Share:
Whats Next blue building Whats Next blue building small

Restructuring & Insolvency

Jan Verhaegh • 08/07/2021
Voor iedereen, maar voor ondernemers in het bijzonder geldt dat het onzekere tijden zijn. Berichten over de economie gelden als dagkoersen en de berichten waar achtereenvolgens wordt gewaarschuwd voor een economische crisis of een sterk herstel van de economie volgen elkaar snel op.

Hoewel de seinen op groen staan en de markt anticipeert op een breed gedragen herstel, leeft het besef dat dit niet voor elke onderneming gaat gelden. Tijdens de pandemie zijn structurele markttrends significant versneld, zoals de adoptie van het werken op afstand en de acceleratie van online bestedingen. Deze trends zijn onomkeerbaar en leiden tot noodzakelijke aanpassingen. Dit kan leiden tot een toename van uitdagingen op het gebied van insolventieproblemen.

Tegelijkertijd roept de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) veel vragen op. Dit wetsvoorstel regelt in de Faillissementswet dat de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders betreffende de herstructurering van schulden kan goedkeuren (homologeren). Schuldeisers die niet met het akkoord hebben ingestemd, kunnen toch aan het akkoord worden gebonden als de besluitvorming over en de inhoud van het akkoord aan bepaalde eisen voldoet. Eigen vastgoed of lopende huurverplichtingen van een organisatie kunnen onderdeel van de oplossing zijn om tot een (dwingende) sanering of kwijtschelding van schulden te komen. 

Cushman & Wakefield heeft een bewezen track record op het gebied van strategie en executie bij insolventieproblemen en faillissementen. Om beter in te spelen op de toenemende behoefte aan integrale dienstverlening hebben wij onze activiteiten op dit gebied gecombineerd in het Restructuring & Insolvency team. Dit multidisciplinaire team realiseert interim asset management oplossingen voor financiers, bewindvoerders, curatoren, gebruikers, beleggers en ontwikkelaars, waarmee de risico’s voor vastgoed- of leningportefeuilles en de boedel kunnen worden beperkt.

Het team, bestaande uit experts vanuit elke discipline binnen de organisatie, biedt één integrale aanpak voor onder meer de strategie, het management, de transacties en financiering van een single asset of vastgoedportefeuille. 

Jan Verhaegh, Head of Office Consultancy: Het stof van de opschudding die de pandemie heeft veroorzaakt begint neer te dalen en de huidige voorspellingen wijzen op een voorspoedig herstel van de markt. Om voorbereid te zijn en blijven op de toekomst en de trends die door de crisis versneld zichtbaar zijn geworden, is dit het moment om de mogelijkheden en eventuele insolventierisico’s binnen vastgoed- of leningportefeuilles  onder de loep te nemen. Om onze dienstverlening verder te optimaliseren hebben we de kennis en kunde van onze specialisten op het gebied van insolventie en faillissementen in het multidisciplinaire Restructuring & Insolvency team gebundeld.

Lees meer over het team en onze werkwijze in bijgaande brochure.

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.