Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

For Sale | Ready-built Factory Available

Factory for Sales in Binh Duong, Vietnam

Nam Tan Uyen Expansion Industrial Park
Tan Uyen Commune, Binh Duong Province Vietnam
Inquire About This Property
Construction Status:
Operational

Ready-built Factory for Sales in Binh Duong, Vietnam

 • Standard ready-built factory in Nam Tan Uyen Expansion Industrial Park, Binh Duong
 • Accessibility via Ho Chi Minh CBD (45 km), Tan Son Nhat International Airport (40 km), Cat Lai Port (51 km), Cai Mep Port (85 km)
 • Fully amenities: 24/7, CCTV, Fire fighting system, Fence
 • Notable Manufacturers: Vina Cafe, King Cafe, Circle K, Casumina

베트남 Binh Duong 성에의 창고,공장 대여

 • Binh Duong, Nam Tan Uyen Expansion 공업단지, 표준 기성 공장
 • 다음과 연결한다 Ho Chi Minh 시내 (45 km), Tan Son Nhat 공항(40 km), Cat Lai 항구(51 km), Cai Mep 공항 (85 km),
 • 편의 시설: 경비 24/7, CCTV, 소방시설, 펜스
 • 주목할만한 제조사: Vina Cafe, King Cafe, Circle K, Casumina

越南 Binh Duong 省内仓库、厂房出租

 • Binh Duong, Nam Tan Uyen Expansion 工业园区 、 标准预制厂房
 • 连接到: Ho Chi Minh 市中心(45 公里)、Tan Son Nhat 机场 ( 40 公里) 、Cat Lai 港口(51 公里)、Cai Mep 机场(85 公里)
 • 公用事业:24/7 、闭路电视 、消防系统,围栏 ...
 • 著名制造商: Vina Cafe, King Cafe, Circle K, Casumina

Cushman & Wakefield sử dụng cookie để phân tích lưu lượng truy cập và đem đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất trên trang web này. Tắt hộp thoại này để xác nhận sự đồng thuận của bạn hoặc truy cập trang này để tìm hiểu thêm:
Thông báo về cookie

MORE OPTIONS
Đồng ý và tắt


These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS