CONTACT US
Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
office leasing (image) office leasing (image)

Služby

Prenájom maloobchodných priestorov

Vlastníkom komerčných nehnuteľností poskytujeme strategickú expertízu, ktorá rozširuje povedomie o nehnuteľnostiach, poskytovaných priestoroch na prenájom, o vhodnom nastavení ceny za nájom a vyťaženosti prenajímaných jednotiek.

Zastúpenie prenajímateľa

 • Vytvorenie lízingovej stratégie a zabezpečenie sprostredkovateľskej činnosti
 • Pomoc pri vyjednávaní nájomných zmlúv
 • Renegociácia nájomných podmienok a predlžovanie prenájmu
 • Cezhraničné maloobchodné služby
 • Retailový marketing B2B
 • Pravidelné podávanie správ o trhovej aktivite a trendoch
 • Poradenstvo pri developmente, prestavbe a zmene lokality
 • Poradenstvo v oblasti koncepcie a usporiadania
 • Poradenstvo v oblasti Food & Bevarage sektora
 • Poradenstvo v oblasti zábavného priemyslu

Zastupovanie nájomcu

Expanzia

 • Vytvorenie stratégií
 • Analýza dát o konkurencii
 • Výber lokality

Vyjednávanie podmienok

 • Podpora pri uzatváraní zmluvy
 • Podpora pri vstupe na trh

Analýza a prehľad trhu

 • Analýza dát
 • Poskytnutie poradenstva
 • Poskytnutie ocenenia priestorov

Optimalizácia

 • Zabezpečenie likvidácie
 • Poradenstvo v oblasti optimalizácie nákladov

Správa prenájmu

 • Obnovenie prenájmu
 • Úspory

Pokrytie všetkých maloobchodných lokalít

 • Nákupné centrá (od prémiových po C-class)
 • Maloobchodné prevádzky mimo centra a retail parky
 • High-street
 • Kancelárske a obytné priestory
 • Pop-up riešenia
 
Retail Video Retail Video

SÚVISIACE SKUPINY

Prenájom kancelárskych priestorov
Odborníci na poradenstvo pre nájomcov poskytujú strategické riešenia pre obsadenie nehnuteľností, ktoré podporujú a posilňujú pozíciu vašej spoločnosti. Navrhnuté stratégie vychádzajú z potrieb nehnuteľností, ako aj z vašich podnikateľských zámerov, finančných a operačných cieľov.
Zistiť viac
Prenájom priemyselných priestorov
Na slovenskom trhu s priemyselnými a skladovými priestormi sme si vybudovali mimoriadne silnú pozíciu. Zaisťujeme služby pre nájomcov, developerov a investorov.
Zistiť viac
Kapitálové trhy: Globálne odborné skúsenosti s transakciami vždy, keď ich potrebujete
Ste pripravení na budúcnosť v realitnom odvetví?
Zistiť viac
Udržateľnosť

Klimatické zmeny a obmedzené prírodné zdroje znamenajú radikálnu zmenu v tradičnom prístupe k nehnuteľnostiam. 

Zistiť viac
Ohodnotenie nehnuteľností a poradenstvo

Máme rozsiahle a dlhodobé skúsenosti s oceňovaním komerčných nehnuteľností. Disponujeme aktuálnymi informáciami z trhu od našich expertov z oblasti prenájmu, prieskumu trhu a predaja komerčných nehnuteľností.


Zistiť viac

SÚVISIACE PRÍBEHY

danone
Danone
Zadanie od klienta Danone na vytvorenie nového dizajnu kancelárie a projektového manažmentu sme prijali radi, nakoľko Cushman & Wakefield je ich celosvetovým partnerom.
Zistiť viac
banking
NN • Banking & Financial Services
Spoločnosť NN sa plánovala presťahovať do ich budovy o veľkosti 3800 m2, ktorá sa nachádza v Bratislave v časti Staré mesto, ktorá potrebovala kompletnú rekonštrukciu. Projekt sa skomplikoval požiadavkou klienta a to zachovať počas rekonštrukcie dve oddelenia v budove. Tím projektového manažmentu a konzultácií Cushman & Wakefield na Slovensku bol poverený vedením projektu.
Zistiť viac

SÚVISIACE INTERNÉ VEDOMOSTI

Upacking Europe's Linving Revolution
Research • Investment / Capital Markets

European Living Revolution

Unpacking Europe's Living Revolution

02/07/2024
Office Fit Out Cost Guide - Web card
Research • Workplace

Office Fit Out Cost Guide

Obnovte a dajte nový nádych vašim pracovným priestorom pomocou nášho nového Office Fit Out Cost Guide 2024. Zistite ako majú vyzerať nové, moderné a produktívnejšie kancelárie v Bratislave.
Veronika Spanikova

NEMÔŽETE NÁJSŤ TO, ČO HĽADÁTE?

Spojte sa s jedným z našich profesionálov.

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS