Share:

Vlastníkom komerčných nehnuteľností poskytujeme strategickú expertízu, ktorá im umožní čo najviac rozšíriť povedomie o ich nehnuteľnostiach a poskytovaných priestoroch na prenájom, vhodne nastaviť ceny za nájom a vyťaženosť prenajímaných nehnuteľností, a teda maximalizovať celkovú hodnotu investícií.

Zastupovanie prenajímateľov

  • Poradenstvo v oblasti rozmiestnenia
  • Stratégia a sprostredkovanie prenájmu
  • Asistencia pri vyjednávaní nájomných podmienok
  • Pravidelné správy o vývoji na trhu a trendoch
  • Služby opätovného prenájmu vrátanie relokácie    

Zastupovanie nájomcov

  •  Nájomcov zastupujeme v procese hľadania vhodných maloobchodných priestorov na hlavných nákupných uliciach, v novopostavených alebo v existujúcich nákupných centrách
  • Poradenstvo pre optimalizáciu portfólia
  • Prieskum a poradenstvo pred vstupom na trh
  • Predaj maloobchodných priestorov

SÚVISIACE SKUPINY

Prenájom kancelárskych priestorov
Odborníci na poradenstvo pre nájomcov poskytujú strategické riešenia pre obsadenie nehnuteľností, ktoré podporujú a posilňujú pozíciu vašej spoločnosti. Navrhnuté stratégie vychádzajú z potrieb nehnuteľností, ako aj z vašich podnikateľských zámerov, finančných a operačných cieľov.
Zistiť viac
Prenájom priemyselných priestorov
Na slovenskom trhu s priemyselnými a skladovými priestormi sme si vybudovali mimoriadne silnú pozíciu, v rámci ktorej sa tešíme skvelej reputácii pre aktivity nájomcov, developerov a investorov.
Learn More
Kapitálové trhy: Globálne odborné skúsenosti s transakciami vždy, keď ich potrebujete
Ste pripravení na budúcnosť v realitnom odvetví?
Zistiť viac
Udržateľnosť

Klimatická zmeny a obmedzené prírodné zdroje znamenajú radikálnu zmenu v tradičnom prístupe k nehnuteľnostiam. 

Learn More
Ohodnotenie poradenstvo

Máme rozsiahle a dlhodobé skúsenosti s oceňovaním komerčných nehnuteľností. Disponujeme aktuálnymi informáciami z trhu od našich expertov z oblasti prenájmu, prieskumu trhu a predaja komerčných nehnuteľností.


Zistiť viac

SÚVISIACE PRÍBEHY

NN • Banking & Financial Services
Learn More

SÚVISIACE INTERNÉ VEDOMOSTI

Bratislava, Slovakia
Insights • Economy

COVID-19 Impacts on Slovakia Real Estate

A brief weekly update on the impacts of COVID-19 pandemic on commercial real estate in Slovakia.
Juraj Bronček • 12/10/2020

Sociálne siete

NEMÔŽETE NÁJSŤ TO, ČO HĽADÁTE?

Spojte sa s jedným z našich profesionálov.