Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Groeiend tekort aan plaatsen in ouderenzorg lokt internationale belegger naar Nederland

Fabian Pouwelse • 16/06/2020
Lees meer over ons rapport 'Marketbeat: European Nursing Homes 2019'. 

Nursing homes

Het aandeel ouderen in de Nederlandse bevolkingsopbouw neemt al jaren toe als gevolg van demografische ontwikkelingen. Naar verwachting zal het aandeel 65-plussers stijgen van 19,5% in 2018 tot 25,2% in 2040. De zogenoemde grijze druk stijgt hiermee van 30% tot 43,8% in 2040. Bovendien is de verwachting dat het aandeel 80-plussers in dezelfde periode verdubbelt tot 8,5% van de totale bevolking in 2040. 

De toenemende vergrijzing heeft tot gevolg dat er de komende tien jaar zo’n 35.000 extra zorgplaatsen nodig zullen zijn om te kunnen voorzien in de groeiende (ouderen)zorgbehoefte. Deze uitbreiding komt bovenop de benodigde revitalisatie van de bestaande (en vaak verouderde) woonzorgvoorzieningen in Nederland. 

Ondanks de groeiende vraag naar bedden zijn veel zorgorganisaties de afgelopen jaren terughoudend geweest met het realiseren van nieuw zorgvastgoed. Veranderingen in het financieringsstelsel van de langdurige ouderenzorg (Wlz) en de beperkte financiële speelruimte van de zorgorganisaties hebben tot gevolg dat er nog weinig wordt geanticipeerd op de groeiende vraag naar bedden. Hoewel de reguliere zorgsector nog steeds goed is voor zo’n 92% van de circa 116.000 beschikbare bedden, maakt de particuliere zorgsector de laatste jaren een sterke groei door. Dit is onder meer het gevolg van de expansiedrift van pan-Europese particuliere zorgorganisaties. Verwacht wordt dat het huidige aandeel van 8% van de particuliere sector in komende jaren verder zal toenemen door het openen van nieuwe locaties en een groeiend gemiddeld aantal zorgplaatsen per locatie. 

Buitenlandse beleggers spelen al zo’n drie jaar een belangrijke rol op de Nederlandse markt voor zorgvastgoed. In totaal is er in 2019 zo’n EUR 1,2 miljard in de Nederlandse markt geïnvesteerd, grotendeels door buitenlandse beleggers. Een forse stijging in vergelijking met het volume van nog geen EUR 400 miljoen in 2016. Deze interesse van (buitenlandse) beleggers zou wellicht een oplossing kunnen zijn om een deel van de financieringsbehoefte van zorgorganisaties op te vangen.  

De zoektocht naar rendement leidt ook voor zorgvastgoed tot een gedaalde rendementseis bij beleggers . Lag het toprendement in 2015 nog boven de 7%, in 2019 is dit gedaald tot 5%. De verwachting is dat het rendement in de komende jaren nog scherper zal worden. 

Meer weten over ons gespecialiseerde Healthcare-team?

 

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Privacy & Cookies.
MORE OPTIONS
AGREE AND CLOSE
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS