Share:
Global Portfolio Administration Global Portfolio Administration

Dịch vụ

QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ TOÀN CẦU

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi thu thập, phân tích và chuyển đổi dữ liệu thành thông tin hữu dụng, chẳng hạn như chi phí sử dụng, các mốc ngày cho thuê chính và hàng tồn kho sắp xếp theo loại tài sản, địa điểm, quy mô và các yếu tố khác.

Tổng hợp dữ liệu về danh mục đầu tư của bạn để đảm bảo khả năng kiểm soát, hiển thị và độ chính xác, qua đó cho phép bạn tập trung vào những mục tiêu kinh doanh chính.

Tại Cushman & Wakefield, chúng tôi tùy chỉnh toàn bộ các dịch vụ theo nhu cầu danh mục đầu tư cụ thể của công ty bạn, cả ở hiện tại và trong tương lai. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi vận dụng chuyên môn để thu thập, phân tích và chuyển đổi dữ liệu thành thông tin hữu dụng, chẳng hạn như chi phí sử dụng, các ngày cho thuê chính và hàng tồn kho phân theo loại tài sản, địa điểm, quy mô và các yếu tố khác. Chúng tôi cung cấp Dịch vụ Tư vấn, Chuyển đổi, Quản lý Liên tục và Kiểm toán Cho thuê bên cạnh các dịch vụ quản lý khoản phải trả, khoản phải thu và quản lý quan hệ với chủ sở hữu bất động sản.

Mục đích là nhằm tăng cường hiệu quả vận hành, giảm nhẹ rủi ro, đẩy nhanh tốc độ triển khai và giảm thiểu chi phí – tất cả đều nhằm mục đích nâng cao chất lượng.

Chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhiều so với tiêu chuẩn ngành để quản lý dữ liệu thật chính xác, năng suất và hiệu quả – nhằm giảm nhẹ rủi ro danh mục đầu tư cho khách hàng.

Điểm nổi bật trong dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Sự xuất sắc trong vận hành. Các Trung tâm Dịch vụ Danh mục Đầu tư của chúng tôi giúp cải thiện độ chính xác, tính kịp thời và sử dụng chi phí hợp lý
  • Tổng hợp thông tin cho thuê toàn cầu. Nhờ hợp tác với các chuyên gia ngôn ngữ toàn cầu hàng đầu, chúng tôi có thể tổng hợp thông tin cho thuê ở hơn 70 ngôn ngữ khác nhau, có độ chính xác cao nhất trong ngành (hơn 99%) cho những lĩnh vực cốt yếu
  • Mô hình triển khai Trung tâm Dịch vụ Tập trung. Với các cơ sở tại St. Louis, Birmingham, Budapest, Manila và Melbourne, chúng tôi đáp ứng tất cả các nhu cầu cho thuê khác nhau, đảm bảo cả về quy mô và hiệu suất
  • Cấp độ cung cấp dịch vụ. Chúng tôi đạt được mức cung cấp dịch vụ có độ chính xác cao (99%), tính kịp thời và lượng ngôn ngữ sử dụng (hơn 70 ngôn ngữ)

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH
Cung cấp dữ liệu chuyên sâu và trí tuệ doanh nghiệp (Business Intelligence) nhằm định hướng chiến lược bất động sản
Tìm hiểu thêm
THỊ TRƯỜNG VỐN: ĐỐI TÁC CUNG CẤP DỊCH VỤ NHÀ ĐẦU TƯ CỦA BẠN
Bạn đã sẵn sàng đưa danh mục bất động sản thương mại của bạn lên tầm cao mới chưa? Được thúc đẩy bởi ý tưởng, kiến thức chuyên môn và cam kết, nền tảng thị trường vốn toàn cầu của chúng tôi tư vấn cho các tổ chức và chủ sở hữu tư nhân về bất động sản cách thực hiện một số giao dịch trong những giao dịch quan trọng nhất trên toàn cầu.
Tìm hiểu thêm
QUẢN LÝ GIAO DỊCH
Quản lý hoạt động cho thuê, mua lại và chuyển nhượng tài sản đạt được hiệu quả tài chính tốt nhất trong việc bắt kịp chiến lược dài hạn của công ty bạn.
Tìm hiểu thêm

THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN QUAN

The Rise and Rise of ASEAN
Research • Investment

The Rise and Rise of ASEAN

In this report we look at some of the fundamental drivers changing the face of ASEAN, with a focus on the growing number of companies adopting a modified China+ manufacturing strategy and its knock-on impact on commercial real estate.
Dominic Brown • 08/07/2020
Covid-19 A Catalyst for Vietnam Manufacturing
Insights • Investment

Covid-19 A Catalyst for Vietnam Manufacturing

With 97 million young tech savvy population, Vietnam compared with its peers remains still one of the most competitive on labour cost and land lease, construction cost.
Paul Tonkes • 30/07/2020

KHÔNG THỂ TÌM ĐƯỢC NHỮNG GÌ BẠN ĐANG TÌM KIẾM?

Liên hệ với một trong các chuyên gia của chúng tôi.