Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Buildings at sunset Buildings at sunset

Restructuring & Insolvency

Diederik Oord • 08/07/2021
Voor iedereen, maar voor ondernemers in het bijzonder geldt dat het onzekere tijden zijn. Berichten over de economie gelden als dagkoersen en de berichten waar achtereenvolgens wordt gewaarschuwd voor een economische crisis of een sterk herstel van de economie volgen elkaar snel op.

Hoewel de seinen op groen staan en de markt anticipeert op een breed gedragen herstel, leeft het besef dat dit niet voor elke onderneming gaat gelden. Tijdens de pandemie zijn structurele markttrends significant versneld, zoals de adoptie van het werken op afstand en de acceleratie van online bestedingen. Deze trends zijn onomkeerbaar en leiden tot noodzakelijke aanpassingen. Dit kan leiden tot een toename van uitdagingen op het gebied van insolventieproblemen.

Tegelijkertijd roept de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) veel vragen op. Dit wetsvoorstel regelt in de Faillissementswet dat de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders betreffende de herstructurering van schulden kan goedkeuren (homologeren). Schuldeisers die niet met het akkoord hebben ingestemd, kunnen toch aan het akkoord worden gebonden als de besluitvorming over en de inhoud van het akkoord aan bepaalde eisen voldoet. Eigen vastgoed of lopende huurverplichtingen van een organisatie kunnen onderdeel van de oplossing zijn om tot een (dwingende) sanering of kwijtschelding van schulden te komen. 

Cushman & Wakefield heeft een bewezen track record op het gebied van strategie en executie bij insolventieproblemen en faillissementen. Om beter in te spelen op de toenemende behoefte aan integrale dienstverlening hebben wij onze activiteiten op dit gebied gecombineerd in het Restructuring & Insolvency team. Dit multidisciplinaire team realiseert interim asset management oplossingen voor financiers, bewindvoerders, curatoren, gebruikers, beleggers en ontwikkelaars, waarmee de risico’s voor vastgoed- of leningportefeuilles en de boedel kunnen worden beperkt.

Het team, bestaande uit experts vanuit elke discipline binnen de organisatie, biedt één integrale aanpak voor onder meer de strategie, het management, de transacties en financiering van een single asset of vastgoedportefeuille. 

Jan Verhaegh, Head of Office Consultancy: Het stof van de opschudding die de pandemie heeft veroorzaakt begint neer te dalen en de huidige voorspellingen wijzen op een voorspoedig herstel van de markt. Om voorbereid te zijn en blijven op de toekomst en de trends die door de crisis versneld zichtbaar zijn geworden, is dit het moment om de mogelijkheden en eventuele insolventierisico’s binnen vastgoed- of leningportefeuilles  onder de loep te nemen. Om onze dienstverlening verder te optimaliseren hebben we de kennis en kunde van onze specialisten op het gebied van insolventie en faillissementen in het multidisciplinaire Restructuring & Insolvency team gebundeld.

Lees meer over het team en onze werkwijze in bijgaande brochure.

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Privacy & Cookies.
MORE OPTIONS
AGREE AND CLOSE
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS