Share:
Laptop Review Meeting (image) Laptop Review Meeting (image)

Sectoren

Publieke sector

Vanuit een multidisciplinair team adviseren wij de publieke sector als ruimtelijk beleidsmaker, als gebruiker van vastgoed en als eigenaar van vastgoed.

De publieke sector heeft een cruciale rol in hoe Nederland ruimtelijk is georganiseerd. Ruimtelijk beleid wordt decentraal vanuit provincies aangestuurd en in samenspraak met gemeenten wordt het ruimtelijke speelveld in Nederland bepaald waarop gebruikers, ontwikkelaars en eigenaren kunnen bewegen. Met goede ruimtelijke ideeën en plannen, en straks de nieuwe Omgevingswet, draagt de publieke sector als ruimtelijk beleidsmaker daarmee bij aan maatschappelijke tevredenheid, toekomstbestendigheid, omgevingswaarde, efficiëntie, innovatie en uiteindelijke economische groei.

Een goede toekomstbestendige basis

Als de basis, om Nederland te positioneren als een aantrekkelijke en concurrerende speler op het steeds sterker wordende internationale speelveld, goed is dan bewegen gebruikers, ontwikkelaars en eigenaren zoals dat het meest wenselijk is. De uitgangspositie van Nederland is goed. Onze traditionele én digitale fundamenten zijn van zeer hoog niveau. Toch is het niet altijd eenvoudig die basis te optimaliseren. Er woedt een strijd om ruimte in Nederland. Vooral in het stedelijk gebied is vanuit verschillende functies behoefte aan hetzelfde stukje Nederland. Er vindt binnenstedelijke transformatie plaats, terwijl dat stukje voor de komende decennia maar één keer kan worden ingevuld. Dat moet dan ook zorgvuldig worden gedaan. Het maken van ruimtelijk beleid is een belangrijk vak.

Ruimtelijk Beleid is een belangrijk vak waarvoor het goede gereedschap nodig is

Om een vak zo professioneel mogelijk te kunnen uitoefenen is goed gereedschap van belang. Als strategisch partner van ruimtelijk beleidsmakers reiken wij een deel van dit gereedschap graag aan. We creëren data gedreven overzicht en inzicht in de marktdynamiek. We monitoren de hele Nederlandse vastgoedmarkt sinds 1984. Dit doen we zowel bottom-up, door inzichtelijk te maken hoe ondernemers bewegen, als top-down door ook de macrotrends te vertalen naar lokale ruimtelijke impact. Dit overzicht en inzicht – én onze adviesrapporten – zijn gereedschappen die door ruimtelijk beleidsmakers ter hand kunnen worden genomen om goed gefundeerd ruimtelijk beleid te maken, om omgevingsvisies, economische visies, economische strategieën te onderbouwen en om behoefteramingen en marktprognoses te becijferen. Zo wordt hét speelveld gecreëerd waarop gebruikers en eigenaren van vastgoed optimaal kunnen bewegen.

Wij kunnen helpen de optimale programmering bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling of gebiedstransformatie inzichtelijk te maken en de haalbaarheid te toetsen. We kunnen adviseren over de juiste verhoudingen van segmenten, functies en volumes bij gemengde woon-werkgebieden. We kunnen duiden welke gebruikers een toenemende of een afnemende ruimtebehoefte zullen hebben. We kunnen aanwijzen op welke specifieke plekken er voor welke functie verdicht kan worden. We kunnen beredeneren welk deel van de vastgoedvoorraad overtollig is en waar herontwikkelingsopgaven zich aandienen, zoals bijvoorbeeld bij de revitalisatie van bedrijventerreinen en andere werklocaties. We kunnen meedenken in toekomstbestendige oplossingen, adviseren over klimaatadaptatie, energietransitie en circulariteit.

Het gaat om mensen, het gaat om de balans tussen werk en privé

De COVID-19 crisis heeft een enorme impact op de maatschappij. Het is nog onduidelijk hoe lang de ingevoerde contactmaatregelen in Nederland van kracht zijn. Het is duidelijk dat deze gebeurtenis een grote invloed heeft op hoe mensen werken, winkelen, wonen en recreëren. Nu én straks. Ontwikkelingen die al aanstaande waren, zijn versneld doorgezet. Mensen zullen structureel minder naar kantoor gaan. De balans tussen werk en privé wordt nu echt belangrijk. Kantoren zullen nadrukkelijker worden gebruikt om te ontmoeten, te vergaderen en te leren. Daarmee verandert de huisvesting voor organisaties en haar mensen.

Wij kunnen de publieke sector als gebruiker helpen met het selecteren van en het begeleiden naar de juiste huisvesting, die geënt is op de werknemers van de publieke sector, op de mensen die regelmatig gebruik maken van deze ruimte. Daarbij kan rekening worden gehouden met duurzaamheid, mobiliteit, werkplekconcepten en work-life-balance. Met onze GIS-analyses kunnen wij de ideale vestigingslocatie vinden voor uw personeelsbestand.

Vastgoedprestaties: economisch en ecologisch maatschappelijk verantwoord

Wij helpen de publieke sector als eigenaar van vastgoed met het optimaliseren van vastgoedprestaties, zowel economisch als ecologisch, zodat uw vastgoedportefeuille past bij de beleidsdoelen, strategische doelen en de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vastgoed- en gebiedsstrategie, vastgoedinvesteringen, vastgoed(her)ontwikkeling en vastgoedbeheer staan hierbij centraal. Wij hebben experts in huis die kunnen adviseren over de aan- of verkoop van vastgoed, kavels of gronden. Ook kunnen wij de waarderingen van het vastgoed uitvoeren of meedenken in de optimalisatie van gebouwen of portefeuilles.

Opdrachtgevers

Wij werken onder andere voor: de Rijksoverheid en haar Rijksdiensten, politiediensten, provincies, regionale investerings- en ontwikkelingsmaatschappijen, gemeentes, onderwijsinstellingen voor wetenschappelijk en hoger onderwijs, onderwijsinstellingen middelbaar beroepsonderwijs, voortgezet en basisonderwijs en culturele en religieuze instellingen. De publieke sector wordt ook gevormd door onder andere: ziekenhuizen, zorginstellingen en woningcorporaties. Cushman & Wakefield heeft hiervoor gespecialiseerde afdelingen die zich specifiek richten op de sectoren Healthcare en Woningcorporaties.

Services

 • Overzicht en inzicht in marktdynamiek
 • Strategisch advies
 • Aan- en verkoopadvies
 • Aan- en verhuuradvies
 • Taxaties
 • Vastgoedbeheer
 • Beleidsevaluaties
 • Ontwikkelstrategie
 • Economische strategie
 • Locatie analyses
 • Gebiedsontwikkeling
 • Gebouwontwikkeling
 • Haalbaarheidsstudie
 • Scenario analyses
 • Masterplannen
 • Marktanalyses en vastgoedmonitoren
 • Portefeuille analyses
 • Benchmark kwaliteit vastgoedvoorraad
 • Transformatiepotentie
 • Digitaliseren vastgoedportefeuille
 • Dashboards
 • Duurzaamheids- en energietransitie-advies
 • Advies over klimaatadaptatie en circulariteit

Lees meer - Value of a city

Urban Bike Share Rack
Insights

Beweegruimte in de stad

We bewegen te weinig. Zowel de stad als haar bewoners. Terwijl de bevolkingsdichtheid in de steden groeit.
Elsbeth Quispel • 27/07/2021
Kalverstraat card image
Insights

Kalverstraat anno 2030

De Kalverstraat als de aorta van het nieuwe business district dat zich ontwikkelt in het centrum van Amsterdam. Waar oude bedrijvigheid terugkomt in nieuwe vorm, want de zakenman en -vrouw is terug in de stad!
Elsbeth Quispel • 17/06/2021
City profiler image card
Insights

City profiler

Ruimtelijke beleidsmakers van steden kunnen we tegenwoordig beter zien als ‘city profilers’. Zij dienen de juiste verbanden te leggen om tot toekomstbestendige oplossingen te komen voor onze steden in de komende decennia.
Elsbeth Quispel • 27/05/2021
De stad na COVID
Insights • Sustainability

De stad na COVID

COVID laat zien waar we kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd brengt het ons inzicht in hoe we de leefbaarheid in onze steden op een toekomstbestendige manier moeten vergroten.  Anticiperend op bevolkingsgroei, klimaatverandering, gezondheid en onze aanhoudende behoefte om in steden te wonen, werken en verblijven.
Elsbeth Quispel • 22/04/2021
De Randstad loopt leeg card
Insights

De Randstad loopt leeg

De initiële oorzaak hiervan heeft alles te maken met vraag en aanbod. Al jaren is er een chronisch tekort aan betaalbare woningen in de Randstad, het economisch hart van Nederland.
Elsbeth Quispel • 25/03/2021
Auto de stad uit card
Insights • Sustainability

De auto de stad uit

De komst van de auto heeft de ruimtelijke ontwikkeling van onze steden en de infrastructuur in Nederland radicaal veranderd.
Elsbeth Quispel • 25/02/2021
Groene steden
Insights • Sustainability

Groen in de stad wordt niet op waarde geschat

Een groene omgeving of frisse buitenlucht is niet vaak een reden om in een stad te wonen, eerder het tegenovergestelde. Het is vaak een reden om in het weekend de stad te ontvluchten en de natuur op te zoeken, of zelfs om elders te gaan wonen.
Elsbeth Quispel • 04/02/2021
Ruimtelijke ordening
Insights • Sustainability

De toekomstbestendige stad

De waarde van de stad zit in haar toekomstbestendigheid. Om te kunnen anticiperen op de behoeften van de tijd is visie en ambitie nodig als handvat voor strategische gebiedsontwikkeling.
Elsbeth Quispel • 09/12/2020
Ode aan de woningcorporaties
Insights

Ode aan de woningcorporatie

We staan voor een grote uitdaging om te zorgen dat wonen in de stad betaalbaar blijft en daarmee haar ziel behoudt en we ons verbonden voelen met de stad waarin we wonen.
Elsbeth Quispel • 12/11/2020
Whats Next artikel 2 card
Insights

Agglomeratievoordelen gaan niet alleen over schaal

Het bericht dat we de komende weken niet naar kantoor kunnen valt mij zwaar. Kantoor is voor mij dé plek om samen te werken aan projecten, besprekingen te hebben en rustig te kunnen werken, maar vooral ook de plek om bij te praten met collega’s en mijn team; iets waar ik energie van krijg.
Elsbeth Quispel • 19/10/2020
Whats Next thumbnail insights
Insights

De ziel van een stad

Nu ik 17 jaar in de stad woon, noem ik mijzelf Amsterdammer; dankzij en ondanks alle veranderingen van de afgelopen jaren een stad waar ik energie van krijg, met veel plezier woon met mijn gezin en elke dag de luxe heb om met de fiets naar kantoor te gaan. Maar hoe komt het dat ik mij ook echt Amsterdammer voel?
Elsbeth Quispel • 24/09/2020
Rotterdam view, Netherlands
Research • Economy

Sweet Spot Randstad

Nederland heeft de wereld veel te bieden.  Om ook in de toekomst de magneet te blijven die we nu zijn, moet er wat gebeuren. De economische kerngebieden moeten met elkaar worden verbonden tot één economische en functionele stedelijke regio. In dat streven kunnen we gaan zoeken naar de Sweet Spot tussen zoveel mogelijk agglomeratievoordelen en zo weinig mogelijk agglomeratienadelen. 
Jos Hesselink • 26/06/2019

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.