Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Hero XL Outlook 2021 Hero XS Outlook 2021

Outlook 2021

Jos Hesselink • 21/01/2021
Onze Outlook 2021 gaat in op de belangrijkste uitdagingen, kansen en ontwikkelingen die verwacht worden binnen de Nederlandse vastgoedmarkt.

In alle opzichten was 2020 een bijzonder jaar voor de Nederlandse vastgoedmarkt. Onze experts nemen u graag mee in onze verwachtingen voor het nieuwe jaar. Hierbij geven we door middel van een sectorspecifieke Outlook in het bijzonder aandacht aan:

Offices

In het eerste deel van onze Outlook 2021 richten we ons op de kantorenmarkt, waarbij we ingaan op ontwikkelingen voor zowel de gebruikers- als beleggersmarkt. De lessen die we door de coronacrisis leren kunnen we toepassen om de werkplek op kantoor inspirerender en uiteindelijk veel productiever te maken. Dat zal zeker niet per definitie leiden tot minder kantoormeters, wel tot een ander kantoorgebruik en andere werkplekstrategieën.

Retail

Na een vooruitblik op de kantorenmarkt, richt het tweede deel van onze Outlook 2021 zich op de winkelmarkt. Een markt die, zo bleek eens te meer vorig jaar maart, sterk gepolariseerd is. Grote onzekerheid over het verloop en de uitwerking van de coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat, hoewel afhankelijk van subsectoren, vrijwel alle retailers met een niet dagelijks productassortiment in economisch zwaar weer verkeren. In de loop van 2021 zullen zich de daadwerkelijke gevolgen presenteren.

Residential

Hoewel er uitstroom is naar de regio, blijven de grote steden populair, de woningprijzen hoog en het woningtekort groot. Het transformeren van winkelruimte in de kerngebieden van gemeenten naar woningen en een actievere rol van woningcorporaties kan kansen bieden.

Logistics

Meerdere trends en processen die weliswaar al langer aan de gang waren, manifesteerden zich tegelijkertijd. De pandemie had tot gevolg dat winkels niet konden worden beleverd, terwijl het  aantal online bestellingen explodeerde. Verladers ontwikkelen versneld een nieuwe en vooral directe relatie met de eindconsument, omdat de fysieke winkel (tijdelijk) als schakel uit de keten is verdwenen.

Industrial

De wereld verandert razendsnel en hoewel sommige  trends door de coronacrisis sneller aan het licht komen, zal dit post-corona niet anders zijn. Digi-talisering en verregaande automatisering leiden tot andere productieprocessen en daarmee een veranderende markt. De rol van data, digitalisering, robotisering, 3D printers, Internet of Things (IoT),  en biotechnologie leidt tot nieuwe producten en een nieuw toepassingsbereik van bestaande producten.

Download alle Outlooks

Outlook 2021 Offices
Outlook 2021 Offices

In deze Outlook 2021 – Offices kijken we naar de verwachtingen voor de kantorenmarkt.

Download Outlook 2021 Offices

Outlook 2021 Retail
Outlook 2021 Retail

De Outlook 2021 – Retail neemt u mee in onze verwachtingen voor de winkelmarkt.

Download Outlook 2021 Retail

Outlook 2021 Residential
Outlook 2021 Residential

De Outlook 2021 – Residential neemt u mee in onze verwachtingen voor de woningmarkt.

Download Outlook 2021 Residential

Holiday Returns
Outlook 2021 Logistics

In deze Outlook 2021 – Logistics kijken we naar de verwachtingen voor de logistieke markt

Download Outlook 2021 Logistics

Industrial Warehouse Internal Inventory Racks
Outlook 2021 Industrial

In de Outlook 2021 – Industrial kijken we naar de verwachtingen voor de industriële markt.

Download Outlook 2021 Industrial

Lees meer - What's Next

Smart City card
Insights • Technology

De slimme Smart City

Een volledig digitale stad is als volledig thuiswerken door corona: alle spontaniteit en creativiteit verdwijnt als sneeuw voor de zon. Leven in de stad geeft pas energie als de stad bruist van activiteit en tegelijkertijd rust geeft wanneer je dat nodig hebt.
Elsbeth Quispel • 18/11/2021
Turnkey office
Insights • Office

Waarde van het kantoor 2.0

Of je nu een millennial of een babyboomer bent; gevestigd in Londen of Litouwen, de pandemie heeft waarschijnlijk enige emotionele of psychologische impact gehad.
Sophie Schuller • 26/10/2021
Climate risk card
Insights • Sustainability

Kwetsbare systemen, kwetsbare stad

We zijn straks te laat als we er niet voor zorgen dat bij het waarderen van gebouwen het effect van klimaatrisico’s wordt meegenomen in voorspellende modellen.
Elsbeth Quispel • 29/09/2021
City profiler image card
Insights

City profiler

Ruimtelijke beleidsmakers van steden kunnen we tegenwoordig beter zien als ‘city profilers’. Zij dienen de juiste verbanden te leggen om tot toekomstbestendige oplossingen te komen voor onze steden in de komende decennia.
Elsbeth Quispel • 27/05/2021
De stad na COVID
Insights • Sustainability

De stad na COVID

COVID laat zien waar we kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd brengt het ons inzicht in hoe we de leefbaarheid in onze steden op een toekomstbestendige manier moeten vergroten.  Anticiperend op bevolkingsgroei, klimaatverandering, gezondheid en onze aanhoudende behoefte om in steden te wonen, werken en verblijven.
Elsbeth Quispel • 22/04/2021
De Randstad loopt leeg card
Insights

De Randstad loopt leeg

De initiële oorzaak hiervan heeft alles te maken met vraag en aanbod. Al jaren is er een chronisch tekort aan betaalbare woningen in de Randstad, het economisch hart van Nederland.
Elsbeth Quispel • 25/03/2021
Auto de stad uit card
Insights • Sustainability

De auto de stad uit

De komst van de auto heeft de ruimtelijke ontwikkeling van onze steden en de infrastructuur in Nederland radicaal veranderd.
Elsbeth Quispel • 25/02/2021
Groene steden
Insights • Sustainability

Groen in de stad wordt niet op waarde geschat

Een groene omgeving of frisse buitenlucht is niet vaak een reden om in een stad te wonen, eerder het tegenovergestelde. Het is vaak een reden om in het weekend de stad te ontvluchten en de natuur op te zoeken, of zelfs om elders te gaan wonen.
Elsbeth Quispel • 04/02/2021
Ruimtelijke ordening
Insights • Sustainability

De toekomstbestendige stad

De waarde van de stad zit in haar toekomstbestendigheid. Om te kunnen anticiperen op de behoeften van de tijd is visie en ambitie nodig als handvat voor strategische gebiedsontwikkeling.
Elsbeth Quispel • 09/12/2020
Ode aan de woningcorporaties
Insights

Ode aan de woningcorporatie

We staan voor een grote uitdaging om te zorgen dat wonen in de stad betaalbaar blijft en daarmee haar ziel behoudt en we ons verbonden voelen met de stad waarin we wonen.
Elsbeth Quispel • 12/11/2020
Whats Next artikel 2 card
Insights

Agglomeratievoordelen gaan niet alleen over schaal

Het bericht dat we de komende weken niet naar kantoor kunnen valt mij zwaar. Kantoor is voor mij dé plek om samen te werken aan projecten, besprekingen te hebben en rustig te kunnen werken, maar vooral ook de plek om bij te praten met collega’s en mijn team; iets waar ik energie van krijg.
Elsbeth Quispel • 19/10/2020
Whats Next thumbnail insights
Insights

De ziel van een stad

Nu ik 17 jaar in de stad woon, noem ik mijzelf Amsterdammer; dankzij en ondanks alle veranderingen van de afgelopen jaren een stad waar ik energie van krijg, met veel plezier woon met mijn gezin en elke dag de luxe heb om met de fiets naar kantoor te gaan. Maar hoe komt het dat ik mij ook echt Amsterdammer voel?
Elsbeth Quispel • 24/09/2020

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on More Options.
MORE OPTIONS
AGREE AND CLOSE
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
AGREE ALL
REJECT ALL
SAVE SETTINGS