Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Crosswalk Crosswalk

raporty

European Outlook 2024

Dostęp do wszystkich raportów

Przyszłość nieruchomości 

Raport European Outlook 2024, przygotowany przez firmę Cushman & Wakefield, został stworzony z myślą o inwestorach i właścicielach nieruchomości. Wnioski płynące z raportu będą cenną wskazówką, jakie trudności stawia przed inwestorami sytuacja na rynku.  

Kluczowe zagadnienia: 

  • Rynek nieruchomości komercyjnych znajduje się w punkcie zwrotnym, a wartości nieruchomości zbliżają się do potencjalnie najniższych ze względu na wyższe koszty finansowania zewnętrznego. 
  • Ponieważ inflacja w perspektywie krótkoterminowej jest zgodna z prognozowaną ścieżką, to z kolei utwierdza nas w przekonaniu, że polityka pieniężna jest odpowiednio restrykcyjna, w związku z czym spodziewamy się, że banki centralne utrzymają swoje obecne nastawienie co najmniej do drugiej połowy 2024 roku. 
  • Banki centralne utrzymają czujny nadzór nad podstawowymi siłami inflacyjnymi, szczególnie w sektorze usług, gdzie płace nadal wykazują tendencję wzrostową. 
  • Oczekuje się, że strefa euro i Wielka Brytania w niewielkim stopniu unikną recesji przy umiarkowanych stopach wzrostu; jednak ryzyko recesji pozostaje. 
  • Oczekuje się, że inwestycje pozostaną ograniczone w drugiej połowie 2023 r. ze względu na wymagające otoczenie gospodarcze. 
  • Oczekuje się, że rentowność obligacji skarbowych osiągnie szczyt w 2024 r., odzwierciedlając konsensus, że stopy procentowe pozostaną na wysokim poziomie przez pewien czas. 
  • Wyceny nieruchomości z opóźnieniem nadążają za rynkowymi stopami kapitalizacji, co prowadzi do wolniejszego procesu odkrywania cen, zwłaszcza w sektorze biurowym. 
  • Oczekuje się, że stopy kapitalizacji we wszystkich sektorach będą dalej rosły w ciągu roku, przy czym stopy kapitalizacji w sektorze biurowym odnotują największy ruch w górę. 
  • Przy niskich stopach procentowych i niedawnej ponownej oceny ryzyka, niektóre rynki oferują obecnie atrakcyjne punkty wejścia dla inwestorów. 
  • Pomimo spowolnienia gospodarczego, aktywność leasingowa pozostaje stosunkowo silna, z pozytywnym wzrostem czynszów przewidywanym we wszystkich sektorach. 

Skontaktuj się z nami, aby omówić możliwości i wyzwania biznesowe. 

JAK MOŻEMY POMÓC
Dostarczymy Ci wiedzy oraz informacji umożliwiających podejmowanie precyzyjnych decyzji inwestycyjnych. Skontaktuj się z nami, aby przygotować portfel nieruchomości na nadchodzące zmiany.
KONTAKT

Raporty dotyczące każdego z sektorów

intersection
GOSPODARKA I INWESTYCJE

Gospodarka odnotowała stagnację wzrostu i malejącą inflację, a banki centralne zintensyfikowały podwyżki stóp procentowych. Inflacja znajduje się na oczekiwanej ścieżce, co zachęca banki centralne do kontynuowania swojej polityki co najmniej do drugiej połowy 2024 roku. Przewiduje się, że wartości nieruchomości wzrosną w III kwartale 2024 r., co zbiegnie się w czasie z ożywieniem gospodarczym i obniżkami stóp procentowych.
Workpace Planning Imagery
NIERUCHOMOŚCI BIUROWE

Europejski rynek biurowy dostosowuje się do hybrydowych modeli pracy, wraz ze wzrostem liczby elastycznych powierzchni i "powierzchni opcjonalnych" w umowach najmu. Popyt na powierzchnie biurowe klasy A pozostaje silny, z naciskiem na jakość i zrównoważony rozwój. Inwestycje przesuwają się w kierunku możliwości tworzenia wartości dodanej w sektorze biurowym, zwłaszcza w biurach o najwyższym standardzie i spełniających wymogi ESG.
Logistics
RYNEK LOGISTYCZNY

Aktywność najemców powierzchni logistycznych spowolniła, zbliżając się do poziomu sprzed pandemii. Wskaźniki pustostanów rosną ze względu na zwiększoną podaż, a deweloperzy stają się bardziej ostrożni. Oczekuje się, że aktywność inwestycyjna ożywi się wraz ze stabilizacją cen i pojawieniem się różnych strategii kapitałowych.
Investment-Market-750-x-456
Economy & CRE Investment

The economy has seen stagnant growth and diminishing inflation, with Central Banks intensifying rate hikes. Inflation is on the expected path, encouraging Central Banks to continue their policies until at least H2 2024. Property values are projected to inflect in Q3 2024, coinciding with economic recovery and interest rate cuts.
retail-site-for-ICSC-webcard
RYNEK HANDLOWY

Sektor detaliczny stoi w obliczu wyzwań związanych z inflacją, podwyżkami stóp procentowych i niskim zaufaniem konsumentów. Pomimo stagnacji wolumenu handlu, rośnie popyt na immersyjne doświadczenia detaliczne. Ceny aktywów detalicznych zmieniają się w kierunku strategii wartości dodanej, koncentrując się na zrównoważonym rozwoju i zaangażowaniu społeczności.
kitchen
SEKTOR MIESZKANIOWY

Sektor mieszkaniowy, w tym mieszkania dla seniorów i studentów, odnotowuje stały popyt ze względu na trendy demograficzne i urbanizację. Pomimo spadku wolumenu inwestycji w 2023 r., sektor ten pozostaje odporny i istotny dla inwestorów, stanowiąc 20-25% transakcji w regionie EMEA.
Hotel lobby women coffee
SEKTOR HOTELOWY

Europejski sektor hotelarski wykazuje odporność pomimo wyzwań gospodarczych, osiągając lepsze wyniki niż szerszy rynek nieruchomości. Wynika to z ograniczonej podaży i poprawy wyników operacyjnych, szczególnie w miejscowościach wypoczynkowych i na rynkach miejskich napędzanych przez podróże rekreacyjne. Oczekuje się, że sytuacja ta utrzyma się w 2024 r., choć w wolniejszym tempie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Paulina Misiak
Paulina Misiak

Partner, Head of Warsaw Office Agency
Warszawa, Poland


+48 601378908

Pobierz VCard

Damian Kołata
Damian Kolata

Head of Industrial & Logistics Poland, Head of E-commerce CEE
Warsaw, Poland


Pobierz VCard

Zuzanna Paciorkiewicz
Zuzanna Paciorkiewicz

International Partner, Co-Head of Asset Services CEE
Zuzanna.Paciorkiewicz@cushwake.com


+48 22 820 20 20

Pobierz VCard

ZDOBĄDŹ PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ DZIĘKI SPRAWDZONYM INFORMACJOM RYNKOWYM
W miarę jak rynek się zmienia, bądź na bieżąco z kluczowymi zmianami - od trendów wyceny po najnowsze informacje dla inwestorów. Przewiduj zmiany wartości nieruchomości i przygotuj się na odbicie rynku. Nasze raporty zapewniają strategiczny punkt widzenia, ujawniając, jak wykorzystać ekspansję zysków i nawigować po korektach stawek.
Zapisz się do newslettera

NIE MOŻESZ ZNALEŹĆ TEGO, CZEGO SZUKASZ?

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS