Share:
Laptop Review Meeting (image) Laptop Review Meeting (image)

Služby

Prenájom priemyselných priestorov

Na slovenskom trhu s priemyselnými a skladovými priestormi sme si vybudovali mimoriadne silnú pozíciu, v rámci ktorej sa tešíme skvelej reputácii pre aktivity nájomcov, developerov a investorov.

Tím spoločnosti C&W, ktorý sa zaoberá priemyselnými priestormi, ponúka poradenstvo pre nájomcov, prenajímateľov a investorov. Na miestnej aj globálnej úrovni sa aktívne podieľa na trhu s logistikou dopravy a poskytovaním nehnuteľností na priemyselné účely. Pracujeme s národnými aj nadnárodnými klientmi, ktorým poskytujeme poradenské služby v oblasti priemyselných nehnuteľností šité na mieru. Vďaka tomu naši klienti dosahujú svoje stanovené operatívne ciele.

  • Umiestnenie a marketingové plánovanie
  • Rozsiahle vyhľadávanie pozemkov, skladových priestorov, prevádzok alebo kancelárskych priestorov v cieľovej lokalite
    Strategické konzultácie a poradenstvo pre zahraničných nájomcov, ktorí sa chcú dostať na slovenský trh alebo rozšíriť svoj už existujúci vplyv
  • Spolupráca so všetkými zahraničnými obchodnými komorami na Slovensku
  • Konzultácie v oblasti výstavby pre projekty build-to-suit (špekulatívne) alebo build-to-own (pre vlastnenie)
  • Akvizície pozemkov, portfólií nehnuteľností a ich dispozícia
  • Organizovanie a spravovanie tendrov pre developerov
  • Vyjednávanie zmluvných podmienok
  • Vysokokvalitný prieskum trhu, marketingové dotazníky a štatistiky

 

 

SÚVISIACE SLUŽBY

Prenájom kancelárskych priestorov
Odborníci na poradenstvo pre nájomcov poskytujú strategické riešenia pre obsadenie nehnuteľností, ktoré podporujú a posilňujú pozíciu vašej spoločnosti. Navrhnuté stratégie vychádzajú z potrieb nehnuteľností, ako aj z vašich podnikateľských zámerov, finančných a operačných cieľov.
Zistiť viac
Prenájom maloobchodných priestorov
Vlastníkom komerčných nehnuteľností poskytujeme strategickú expertízu, ktorá im umožní čo najviac rozšíriť povedomie o ich nehnuteľnostiach a poskytovaných priestoroch na prenájom, vhodne nastaviť ceny za nájom a vyťaženosť prenajímaných nehnuteľností, a teda maximalizovať celkovú hodnotu investícií.
Zistiť viac
Kapitálové trhy: Globálne odborné skúsenosti s transakciami vždy, keď ich potrebujete
Ste pripravení na budúcnosť v realitnom odvetví?
Zistiť viac
Udržateľnosť

Klimatická zmeny a obmedzené prírodné zdroje znamenajú radikálnu zmenu v tradičnom prístupe k nehnuteľnostiam. 

Learn More
Ohodnotenie poradenstvo

Máme rozsiahle a dlhodobé skúsenosti s oceňovaním komerčných nehnuteľností. Disponujeme aktuálnymi informáciami z trhu od našich expertov z oblasti prenájmu, prieskumu trhu a predaja komerčných nehnuteľností.


Zistiť viac

SÚVISIACE INTERNÉ VEDOMOSTI

Bratislava, Slovakia
Insights • Economy

Slovakia Real Estate Market View

A regular update on the commercial real estate market in Slovakia.
Juraj Bronček • 07/09/2021

Sociálne siete

NEMÔŽETE NÁJSŤ TO, ČO HĽADÁTE?

Spojte sa s jedným z našich profesionálov.