Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

For Lease | Ready-built Warehouse Available in the future

Warehouse for Rent in Thuan Thanh 2 Industrial park- Bac Ninh, Vietnam

Thuan Thanh, Bac Ninh Vietnam
Inquire About This Property
Construction Status:
under construction
Sublease:
No

Warehouse for Rent in Bac Ninh, Vietnam

- Grade A RBW in Thuan Thanh 2 industrie park, Bac Ninh

- Developer: SLP

- Accessibility to Ha Noi CBD (32 km), Noi Bai Airport ( 42 km), Bac Ninh CBD ( 16 km)

- Fully amenities: 24/7, CCTV, Fire fighting system, Automatic Sprinklers System, lightning system, parking lot, ...

-Available to hand-over in Q2-2023

- Notable Manufacturers: Zheng Xing, Son Ha Bac Ninh, Racing Vietnam, Johnson Health


베트남 Bac Ninh 성에의 대여 창고

- Bac Ninh, Thuan Thanh 2공업단지, A급기성품 창고  

- 개발자: SLP 

- 다음과 연결한다, Ha Noi 시내 (32 km), Noi Bai 공항(42 km), Bac Ninh 중심 상업 구 ( 16 km)

- 편의 시설: 경비 24/7, CCTV, 소방 시스템, 스프링 쿨러 시스템, 조명 시스템, 주차장, ...

- Q2-2023 에 인수인계

- 주목할만한 제조사: Zheng Xing, Son Ha Bac Ninh, Racing Vietnam, Johnson Health


越南 Bac Ninh 省出租仓库房

- Bac Ninh,Thuan Thanh 2 工业园区 、 A 级预制仓库房

- 开发商:SLP

- 连接到 、Ha Noi 市中心(32 公里)、Noi Bai 市中心(42 公里 、Bac Ninh 市中心(16 公里)

- 公用事业:24/7 、闭路电视 、消防系统 、洒水系统 、停车场 、照明系统 、...

- Q2-2023 内移交

- 著名制造商: Zheng Xing, Son Ha Bac Ninh, Racing Vietnam, Johnson Health

Cushman & Wakefield sử dụng cookie để phân tích lưu lượng truy cập và đem đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất trên trang web này. Tắt hộp thoại này để xác nhận sự đồng thuận của bạn hoặc truy cập trang này để tìm hiểu thêm:
Thông báo về cookie

MORE OPTIONS
Đồng ý và tắt


These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS