Share:
Spoločnosť NN sa plánovala presťahovať do ich budovy o veľkosti 3800 m2, ktorá sa nachádza v Bratislave v časti Staré mesto, ktorá potrebovala kompletnú rekonštrukciu. Projekt sa skomplikoval požiadavkou klienta a to zachovať počas rekonštrukcie dve oddelenia v budove. Tím projektového manažmentu a konzultácií Cushman & Wakefield na Slovensku bol poverený vedením projektu.
Click to Enlarge

Výzva

Spoločnosť NN sa plánovala presťahovať do ich budovy o veľkosti 3800 m2, ktorá sa nachádza v Bratislave v časti Staré mesto, ktorá potrebovala kompletnú rekonštrukciu. Projekt sa skomplikoval požiadavkou klienta a to zachovať počas rekonštrukcie dve oddelenia v budove. Tím projektového manažmentu a konzultácií Cushman & Wakefield na Slovensku bol poverený vedením projektu.


Riešenie

Celý projekt trval 5 mesiacov od konečnej úpravy priestoru, výberového konania, výberu zmluvného partnera až po skutočnú výstavbu, vrátane demolácie a presťahovania.
Tím projektového manažmentu upravil plán prác na splnenie požiadavky klienta ponenechať počas rekončtrukcie dve oddelenia v budove. Oddelenia boli premiestnené z jedného poschodia na druhé, aby sa uistili že projekt prebieha bez problémov.
Práce v starej budove neustále obmedzovali problémy a skryté nástrahy, ale vďaka hladkej spolupráci medzi všetkými zúčastnenými, nakoniec boli všetky problémy vyriešené na mieste a bez akéhokoľvek dopadu na plán.
Na projekte pracovali Radoslav Blazo a Veronika Ondrikova.


Výsledky

Projekt bol odovzdaný včas a v rámci dohodnutého rozpočtu, vďaka riadnemu riadeniu zmien vykonávanému na dennej báze spolu s riadením rizik kontrolovaných a aktualizovaných každý týždeň.

Na základe aplikovaných inteligentných riešení tím projektového manažmentu dosiahol úspory projektu v hodnote 153 000 eur z pôvodného odhadovaného rozpočtu 1,45 mil. eur. To umožnilo klientovi investovať do nového BMS pre HVAC systém, aby mohol v budúcnosti riadiť budovu efektívnejšie.