Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

For Sale | Ready-built Factory Available

Ready-built Factory for Sales in Long An, Vietnam

Tan Do Industrial Park
Duc Hoa District, Long An Province Vietnam
Inquire About This Property
Construction Status:
Operational

Ready-built Factory for Sales in Long An, Vietnam

 • Standard Ready-built Factory in Tan Do Industrial Park, Long An
 • Accessibility via Ho Chi Minh CBD (33 km), Tan Son Nhat International Airport (30 km), Cat Lai Port (44 km), Cai Mep Port (95 km), Long An Port (54 km)
 • Fully amenities: 24/7, CCTV, Fire fighting system, Fence
 • Notable Manufacturers: ICHI PAINTS, Masan, Duy Tan Plastic, Pharmaceutical Euvipharm,...

베트남 Long An 성에의 창고,공장 대여

 • Long An, Tan Do 공업단지, 현대적인 기성 공장
 • 다음과 연결한다 Ho Chi Minh 시내 (33 km), Tan Son Nhat 공항(30 km), Cat Lai 항구(44 km), Cai Mep 공항 (95 km), Long An 공항 (54 km)
 • 편의 시설: 경비 24/7, CCTV, 소방시설, 펜스
 • 주목할만한 제조사: ICHI PAINTS, Masan, Duy Tan Plastic, Pharmaceutical Euvipharm,...

越南 Long An 省内仓库、厂房出租

 • Long An, Tan Do 工业园区 、现代预制厂房
 • 连接到: Ho Chi Minh 市中心(33 公里)、Tan Son Nhat 机场 (30 公里) 、Cat Lai 港口(44 公里)、Cai Mep 机场(95 公里)、Long An 机场(54 公里)
 • 公用事业:24/7 、闭路电视 、消防系统,围栏 ...
 • 著名制造商: ICHI PAINTS, Masan, Duy Tan Plastic, Pharmaceutical Euvipharm,...

Cushman & Wakefield sử dụng cookie để phân tích lưu lượng truy cập và đem đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất trên trang web này. Tắt hộp thoại này để xác nhận sự đồng thuận của bạn hoặc truy cập trang này để tìm hiểu thêm:
Thông báo về cookie

MORE OPTIONS
Đồng ý và tắt


These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS