Office meeting (image) Office meeting (image)

Giới thiệu về chúng tôi

Đạo đức

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC THỂ HIỆN QUA NIỀM TIN CỦA KHÁCH HÀNG

Sự chính trực cá nhân và tôn trọng người khác là những tiêu chuẩn ứng xử hàng đầu của chúng tôi. Chúng thúc đẩy văn hóa hợp tác. Văn hóa niềm tin. Văn hóa tự tin.

Tại Cushman & Wakefield, chúng tôi hiểu rằng hành động của nhân viên ảnh hưởng đến uy tín của công ty, và đồng thời ảnh hưởng đến mối quan hệ với khách hàng, với tư cách cá nhân và tư cách tập thể doanh nghiệp. Tóm lại, các giá trị của chúng tôi được phản ánh qua hành động.

Đường dây nóng Tố giác: 1-866-873-9854 (Hoa Kỳ và Canada)

Để được hướng dẫn gọi điện miễn phí trên toàn thế giới đến Đường dây nóng Tố giác nhấp vào đây.

Các đường dây nóng tố giác hiệu quả đóng vai trò rất quan trọng trong việc quản trị tốt doanh nghiệp và cuối cùng là thành công dài hạn của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về Quy tắc Ứng xử Doanh nghiệp Toàn cầu.

KHÔNG THỂ TÌM ĐƯỢC NHỮNG GÌ BẠN ĐANG TÌM KIẾM?

Liên hệ với một trong các chuyên gia của chúng tôi.