Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

NIE MOŻESZ ZNALEŹĆ TEGO, CZEGO SZUKASZ?

Skontaktuj się z jednym z naszych pracowników.

Rynek inwestycyjny w Polsce | Podsumowanie III kw. 2022 r.

Jeff Alson • 21/11/2022
Polski rynek odnotował dobry wynik w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku pomimo takich trudności jak spowolnienie gospodarcze, podwyżki stóp procentowych czy wojna w Ukrainie. Całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych do końca trzeciego kwartału wzrósł do 4,31 mld euro i był wyższy o 22% niż w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r. Ponadto na sfinalizowanie transakcji czekają aktywa o łącznej wartości ponad 1,7 mld euro. Prym wiedzie sektor logistyczny z 60-procentowym udziałem w całkowitym wolumenie inwestycyjnym za trzeci kwartał 2022 r. Korekta cen dotyczy wszystkich klas aktywów, jednak dekompresję stóp kapitalizacji łagodzi wzrost stawek czynszu – zwłaszcza w sektorze magazynowym. Inwestorzy z regionu Europy Środkowo-Wschodniej wykorzystują wydłużenie procesów decyzyjnych przez graczy paneuropejskich i obecnie dominują w sektorze nieruchomości biurowych.

RYNEK BIUROWY

Na rynku nieruchomości biurowych w trzecim kwartale br. odnotowano znaczący wolumen obrotów na poziomie 502 mln euro, na który złożyły się jednak tylko cztery transakcje, przy czym sprzedaż warszawskiego wieżowca Generation Park Y firmie Hansainvest miała aż blisko 57-procentowy udział. Proces ustalania cen dotyczy wszystkich klas aktywów, a dekompresję stóp kapitalizacji napędzają przede wszystkim rosnące stopy procentowe. Większość niemieckich inwestorów zainteresowanych głównie aktywami klasy core zachowuje ostrożność, co przekłada się na ograniczoną aktywność inwestycyjną w segmencie prime. Dużą popularnością cieszą się z kolei aktywa core+ (oferujące stopy kapitalizacji na poziomie przekraczającym 6%), o czym świadczy kilka transakcji w toku w Warszawie i na głównych rynkach regionalnych. Inwestorzy z Europy Środkowo-Wschodniej nadal stanowią najbardziej aktywną grupę kupujących zainteresowanych Polską, których przyciąga dostępność aktywów wysokiej jakości i wycenianych według wartości godziwej.

RYNEK LOGISTYCZNY

Najwyższym zainteresowaniem inwestorów nadal cieszy się rynek nieruchomości logistycznych, którego udział w wolumenie transakcji inwestycyjnych w trzecim kwartale 2022 r. sięgnął 60%. Największą tegoroczną transakcją w Europie Środkowo-Wschodniej był zakup międzynarodowego portfela nieruchomości Hillwood przez CBRE IM, co świadczy o dużym zaangażowaniu globalnego kapitału w kolejne inwestycje w Polsce. Podobnie jak w przypadku innych sektorów i rynków, korekta cen ma miejsce również w segmencie nieruchomości logistycznych, w którym stopy kapitalizacji dla najlepszych aktywów przekraczają 4%.

RYNEK HANDLOWY

Aktywność inwestycyjna na rynku nieruchomości handlowych w 2022 r. osiągnęła najwyższy poziom od kilku lat, a prognozowany wolumen transakcji za cały rok może znacząco przekroczyć ubiegłoroczny wynik. Zarówno centra, jak i parki handlowe postrzegane są przez kapitał międzynarodowy i krajowy z Europy Środkowo-Wschodniej jako atrakcyjne produkty inwestycyjne. Jednak, podobnie jak w innych sektorach, wzrost kosztów finansowania wpływa na wysokość cen nieruchomości handlowych, co może spowodować spowolnienie aktywności inwestycyjnej na tym rynku w najbliższych miesiącach.

FINANSOWANIE

Rynek finansowania dłużnego w ostatnich miesiącach stanął w obliczu nowych wyzwań w sektorze nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Z powodu wysokiej inflacji w strefie euro i znacznie wyższej w Polsce, stawki EURIBOR i WIBOR wzrosły do najwyższego poziomu od odpowiednio 12 i 20 lat. Oprocentowanie w przypadku pięcioletnich swapów na stopę procentową przekracza już 3% w skali roku dla EUR i 9,5% dla PLN, co wpływa na wysokość wskaźników zdolności obsługi zadłużenia (DSCR) oraz udziału kapitału własnego (LTV). Prognozowana stagnacja i spadek aktywności deweloperskiej spowodowały zmianę nastawienia banków do wszystkich sektorów nieruchomości na bardziej zachowawcze. Banki obecnie ostrożniej podejmują decyzje o udzielaniu kredytów deweloperom i inwestorom. Doświadczenie inwestorów i umiejętność aktywnego zarządzania aktywami mają większe znaczenie niż lokalizacja, jakość obiektu czy wiarygodność najemców. 

SEKTOR PRS I PRYWATNE AKADEMIKI

Wzrost inflacji, wysokie oprocentowanie kredytów oraz rosnące koszty budowy spowodowały znaczące spowolnienie sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym wśród klientów indywidualnych. Czynniki te w połączeniu z napływem tysięcy uchodźców z Ukrainy przyczyniły się do dynamicznego wzrostu popytu na mieszkania na wynajem. To otwiera duże możliwości przed inwestorami instytucjonalnymi poszukującymi aktywów lub inwestycji generujących dochód. Jedną z ważniejszych transakcji ostatnich kilku miesięcy w sektorze living był zakup przez Xior Student Housing portfela istniejących i planowanych akademików należących do BaseCamp, w tym trzech działających domów studenckich w Polsce, za blisko 1 mld euro. W ostatnich miesiącach obserwujemy spowolnienie aktywności inwestycyjnej, co związane jest głównie z wysokimi kosztami kredytów i budowy oraz ryzykiem kursowym.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS