CONTACT US
Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Rotterdam Meest Inclusieve Stad Van Europa

11/06/2024
  • Nederlandse en Scandinavische steden scoren het hoogst in nieuwe Inclusive Cities Barometer van Cushman & Wakefield

  • Inclusieve steden vergroten de kansen van mensen en verhogen sociale en economische groei van die steden

Amsterdam - Rotterdam is de meest inclusieve stad in Europa. Dit blijkt uit de Inclusive Cities Barometer, een omvangrijk onderzoek naar 44 steden in Europa en het Midden-Oosten (EMEA) van internationaal vastgoedadviseur Cushman & Wakefield. Het onderzoek meet de mate van inclusiviteit op basis van bijna 5.000 datapunten onderverdeeld naar 110 variabelen, waaronder sociale structuur, gezondheid en welzijn, religieuze en etnische vrijheid, en toegang tot de woning- en arbeidsmarkt.

De Inclusive Cities Barometer is een op data gebaseerd onderzoek over de invloed van de bebouwde omgeving op op de inclusiviteit en sociale cohesie in steden. Cushman & Wakefield is de eerste op de markt die dit niveau van gegevens over de inclusiviteit van steden wereldwijd in kaart brengt, volgt en kwantificeert.

Inclusive Cities Barometer_NL.png
De verdeling van steden op basis van vier categorieën die de volwassenheid van steden in hun reis naar inclusiviteit vertegenwoordigen.Rotterdam leider in stedelijke inclusiviteit

Onder leiding van burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft Rotterdam zich gepositioneerd als een voortrekker van stedelijke inclusiviteit. De stad is een thuis voor ongeveer 170 nationaliteiten en onderscheidt zich door een grote culture, religieuze en genderdiversiteit. Belangrijke parameters die Rotterdam tot meest inclusieve stad kwalificeren betreffen de investeringen in kwalitatieve huisvesting, voorzieningen voor alle gemeenschappen en bijvoorbeeld de brede toegankelijkheid van de arbeidsmarkt met op dit moment historisch lage werkloosheidcijfers. Zo vinden hooggekwalificeerde professionals werk bij multinationals zoals Unilever, terwijl het havengebied en de haven veel kansen biedt voor praktisch opgeleide arbeidskrachten.

Achter Rotterdam positioneren steden als Kopenhagen, Amsterdam, Oslo en Gothenburg zich hoog op de lijst van inclusieve steden. Deze steden in voornamelijk de Noord-Europese regio – kenmerken zich door een progressief sociale beleid met strategieën gericht op integratie van de grote diversiteit aan gemeenschappen. Andere steden zoals Barcelona, Berlijn en Parijs laten eveneens sterke prestaties zien, maar staan nog voor de opgave om ongelijkheid te verminderen. Steden zoals Athene en Boedapest verbeteren ondanks historische uitdagingen, terwijl steden in het Midden-Oosten en Afrika - zoals Abu Dhabi, Istanbul en Kaapstad – in de beginfase van hun ontwikkeling zijn.

Annelou de Groot, CEO Cushman & Wakefield Nederland: "Inclusieve steden creëren vraagt om intensieve samenwerking tussen gemeenschappen, beleidsmakers en de organisaties die een bepalende rol hebben in het creëren en beheren van de fysieke ruimte. Zij nemen immers de beslissingen over wat er voor wie er gebouwd wordt, inclusief de vorm en functie van voorzieningen en ruimtes. Dit betekent dat ook de vastgoedsector een grote verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat projecten ten goede komen aan alle inwoners van een stad. Ondanks dat er al heel veel goed gaat, blijven er nog steeds belangrijke aandachtspunten. Zo heeft 27% van de bevolking ouder dan 16 jaar in de EU een vorm van handicap. Deze groep is dubbel zo vaak werkloos. Een ontwerp voor steden met meer aandacht voor handicaps – zoals visuele, auditieve of fysieke beperkingen – kan zorgen voor een betere toegang tot banen voor deze doelgroep.”

Inclusive Cities EMEA Campaign_Infograph.pngVier dimensies: economie, sociaal, ruimtelijk en omgeving

Inclusieve steden zijn stedelijke omgevingen die prioriteit geven aan diversiteit, gelijkheid en toegankelijkheid voor alle bewoners inclusief kwetsbare en minderheidsgroepen. Dit doen ze onder andere door beleid dat gericht is op gelijke verdeling van middelen, voorzieningen en diensten. Het onderzoek onderscheidt vier hoofddimensies voor stedelijke inclusiviteit: economie, sociaal, ruimtelijk en leefomgeving. In economisch opzicht implementeren inclusieve steden vaak hogere belastingtarieven en beleid dat gericht is op betere verdeling van welvaart. Op sociaal vlak verbeteren deze steden de toegang tot cruciale diensten en ondersteunen ze de fysieke en mentale gezondheid van hun inwoners. Ruimtelijk verhogen ze de levenskwaliteit door weloverwogen stedelijke inrichting en de openbare veiligheid is sterk gericht op bevordering van gelijkheid. Voor wat betreft de leefbaarheid werken ze aan goede luchtkwaliteit en bijvoorbeeld een groene infrastructuur.

Inclusiviteit draagt bij

Circa 57% van de mensen leeft in stedelijke gebieden, die ongeveer 80% van het wereldwijde BBP genereren. Dit maakt inclusiviteit een belangrijk thema voor bijna 5 miljard mensen en beïnvloedt het 71 biljoen dollar van de wereldwijde economie. Inclusieve steden vergroten het sociale en economische ontwikkelingspotentieel van mensen, trekken meer talent en innovatie aan, en stimuleren investeringen en groei. Dit biedt veel kansen voor organisaties, maar ook voor individuen om hun sociale en economische status te verbeteren. Bovenal maakt inclusiviteit steden veerkrachtiger en beter aanpasbaar aan de veranderende behoeften van haar inwoners.

Inclusive Cities Barometer

Voor het onderzoek naar de inclusiviteit van steden heeft Cushman & Wakefield gebruik gemaakt van bevindingen uit literatuurstudies, kwantitatieve gegevens en modelaggregatie. Gegevens werden verzameld van vooraanstaande wereldwijde derde partijen - zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties – en gecombineerd met interne inzichten om een uitgebreide evaluatie van inclusiviteit mogelijk te maken.

 

 

LOOKING FOR DATA?

Looking for more historic or specific property market data? Get in touch.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Privacy & Cookies.
MORE OPTIONS
AGREE AND CLOSE
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS