Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Crosswalk Crosswalk

Insights

European Outlook 2024: Het tij keert

De Europese Outlook 2024 door Cushman & Wakefield is er speciaal voor beleggers en eigenaren van commercieel vastgoed. Onze inzichten bieden vastgoedprofessionals zowel navigatie als houvast in de huidige complexe marktomstandigheden.

De belangrijkste takeaways van de Outlook 2024:

  • De commerciële vastgoedmarkt staat op een kantelpunt met vastgoedwaarden die een potentiële bodem naderen als gevolg van hogere leenkosten.
  • Als de inflatie op de korte termijn het verwachte pad volgt, geeft dit op zijn beurt vertrouwen dat het monetaire beleid voldoende restrictief is. Daarom verwachten we dat de centrale banken hun huidige beleid ten minste tot de tweede helft van 2024 zullen handhaven.
  • De centrale banken zullen waakzaam blijven voor onderliggende inflatoire krachten, met name in de dienstensector, waar de loonontwikkeling een opwaartse trend blijft vertonen.
  • De eurozone en het Verenigd Koninkrijk zullen naar verwachting ternauwernood een recessie vermijden met zeer bescheiden groeipercentages. Echter, het risico van een recessie blijft aanwezig. 
  • Naar verwachting zal het investeringsvolume over de tweede helft van 2023 lager uitvallen als gevolg van een uitdagend economisch klimaat.
  • De rente op staatsobligaties piekt naar verwachting in 2024, wat de consensus onderschrijft dat de rente nog wel even hoog zal blijven.
  • De waarderingen van vastgoed lopen achter op de marktrendementen, wat leidt tot een tragere prijsvorming, vooral in de kantorensector.
  • Verwacht wordt dat de rendementen in alle sectoren in de loop van het jaar verder zullen verruimen, met de grootste opwaartse beweging voor kantoren. 
  • In het licht van het heersende renteklimaat en de recente herbeoordeling van risico's bieden bepaalde markten momenteel aantrekkelijke instapmogelijkheden voor beleggers. 
  • Ondanks de economische vertraging blijft de verhuuractiviteit in vooral het hoogwaardige segment relatief sterk, met een verwachte positieve huurgroei in alle sectoren. 

Om uw zakelijke kansen en uitdagingen verder te bespreken, aarzel niet om contact op te nemen. 

 
VERKRIJG EEN VOORSPRONG OP DE CONCURRENTIE MET BEWEZEN MARKTINZICHTEN
Blijf op de hoogte van cruciale bewegingen in de markt, van waarderingstrends tot hotspots voor investeringen. Anticipeer op veranderingen in vastgoedwaarden en bereid je voor op de opleving van de markt. Onze rapporten bieden een strategisch perspectief en laten zien hoe u rendementsstijgingen kunt benutten en kunt navigeren door tariefwijzigingen.
INSCHRIJVEN

Contacts

Jos Hesselink new
Jos Hesselink

Associate - Research Lead (EMEA Grade - Associate)
Amsterdam, The Netherlands


+31 208407266

VCard downloaden

Menno van Boxtel The Netherlands
Menno van Boxtel

International Partner (EMEA Grade - International Partner)
Eindhoven, The Netherlands


+31 402945636

VCard downloaden

Roel Timmermans
Roel Timmermans

Partner
Amsterdam, The Netherlands


+31 208002080

VCard downloaden

Paul Smolenaers
Paul Smolenaers

Partner - Lead V&A Alternatives (EMEA Grade - Partner)
Amsterdam, The Netherlands


+31 208407269

VCard downloaden

Lees Meer

Amsterdam in snow, Netherlands
MarketBeat

The Netherlands MarketBeat

Cushman & Wakefield MarketBeat reports analyze Netherlands commercial property activity across office, retail and industrial real estate sectors including supply, demand and pricing trends at the market and submarket levels on a quarterly basis.
Jos Hesselink • 23/04/2024
Retail Nederland Amsterdam
Research

European Retail Radar

Cushman & Wakefield’s European Retail Radar biedt essentiële inzichten, met name voor beleggers in winkelvastgoed, verhuurders en ontwikkelaars, en voorziet u van de kennis om weloverwogen beslissingen te nemen en u te helpen de toekomst van Europa's dynamische ecosysteem voor de detailhandel vorm te geven.
Jos Hesselink • 14/11/2023
Feminist City
Insights

The Feminist City

In onze serie 'Feminist City' belichtten we verschillende perspectieven van vrouwen in steden en hoe stedelijke planning, stedelijk bestuur en kantoorinrichting vrouwen beter kunnen ondersteunen in hun dagelijks leven.  
07/03/2023

LOOKING FOR DATA?

Looking for more historic or specific property market data? Get in touch.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Privacy & Cookies.
MORE OPTIONS
AGREE AND CLOSE
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS