Share:
Value of the office hero large Vale of the office Hero small

Ingebruikname kantoren stijgt voor tweede kwartaal op rij

Jan Verhaegh • 01/07/2021
Kantorenleegstand blijft onveranderd laag op 8,2%.

Uit de nieuwste cijfers blijkt dat de ingebruikname van kantoorruimte door huurders en kopers (voor eigen gebruik) in de eerste helft van 2021 is uitgekomen op 402.000 m². Hiermee stijgt de ingebruikname van kantoorruimte voor het tweede kwartaal op rij.

Het jaar 2020 begon met een relatief hoge kantooropname door het afsluiten van een aantal zeer grote transacties. In de loop van het jaar zorgde onzekerheid over conjuncturele factoren zoals  economische groeiverwachtingen en structurele factoren zoals de uiteenlopende voorspellingen rondom de adoptie van thuiswerken, voor een gedempte transactiedynamiek. Kantoorhoudende organisaties namen een afwachtende houding aan, mede ook als gevolg van de aanhoudend krappe aanbodsituatie op de kantorenmarkt.

Verloop kantooropname Q2 2021

In de eerste helft van 2021 is bijna een kwart van het totale opnamevolume opgenomen door bedrijven in de Tech- en ICT-sector. Dit ondanks dat thuiswerken juist in deze sector goed kan worden georganiseerd.

Kantorenopname Q2 2021

Ingebruikname kantoren G5

Ongeveer 44% van de ingebruikname van kantoorruimte in de eerste helft van dit jaar vond plaats in de 5 grootste steden (G5) in Nederland. Het marktaandeel van de G5 ligt daarmee op precies hetzelfde niveau als in 2020. Dit is onder het niveau van het 10-jarig gemiddelde dat boven de 50% ligt. Dit wordt veroorzaakt door het structurele tekort aan hoogwaardige kantoren in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. 
 
Amsterdam had met 21% een belangrijk aandeel in de Nederlandse kantorenopname als gevolg van het toevoegen van nieuwe hoogwaardige kantoorgebouwen. Het leegstandspercentage nam met 1 procentpunt toe en ligt nu met 5,5% op het niveau van frictieleegstand, maar nog wel ruim onder het Nederlands gemiddelde van 8,2%. Ook in de andere G5-steden bewegen de leegstandscijfers nauwelijks. Den Haag blijft met 4,3% de krapste kantorenmarkt binnen de G5, gevolgd door Utrecht (5,1%), Eindhoven (7,8%) en Rotterdam (8,9%). 

Voorraad G5 Q2 2021

Vooruitblik kantooringebruikname 2021

Meer dan een jaar na de virusuitbraak is nog altijd veel onzeker. Wel wordt zichtbaar dat kantoorhoudende organisaties anticiperen op groei van de eigen organisatie in het licht van een groeiende economie. Naar verwachting zal de ingebruikname van kantoren in heel Nederland eind 2021 boven het niveau van 2020 (1 miljoen m2) uitkomen. Deze verwachting is gebaseerd op de uit 2020 doorgeschoven geïdentificeerde zoekvraag en de verwachte vraag van kantoorgebruikers in 2021 met expirerende huurcontractie maar die nog geen huisvestingstraject zijn gestart in de G5. Op basis van de gecombineerde zoekvraag die momenteel 475.000 m2 omvat, zal de verwachte opname aan het einde van 2021 zich naar verwachting settelen binnen de bandbreedte van het vijfjaargemiddelde (1,1 miljoen m2). Op de middellange tot langere termijn (2025) verwacht Cushman & Wakefield volledig herstel van de opname tot op pre-COVID niveau. De euforie omtrent thuiswerken is door opeenvolgende lockdowns naar de achtergrond verdreven en van MKB tot multinational wordt nagedacht over de optimale inzet van het kantoor in het post-COVID tijdperk.

Jan Verhaegh, Head of Office Consultancy: “Kantoorgebruikers oriënteren zich nu vooral op de beste huisvestingsstrategie voor hun situatie. De periode van thuiswerken en de mate waarin dit een blijvend aspect zal zijn, in combinatie met een nieuwe functie van het kantoor, wordt in kaart gebracht maar is zeker nog niet volledig uitgekristalliseerd. Wij zien dat voor de meeste organisaties het kantoor als centrale plek zeker blijft bestaan maar dat de exacte implicaties van de afgelopen anderhalf jaar op de nieuwe rol en functie van het kantoor nog niet volledig helder zijn.”  

Jos Hesselink, Research Lead Nederland: “Ondanks de lange periode van fundamentele onzekerheid als gevolg van de COVID-pandemie zijn er tijdens de gehele coronacrisis wel transacties gedaan. In absolute aantallen is de dynamiek in de eerste helft van dit jaar slechts 9% lager dan die in de eerste helft van 2020. Er zijn minder vierkante meters in gebruik genomen, maar dit heeft ook te maken met de schaarse beschikbaarheid aan kantoren. De kantorenleegstand ontwikkelt zich sinds oktober 2020 stabiel en is per medio 2021 uitgekomen op 8,2% van de voorraad, het laagste niveau sinds 2002.”

Lees meer - Value of the Office

office spotlight card
Insights • Office

Kantorenmarkt breekt records in coronajaar met historisch lage ingebruikname én historisch lage leegstand

Uit de nieuwste cijfers van Cushman & Wakefield blijkt dat het totale kantooroppervlak dat in 2020 in gebruik is genomen met 34 procent is gedaald ten opzichte van 2019.
Jan Verhaegh • 01/01/2021
Value of the workplace card
Insights • Office

Niet pandemie, maar demografie bepaalt toekomst van kantoor

De wereldwijde pandemie heeft het inzicht in de mogelijkheden van werken op afstand enorm versneld. 
Jan Verhaegh • 06/10/2020
Kantoren leegstand 2020
Gedragsverandering kantoor
Insights • Workplace

Voor gedragsverandering op kantoor is meer nodig dan alleen de juiste bestickering

Internationaal adviseur Cushman & Wakefield maakt vandaag de eerste resultaten bekend van analyses van het gebruik van de testopstelling van 6 Feet Office
Asaël Akkerman • 14/09/2020
Social distancing 6 feet
Insights • Office

Download de Veilig-terug-naar-de-werkplek Gids

Wereldwijde kennis gebundeld voor een veilige, kostenefficiënte en gezonde terugkeer naar kantoor.
Marc van Rijssen • 18/05/2020
Outlook 2021 overview card
Insights

Outlook 2021 | Update

In deze Outlook Update blikken we kort terug op de eerste helft van 2021 en delen we onze verwachtingen voor de rest van het jaar.
Jos Hesselink • 06/09/2021
Amsterdam shops closed due to coronavirus
Insights • Economy

Netherlands Real Estate Market View

A regular update on the commercial real estate market in The Netherlands.
Jos Hesselink • 11/08/2021
Amsterdam in snow, Netherlands
MarketBeat

Netherlands MarketBeat

Cushman & Wakefield MarketBeat reports analyse quarterly Netherlands commercial property activity across office, retail and industrial real estate sectors including supply, demand and pricing trends at the market and submarket levels.
Jos Hesselink • 02/08/2021
Urban Bike Share Rack
Insights

Beweegruimte in de stad

We bewegen te weinig. Zowel de stad als haar bewoners. Terwijl de bevolkingsdichtheid in de steden groeit.
Elsbeth Quispel • 27/07/2021
Debt and Structured Finance
Insights

Restructuring & Insolvency

Voor iedereen, maar voor ondernemers in het bijzonder geldt dat het onzekere tijden zijn. Berichten over de economie gelden als dagkoersen en de berichten waar achtereenvolgens wordt gewaarschuwd voor een economische crisis of een sterk herstel van de economie volgen elkaar snel op.
Jan Verhaegh • 08/07/2021
Kalverstraat card image
Insights

Kalverstraat anno 2030

De Kalverstraat als de aorta van het nieuwe business district dat zich ontwikkelt in het centrum van Amsterdam. Waar oude bedrijvigheid terugkomt in nieuwe vorm, want de zakenman en -vrouw is terug in de stad!
Elsbeth Quispel • 17/06/2021
Employees Working in Open Office
Insights • Workplace

Voordelen van terugkeer naar kantoor

Experience per Square Foot ™ (XSF)-onderzoek laat de link tussen dienstjaren en betrokkenheid tijdens een periode van werken op afstand zien.
Jan Verhaegh • 07/06/2021

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.