Share: Share with Email
New structure CEE 2021 New CEE Structure

Nowa struktura Cushman & Wakefield w Europie Środkowo-Wschodniej

Eliza Bingul • 15/04/2021

Wiodąca firma doradcza Cushman & Wakefield ogłosiła nowe nominacje na stanowiska kierownicze w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE).

Nowa struktura zapewnia klientom firmy, którzy często postrzegają Europę Środkowo-Wschodnią jako całość, najlepszą platformę gwarantującą wsparcie w zaspokajaniu ich potrzeb w regionie, a jednocześnie umożliwia uzupełnienie i koordynację działań podejmowanych w poszczególnych krajach Europy Środkowej, a także w Rosji i Turcji.

Pozwoli także oddziałom firmy Cushman & Wakefield w regionie CEE efektywnie wykorzystywać możliwości wynikające z coraz bardziej globalnego charakteru potrzeb klientów i pojawiających się szans.

Nowi liderzy poszczególnych linii usług w Europie Środkowo-Wschodniej, którzy zostali wyłonieni z regionalnej struktury firmy i będą odpowiedzialni za koordynację działań w ramach poszczególnych krajów i działów, to:

 • Zuzana Paciorkiewicz – Co-Head of Asset Services, CEE (współdyrektor działu zarządzania nieruchomościami)
 • Ondrej Fukal – Co-Head of Asset Services, CEE (współdyrektor działu zarządzania nieruchomościami)
 • Tamara Laliashvili – Head of Business Intelligence, CEE (dyrektor działu analityki biznesowej)
 • Joanna Sinkiewicz – Head of Industrial Agency, CEE (dyrektor działu powierzchni magazynowych)
 • Marie Balacova – Head of Data & Analytics, CEE (dyrektor działu analiz danych)
 • Radka Novak – Head of Office Agency, CEE (dyrektor działu powierzchni biurowych)
 • Eliza Bingul – Head of Digital & Corporate Communications, CEE (dyrektor działu komunikacji cyfrowej i korporacyjnej)
 • Karolina Samczyńska-Fiślak – Head of Marketing & Bid Management, CEE (dyrektor działu marketingu i zarządzania procesami ofertowania)

Funkcję dyrektora firmy Cushman & Wakefield na Europę Środkowo-Wschodnią pełni Jonathan Hallett. Nowi członkowie kierownictwa będą sprawowali nadzór nad regionem Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie ich kompetencji. Będą odpowiedzialni za reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów oraz wprowadzanie zmian w kluczowych obszarach o strategicznym znaczeniu dla firmy, w tym w strategii danych i komunikacji.

Bardzo się cieszę, że nowe funkcje kierownicze w regionie Europy Środkowo-Wschodniej powierzono właśnie tym ośmiu wybitnym specjalistom. Wnoszą oni pozytywny i znaczący wkład w ogólną różnorodność naszego regionalnego zespołu pod względem płci, kraju pochodzenia, podłoża kulturowego, doświadczeń i umiejętności. Różnorodność umożliwia rozwój innowacji i osiągnięcie większego zadowolenia klientów. Wspieranie pracowników leży w naszej kulturze, a te nominacje stanowią odzwierciedlenie inkluzywności w naszej firmie w całym regionie EMEA – powiedział Jonathan Hallett, dyrektor Cushman & Wakefield na Europę Środkowo-Wschodnią.

Europa Środkowo-Wschodnia jest ważnym regionem dla naszej firmy na terenie EMEA i potrzebujemy odpowiednich liderów, którzy umożliwią nam dalszy rozwój oraz przewidywanie i reagowanie na potrzeby klientów. Wszyscy nowi dyrektorzy na Europę Środkowo-Wschodnią wyróżniają się wysoką dynamiką działania i duchem przedsiębiorczości, co ma kluczowe znaczenie w naszej branży, która nieustannie ewoluuje. Gratuluję im wszystkim awansu – powiedział Colin Wilson, dyrektor generalny firmy Cushman & Wakefield w regionie EMEA.

Nowo mianowani dyrektorzy linii usług dołączają do grona dotychczasowych dyrektorów linii usług firmy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, tj.:

 • Jeff Alson, Head of Capital Markets CEE (dyrektor grupy rynków kapitałowych)
 • Glen Lonie, Head of Asset Management (dyrektor działu zarządzania nieruchomościami)
 • Jan Kotrbacek, Head of Retail CEE (dyrektor działu powierzchni handlowych)
 • Andrew Frizell, Head of Project Management CEE (dyrektor działu zarządzania projektami)
 • Glyn Evans, Design & Build Lead EMEA (dyrektor platformy Design & Build w regionie EMEA)
 • Frederic Le Fichoux, Head of Hotel Transactions, Continental Europe (dyrektor sekcji rynku hotelowego w regionie Europy kontynentalnej)
 • David Nath, Head of Hospitality CEE & SEE (dyrektor działu hotelowego na Europę Środkowo-Wschodnią i Europę Południowo-Wschodnią)
 • Denis Sokolov, Head of Business Development CEE (dyrektor rozwoju biznesu)
 • Mike Edwards, Head of Valuations & Advisory CEE (dyrektor działu wycen i doradztwa)
 • Petr Sulc, Chief Financial Officer CEE (dyrektor finansowy)
 • Miroslav Mendl, Head of Human Resources CEE (dyrektor działu kadr)
 • Alexey Tretiachenko, Site Services Manager, CEE Lead (dyrektor działu IT na Europę Środkowo-Wschodnią)
 • Nikita Taranchenko, Legal & Risk Management, Regional Counsel CEE (dział prawny i zarządzania ryzykiem, regionalny dyrektor ds. prawnych)
 • Łukasz Włodyga, HSSEQ Manager, CEE  (dyrektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska)

KONTAKT DLA MEDIÓW

 Eliza Bingul
Eliza Bingul

Head of Digital & Corporate Communications CEE • Warsaw

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Więcej raportów

Poland
Insights • Economy

Poland Real Estate Market View

A regular update on the commercial real estate market in Poland.
Katarzyna Lipka • 20/10/2021
is confidence returning to retail market
Insights • Retail

Czy na rynek powierzchni handlowych powrócił optymizm? Co czeka konsumentów, najemców i właścicieli obiektów handlowych?

Zmiany na rynku powierzchni handlowych rozpoczęły się jeszcze przed pandemią COVID-19. Ewolucja rynku nastąpiła jednak dużo szybciej niż się tego spodziewano, a sama pandemia wpłynęła na wytworzenie się zupełnie nowego środowiska, w jakim muszą odnaleźć się wszyscy uczestnicy tego rynku. O tym, jak obecnie wygląda rynek nieruchomości handlowych z perspektywy najemców, wynajmujących oraz klientów można dowiedzieć się z raportu pt. „Rynek powierzchni handlowych - powrót optymizmu?” autorstwa międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield.
Małgorzata Dziubińska • 30/09/2021
jaka przyszlo czeka biura
Insights • Office

Jaka przyszłośc czeka biura? Wyniki badania wśród najemców

Epidemia Covid-19 sprawiła, że rynek biurowy znalazł się w epicentrum zmian spowodowanych przejściem w tryb pracy zdalnej. Jednak w związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną organizacje rozpoczęły już proces planowania powrotu pracowników do biur. To, jak firmy przygotowują się do tej zmiany, można zaobserwować analizując wyniki badania przeprowadzonego wśród najemców budynków biurowych w portfelu nieruchomości zarządzanych przez Cushman & Wakefield w Polsce.

Jan Szulborski • 20/08/2021

CAN'T FIND WHAT YOU'RE LOOKING FOR?

Get in touch with one of our professionals.