Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Warszawa na trzecim miejscu pod względem frekwencji pracowników w biurach w Europie. Jak przedstawia się to na innych rynkach?

02/11/2021

 Z badania przeprowadzonego przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield wynika, że wskaźnik frekwencji pracowników w biurach w Warszawie wynosi ok. 45%, co plasuje stolicę na trzecim miejscu w ogólnoeuropejskim rankingu „Cushman & Wakefield Reasercher’s interpolation of Google Mobility Data, September 9, 2021”. Na pierwszym miejscu, z wynikiem przekraczającym 80% znalazła się Praga, a na drugim miejscu pojawił się Hamburg, ze wskaźnikiem równym 60%. Jak organizacja powrotu pracowników do biur przedstawia się na rynkach zagranicznych?

Wprowadzone obostrzenia oraz oczekiwania poszczególnych firm wywarły znaczący wpływ na poziomy wskaźników obłożenia biur w największych miastach Europy w 2021 roku. W Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i większości krajów europejskich zobowiązano pracowników do pracy z domu, a wskaźniki frekwencji były ściśle skorelowane z poziomem zakażeń COVID-19. Liczba osób pracujących w biurze wzrastała wraz z łagodzeniem obostrzeń.

Frekwencja wciąż utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie. Kolejne fale pandemii powodowały naprzemiennie wzrost oraz spadek poziomu frekwencji pracowników. Powrót do biura uwarunkowany był również końcem sezonu urlopowego oraz powrotem uczniów do szkół. W londyńskiej komunikacji miejskiej wyjątkowo zauważalny był przynajmniej częściowy powrót do normalności – liczba przejazdów londyńskim metrem, które odnotowano 6 września 2021 roku, osiągnęła najwyższy poziom od początku pandemii. Jednocześnie przybyło pasażerów korzystających z transportu autobusowego, których liczba wzrosła o 40% w porównaniu z analogicznym okresem tydzień wcześniej.

PLAN NA POWRÓT DO„NORMALNOŚCI”

Badanie ankietowe przeprowadzone w Wielkiej Brytanii przez Chartered Management Institute wśród ponad 1000 menadżerów wykazało, że firmy zarządzające aktywami, kancelarie prawne i towarzystwa ubezpieczeniowe oczekują, że ich pracownicy zaczną przychodzić do biura na dwa lub trzy dni w tygodniu. Jednak na preferowany model pracy duży wpływ może mieć odsetek osób zaszczepionych. Większość firm europejskich nie wymaga szczepień, powołując się przy tym na Europejską Konwencję Praw Człowieka, a w szczególności na artykuł 8, który mówi o ochronie prawa do poszanowania życia prywatnego. Niemniej jednak Wielka Brytania, Francja i Grecja niedawno wprowadziły obowiązkowe szczepienia dla pracowników służby zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjentem, a władze Włoch od połowy października rozszerzyły obowiązek posiadania certyfikatu szczepienia na większość pracowników zatrudnionych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

We Francji, aby wejść do kawiarni, restauracji czy kina, należy okazać odpowiednie zaświadczenie sanitarne. Niemcy wprowadziły podobne zasady znosząc bezpłatne testy na COVID-19, co utrudniło dostęp do takich badań, a jednocześnie wymagają od osób niezaszczepionych okazania negatywnego wyniku testu przed wejściem do budynków i na imprezy organizowane w pomieszczeniach zamkniętych.

PROGNOZA DLA EUROPY

Założenie, że przed pandemią COVID-19 biura były w pełni obłożone, było błędne. Pracownicy w krajach europejskich już wcześniej korzystali z elastycznego modelu pracy w różnym stopniu – wskaźnik obłożenia stanowisk pracy szacowano wówczas na ok. 60%. Eksperci przewidują, że frekwencja pracowników w biurze nadal będzie wzrastała, o ile nie nastąpi gwałtowny wzrost zakażeń. Większość firm w Europie deklarowało wrzesień lub październik, jako termin skoordynowanej akcji powrotu pracowników do biur. Docelową datą dla przedsiębiorstw preferujących dłuższą perspektywę jest styczeń 2022 r. Terminy powrotu do biur będą zróżnicowane w poszczególnych krajach i uzależnione od postępu programu szczepień, możliwości przyjęcia trzeciej dawki przypominającej i specyfiki branży. Najemcy z sektora usług finansowych, bankowych i prawniczych będą wracać do biur w kolejnych miesiącach 2021 r., natomiast firmy technologiczne (bardzo uogólniając) odłożą powrót na styczeń 2022 r.

Więcej informacji na temat globalnych trendów powrotu do biur można znaleźć w raporcie: Predicting the
Return to the Office
.

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

raporty

Retail-Nederland
MarketBeat

Podsumowanie II Kwartału 2023 R. Na Rynku Nieruchomości Handlowych

MarketBeat firmy Cushman & Wakefield co kwartał analizuje aktywność na rynku nieruchomości handlowych w Polsce, w tym podaż, popyt i trendy cenowe na poziomie rynkowym i subrynkowym.
Ewa Derlatka-Chilewicz • 27/07/2023
is confidence returning to retail market
Insights

Czy na rynek powierzchni handlowych powrócił optymizm? Co czeka konsumentów, najemców i właścicieli obiektów handlowych?

Zmiany na rynku powierzchni handlowych rozpoczęły się jeszcze przed pandemią COVID-19. Ewolucja rynku nastąpiła jednak dużo szybciej niż się tego spodziewano, a sama pandemia wpłynęła na wytworzenie się zupełnie nowego środowiska, w jakim muszą odnaleźć się wszyscy uczestnicy tego rynku. O tym, jak obecnie wygląda rynek nieruchomości handlowych z perspektywy najemców, wynajmujących oraz klientów można dowiedzieć się z raportu pt. „Rynek powierzchni handlowych - powrót optymizmu?” autorstwa międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield.
Beata Kokeli • 30/09/2021

NIE MOŻESZ ZNALEŹĆ TEGO, CZEGO SZUKASZ?

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS