Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

NẮM BẮT ‘22

Dominic Brown • 16/12/2021
Trong báo cáo này, chúng tôi xác định các động lực chính của thị trường bất động sản thương mại và tác động tại địa phương, đồng thời xem xét các chiến lược hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư nắm bắt được thị trường năm 2022.
Mặc dù năm 2021 là một năm đầy biến động đối với khu vực Châu Á Thái Bình Dương, nhiều thành phố phải đóng cửa khi các biến thể COVID-19 gia tăng và kế hoạch tiêm chủng vaccine bước đầu triển khai chậm, nhưng về những tháng cuối năm chúng ta nhận thấy nhiều dấu hiệu lạc quan về một năm 2022 tăng trưởng mạnh mẽ hơn.

Những chương trình tiêm chủng phủ sóng nhanh chóng cho phép các nền kinh tế mở cửa trở lại và đường biên giới quốc tế trở nên thông thoáng hơn. Niềm tin kinh doanh và tâm lý người tiêu dùng cũng vững vàng sẽ tiếp tục thúc đẩy các chiến lược đầu tư mới.

Tất nhiên, với một khu vực đa dạng như Châu Á Thái Bình Dương, quỹ đạo phục hồi kinh tế ở từng thị trường riêng biệt sẽ khác nhau, từ đó sẽ định hình tốc độ và thời gian phục hồi thị trường bất động sản thương mại. Trong báo cáo này, chúng tôi xác định các động lực chính của thị trường bất động sản thương mại và tác động tại địa phương, đồng thời xem xét các chiến lược hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư nắm bắt được thị trường năm 2022.

KHÔNG THỂ TÌM ĐƯỢC NHỮNG GÌ BẠN ĐANG TÌM KIẾM?MORE OPTIONS
Đồng ý và tắt


These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS