Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
nestle nestle

Những Câu Chuyện

Nestle – Săn Tìm Nhà Kho Cho Một Trung Tâm Kho Vận

01 Thách Thức

Trong nhiệm vụ thành lập một trung tâm kho vận mới ở Miền Nam Việt Nam, Nestle tìm kiếm một cơ sở kho bãi rộng với tổng diện tích 32.000 m2. 

Khách hàng cũng yêu cầu dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp trong toàn bộ các quy trình đấu thầu và thỏa thuận hợp đồng thuê kho. .

Các công ty khác không thể thực hiện các giao dịch theo yêu cầu (BTS - Build-to-suit) như thế. Do đó, đội ngũ Cushman & Wakefield được thuê tìm địa điểm hoàn hảo để xây dựng một cơ sở hiện đại nhất. .


02 Giải Pháp

Thông qua các dịch vụ tư vấn bất động sản của chúng tôi, Nestle đã tìm được cơ sở BTS phù hợp theo yêu cầu của họ. .

Đội ngũ của chúng tôi đã phân tích thị trường kho bãi của Việt Nam, và xem xét mọi cơ hội theo yêu cầu hiện có. Chúng tôi đã hỗ trợ khách hàng qua một quy trình đấu thầu cạnh tranh, và đảm bảo một kết quả có lợi đồng thời thương lượng điều khoản hợp đồng thuê kho. .

Toàn bộ dự án được thực hiện trong thời hạn đã đề ra, và theo yêu cầu giao phẩm của khách hàng.

03 Kết Quả

Cơ cấu giao dịch có được đã mang lại cho khách hàng các điều khoản thuê cạnh tranh và khả năng linh hoạt về hợp đồng thuê. Giao dịch như thế là chưa có tiền lệ trong thị trường trong nước, và đặt ra chuẩn nội địa đối với các dự án theo yêu cầu.

Trong toàn bộ dự án, chúng tôi đã có thể đáp ứng thời hạn và mục tiêu của khách hàng. .

Sự hợp tác của chúng tôi với Nestle đã đem lại việc xây dựng nhà kho đầu tiên tại Việt Nam tuân theo các tiêu chuẩn Châu Âu và quốc tế.

WE’RE ON HAND TO HELP

Contact us to discuss how our experience on this project could be translated to your business requirements.

KHÔNG THỂ TÌM ĐƯỢC NHỮNG GÌ BẠN ĐANG TÌM KIẾM?MORE OPTIONS
Đồng ý và tắt


These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS