Share:
Building-close-up-750x480 Building-close-up-2352x720

Artikelen

Huurherziening Portefeuille Paul Warmer Beheer

Uitdaging

Na het verstrijken van de eerste tienjarige huurtermijn, wenste Paul Warmer B.V. een structurele huurverlaging van drie winkelobjecten van verhuurder Paul Warmer Beheer B.V. 


Oplossing

Een nauwkeurig huurprijsonderzoek conform de richtlijnen van artikel 7:303 BW toonde aan dat de huurprijzen inderdaad aangepast konden worden. De huurprijs van de objecten in Amstelveen en Den Haag kon weliswaar naar beneden worden bijgesteld, maar de huurprijs van de winkelruimte in Amsterdam kon daarentegen aanzienlijk worden verhoogd.


Resultaat

De huurprijzen van Amstelveen en Den Haag zijn verlaagd, terwijl de huurprijs van Amsterdam is verhoogd. Daarnaast zijn de huurovereenkomsten vernieuwd voor een periode van 10 jaar.

Het dreigende risico op forse huurdalingen hebben wij weten om te zetten in portefeuillebrede kansen door huurdalingen te beperken en huurtermijnen langjarig te verlengen. Hierdoor is rust gecreëerd in de portefeuille conform de wens van de opdrachtgever.