Share:
Vrachtwagen Vrachtwagen

Logistiek vastgoed in Nederland: zeer hoog opnameniveau wordt geremd door krappe marktomstandigheden

18/02/2020

De opname van logistiek vastgoed is over het hele jaar 2019 uitgekomen op 2,5 miljoen m2. Ondanks een daling van 15 procent ten opzichte van 2018 is dit een historisch hoge opname binnen het langjarige gemiddelde in dit marktsegment. Dit blijkt uit de data van internationaal adviseur Cushman & Wakefield. De adviseur verwacht voor de komende jaren dat de transactiedynamiek in logistiek vastgoed aanhoudend hoog zal blijven hoewel deze, net als in 2019, zal worden geremd door beperkt aanbod. Ondanks de stijging van het aanbod naar 2,1 miljoen m2 per einde 2019 ten opzichte van einde 2018, is het aanbod ontoereikend om te voldoen aan de vraag.

Het grootste deel van de opname (64 procent) in logistiek vastgoed in 2019 betrof nieuwbouw, het jaar ervoor was dit 53 procent. Er is een duidelijke langjarige trend zichtbaar waarbij nieuwbouwtransacties het grootste deel van de totale logistieke opname opeist.
Aanvullend op het bestaande en in aanbouw zijnde aanbod van 2,1 miljoen m2 logistiek vastgoed, waarvan bijna de helft nieuwbouw betreft, omvat de harde planvoorraad momenteel circa 1,5 miljoen m². Hiervan is de bouw nog niet gestart. Afhankelijk van de locatie en de fase waarin het project zich bevindt, is de uiteindelijke realisatie soms onzeker als gevolg van de stikstofproblematiek. Deze onzekerheid, in combinatie met het al krappe aanbod, draagt bij aan huurprijsstijgingen in logistiek vastgoed. Tegelijkertijd biedt het ook kansen voor minder gewild, bestaand logistiek vastgoed dat onder normale marktomstandigheden met een gezonde leegstand niet zou worden overwogen door logistieke dienstverleners.

Opname distributiecentra percentage

Grootste transacties

De grootste transacties in 2019 waren die van Zalando in Bleiswijk (140.000 m2), Europa Apotheek in Venlo (56.000 m²) en Bol.com in Nieuwegein (53.000 m²). Hoewel de regio Bleiswijk zich in 2019 nadrukkelijk heeft gemanifesteerd als toplocatie voor distributiecentra, zijn volgens Cushman & Wakefield de logistieke dienstverleners steeds meer actief vanuit een grote logistieke zone die zich uitstrekt vanaf de Randstedelijke Zuidvleugel tot aan de Oostelijke en Zuidelijke landsgrenzen.

Opname distributiecentra in miljoenen