Share: Share with Email
Office and Business Services Office and Business Services

Odvetvia a sektory

Kancelárie

Spoločnosť Cushman & Wakefield je popredný poradca pre nájomcov, investorov a developerov kancelárskych priestorov v Spojenom kráľovstve a Írsku.
 

Naše lokálne tímy zabezpečujúce prenájom, tím investičného poradenstva, zastupovania nájomcov, prenájmu priestorov majú hlboké znalosti o trhu a rozsiahle skúsenosti s poradenstvom klientom pre všetky typy kancelárií. 

Ponúkame komplexnú škálu služieb bez ohľadu na to či máte záujem o investovanie, akvizíciu, prehodnotenie nájomného alebo obnovenie prenájmu.

Detailná znalosť požiadaviek a potrieb nájomcov je poskytovaná cez platformu globálnych služieb pre nájomcov

Prostredníctvom nášho tímu pre flexibilné nájomné riešenia sme na čele rýchlo napredujúceho sektora servisovaných kancelárií a co-workingových priestorov. 

Naše medzinárodné oddelenie ponúka často nevídaný prístup ku korporátnym manažérom tým, že využíva výhody našich globálnych vzťahov.

Je to prístup, ktorý ponúka:

Pri poradenstve sa riadime tromi hlavnými princípmi:
  • Zistenie: pozorne počúvame, aby sme pochopili vaše krátkodobé a dlhodobé ciele, motiváciu, ašpirácie, príležitosti a hrozby.
  • Navrhnutie: svoje hĺbkové znalosti miestnych a globálnych trhov využívame pri tvorbe stratégií, pomocou ktorých dosiahnete svoje ciele.
  • Realizácia: využívame výhodu našich znalostí a skúseností, aby sme pre vás dosiahli optimálne výsledky.

Ako pracujeme:

Naša kultúra spolupráce a podnikateľského partnerstva znamená, že pri dosahovaní výsledkov nás ženie inovácia, transparentnosť a húževnatosť. 

Sústreďujeme sa predovšetkým na budovanie a udržiavanie vzťahov s klientmi založených na dôvere a vždy plníme to, čo sme sľúbili.

SÚVISIACE SLUŽBY

Prenájom kancelárskych priestorov
Odborníci na poradenstvo pre nájomcov poskytujú strategické riešenia pre obsadenie nehnuteľností, ktoré podporujú a posilňujú pozíciu vašej spoločnosti. Navrhnuté stratégie vychádzajú z potrieb nehnuteľností, ako aj z vašich podnikateľských zámerov, finančných a operačných cieľov.
Zistiť viac
Prenájom maloobchodných priestorov
Vlastníkom komerčných nehnuteľností poskytujeme strategickú expertízu, ktorá im umožní čo najviac rozšíriť povedomie o ich nehnuteľnostiach a poskytovaných priestoroch na prenájom, vhodne nastaviť ceny za nájom a vyťaženosť prenajímaných nehnuteľností, a teda maximalizovať celkovú hodnotu investícií.
Zistiť viac
Prenájom priemyselných priestorov
Na slovenskom trhu s priemyselnými a skladovými priestormi sme si vybudovali mimoriadne silnú pozíciu, v rámci ktorej sa tešíme skvelej reputácii pre aktivity nájomcov, developerov a investorov.
Learn More

SÚVISIACE INTERNÉ VEDOMOSTI

Bratislava, Slovakia
Insights • Economy

Slovakia Real Estate Market View

A regular update on the commercial real estate market in Slovakia.
Juraj Bronček • 19/10/2021

Sociálne siete

NEMÔŽETE NÁJSŤ TO, ČO HĽADÁTE?

Spojte sa s jedným z našich profesionálov.