Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Vrachtwagen Vrachtwagen

Logistiek vastgoed in Nederland: zeer hoog opnameniveau wordt geremd door krappe marktomstandigheden

18/02/2020

De opname van logistiek vastgoed is over het hele jaar 2019 uitgekomen op 2,5 miljoen m2. Ondanks een daling van 15 procent ten opzichte van 2018 is dit een historisch hoge opname binnen het langjarige gemiddelde in dit marktsegment. Dit blijkt uit de data van internationaal adviseur Cushman & Wakefield. De adviseur verwacht voor de komende jaren dat de transactiedynamiek in logistiek vastgoed aanhoudend hoog zal blijven hoewel deze, net als in 2019, zal worden geremd door beperkt aanbod. Ondanks de stijging van het aanbod naar 2,1 miljoen m2 per einde 2019 ten opzichte van einde 2018, is het aanbod ontoereikend om te voldoen aan de vraag.

Het grootste deel van de opname (64 procent) in logistiek vastgoed in 2019 betrof nieuwbouw, het jaar ervoor was dit 53 procent. Er is een duidelijke langjarige trend zichtbaar waarbij nieuwbouwtransacties het grootste deel van de totale logistieke opname opeist.
Aanvullend op het bestaande en in aanbouw zijnde aanbod van 2,1 miljoen m2 logistiek vastgoed, waarvan bijna de helft nieuwbouw betreft, omvat de harde planvoorraad momenteel circa 1,5 miljoen m². Hiervan is de bouw nog niet gestart. Afhankelijk van de locatie en de fase waarin het project zich bevindt, is de uiteindelijke realisatie soms onzeker als gevolg van de stikstofproblematiek. Deze onzekerheid, in combinatie met het al krappe aanbod, draagt bij aan huurprijsstijgingen in logistiek vastgoed. Tegelijkertijd biedt het ook kansen voor minder gewild, bestaand logistiek vastgoed dat onder normale marktomstandigheden met een gezonde leegstand niet zou worden overwogen door logistieke dienstverleners.

Opname distributiecentra percentage

Grootste transacties

De grootste transacties in 2019 waren die van Zalando in Bleiswijk (140.000 m2), Europa Apotheek in Venlo (56.000 m²) en Bol.com in Nieuwegein (53.000 m²). Hoewel de regio Bleiswijk zich in 2019 nadrukkelijk heeft gemanifesteerd als toplocatie voor distributiecentra, zijn volgens Cushman & Wakefield de logistieke dienstverleners steeds meer actief vanuit een grote logistieke zone die zich uitstrekt vanaf de Randstedelijke Zuidvleugel tot aan de Oostelijke en Zuidelijke landsgrenzen.

Opname distributiecentra in miljoenen

 
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Privacy & Cookies.
MORE OPTIONS
AGREE AND CLOSE
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS