen weet waar men aan toe is
 • Een programma van eisen – zodat vanaf het begin glashelder is waarnaar precies gezocht kan worden
 • Op maat gemaakte huur/koop en marktanalyse – zodat elke beslissing met data wordt onderbouwd.
 • Technische inspectie – zodat de nieuwe locatie niet voor onaangename verrassingen zorgt.
 • Een inkoopstrategie die aansluit bij de behoeften – zodat altijd tegen de beste commerciële voorwaarden en condities een overeenkomst wordt gesloten
 • Een overeenkomst – zodat alle afspraken duidelijk geformuleerd en juridisch bindend zijn

Het team adviseert graag bij het optimaliseren van het logistieke- en/of productieproces en eventueel het back office. Afhankelijk van de specifieke behoeften zijn verschillende diensten mogelijk, elk vanuit een procesmatige, proactieve en multidisciplinaire benadering waarbij transparante en heldere communicatie altijd centraal staan. Vaak begint een dergelijk proces bij het opstellen van een vastgoedstrategie, welke veelal uitmondt in bijvoorbeeld acquisitie (aanhuur of aankoop), verlenging of heronderhandeling van huidige overeenkomsten of dispositie (verkoop, (onder)verhuur of beëindiging van huidige overeenkomst(en). 

Dispositie

Tevens biedt het team ondersteuning bij het ontwikkelen en uitvoeren van exit-strategieën. Onze gezamenlijke strategie voldoet aan de gestelde doelen en rekening houdt met het brede scala aan operationele, wettelijke, politieke, bedrijfs-, milieu-, juridische en marktfactoren die van invloed kunnen zijn. Daarnaast bieden wij advies op het gebied van zowel kortingen/besparingen als  het tijdelijk verlengen of ontbinden/onderverhuren van overeenkomsten.

 • Een team van professionals 
 • Uitgebreide marktanalyses – zodat we elke beslissing met data kunt onderbouwen
 • Onderhandelingsstrategie met meerdere scenario’s – zodat de opdrachtgever een sterke onderhandelingspositie heeft
 • Cashflow analyse – zodat de opdrachtgever weet wat de huidige verplichtingen (op elk moment) waard zijn en daardoor verschillende scenario’s kunt vergelijken
 • Een objectieve adviesrol– zodat wij als buffer tussen de opdrachtgevers en de wederpartij kunnen optreden en de relatie en reputatie kunnen beschermen