CONTACT US
Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Crosswalk Crosswalk

Insights

Wet betaalbare huur: waarom vooral bestaande bouw hard wordt geraakt

Wet betaalbare huur: waarom vooral bestaande bouw hard wordt geraakt

Willemijn van den Hoek • 31/05/2024
Recent onderzoek van Cushman & Wakefield laat zien dat de Wet betaalbare huur de bouwopgave niet in de weg hoeft te staan. Benieuwd naar hoe wij tot deze conclusies zijn gekomen? Lees dan ons artikel!

Regulering op de woningmarkt is, ook in het nieuwe Hoofdlijnenakkoord, een breed gedragen politieke wens als gevolg van de excessen op de huurwoningmarkt de afgelopen jaren. Met de Wet betaalbare huur heeft het kabinet besloten dat ‘middenhuurwoningen een vorm van huurprijsbescherming krijgen, zodanig dat wonen voor middeninkomens betaalbaar wordt én het rendabel blijft voor beleggers om in deze woningen te investeren’. Over of het investeren in woningen nog aantrekkelijk blijft, verschillen de meningen. Privaat kapitaal uit veelal kritiek op de wet, terwijl institutioneel geld zich achter de wet lijkt te scharen. 

Dat het investeren in woningen aantrekkelijk blijft, is noodzakelijk voor het oplossen van de bouwopgave. Uit theoretische casussen van Cushman & Wakefield blijkt dat vooral bestaande bouw hard wordt geraakt door de Wet betaalbare huur, terwijl nieuwbouw profiteert van een betere waardering van de energielabels en de nieuwbouwopslag. Hoewel de realiteit is dat de Wet betaalbare huur ertoe leidt dat een groter deel van de markt gereguleerd wordt, waardoor een deel van de beleggers financiële terugval zal ervaren en bepaald beleggingsproduct (zoals kleine bestaande bouw en nieuwbouwwoningen) minder aantrekkelijk wordt, laten de casussen zien dat de Wet betaalbare huur, de bouwopgave niet in de weg hoeft te staan.

Benieuwd naar hoe wij tot deze conclusies zijn gekomen? Download dan onze publicatie

 

Gerelateerde inzichten

netherlands housing market
Woningmarktanalyse: Huidige Wet- en Regelgeving onvoldoende om Ambitieuze Doelstellingen te Halen

Uit een onderzoek naar stimulerende en regulerende maatregelen op de Nederlandse woningmarkt concludeert Cushman & Wakefield dat beleidsdoelstellingen met de huidige wet- en regelgeving niet zullen worden gehaald. 

Jos Hesselink • 14/12/2023

Aantal nieuwbouwwoningen daalt schikbarend
Aantal nieuwbouwwoningen daalt schikbarend

Het dieptepunt van de woningbouw was tijdens de kredietcrisis in 2013. Bijna tien jaar later is er in Nederland een groot woningtekort, mede door de lage woningbouwproductie van toen. Om het doel van Minister Hugo de Jonge, 900.000 nieuwe woningen bouwen voor 2030, te halen zijn elk kwartaal twee keer meer woningen nodig dan nu zijn vergund. 

Roel Timmermans • 21/11/2022

Offices
Serieuze kansen kantoren ombouwen naar woningen

Leegstaande kantoren of kantoren die de komende periode naar verwachting leeg komen te staan, leveren potentieel 11.500 woningen op voor de woningmarkt.

13/06/2022

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Privacy & Cookies.
MORE OPTIONS
AGREE AND CLOSE
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS