Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Podsumowanie III kw. 2021 r. na rynkach inwestycyjnych Europy Środkowo-Wschodniej

Jeff Alson • 05/11/2021

Ożywienie aktywności inwestycyjnej w 2021 r. jak dotąd nie znalazło odzwierciedlenia w wolumenie transakcji sfinalizowanych w trzecim kwartale – jest on o 13% niższy w skali całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, pomimo przełamania trendu spadkowego w Czechach i na Słowacji, gdzie odnotowano wzrosty w ujęciu rok do roku. Proces zamykania transakcji się wydłużył, dlatego przewidujemy, że w czwartym kwartale nastąpi korekta wartości obrotów. To przesunięcie w czasie świadczy o spowolnieniu procesów inwestycyjnych, a nie o braku kapitału, dlatego prognozujemy dalszy wzrost wolumenów w 2022 r. Na rynku inwestycyjnym nadal dominują transakcje w sektorze magazynowym, ale widać już ożywienie aktywności w segmencie nieruchomości biurowych.

POLSKA

Wartość transakcji w toku świadczy o tym, że tegoroczny wolumen może być jednak zbliżony do odnotowanego w 2020 r. dzięki sfinalizowaniu zakupów zarówno pojedynczych aktywów, jak i portfeli obiektów na rynku magazynowym w czwartym kwartale, a także ożywieniu aktywności inwestycyjnej w sektorze biurowym w wyniku powrotu zainteresowania akwizycjami większych budynków biurowych klasy core oraz mniejszych, pojedynczych aktywów w segmentach core plus i value-add.

CZECHY

Na czeskim rynku nieruchomości hotele i najlepsze obiekty handlowe w Pradze nadal odczuwają skutki zastoju w turystyce i mniejszej mobilności pracowników. Inne sektory, zwłaszcza handlowy, radzą sobie wyjątkowo dobrze pomimo pandemii Covid-19. Z powodu niewystarczającej podaży odpowiednich produktów na rynku w stosunku do ilości dostępnego kapitału, wartość transakcji inwestycyjnych w tym roku może wynieść ok. 1 mld euro, a udział segmentu biurowego ukształtuje się na poziomie ok. 50%. Według prognoz, obecne trendy, tj. niska aktywność inwestycyjna i wysokie ceny, nie ulegną większym zmianom w przyszłym roku, pomimo prawdopodobnego wzrostu liczby transakcji zawieranych w sektorze magazynowym i handlowym.

WĘGRY

Węgierski rynek kończy bieżący rok z dobrymi wynikami i rekordowymi stopami kapitalizacji w ostatnich transakcjach sprzedaży aktywów w sektorze zarówno biurowym, jak i logistycznym. Ubiegłoroczne wolumeny transakcji inwestycyjnych, które odnotowały mniejszy spadek niż na innych rynkach, prawdopodobnie zostaną wkrótce przekroczone. Wartość transakcji w sektorze nieruchomości biurowych, który charakteryzuje się największą aktywnością inwestorów, już przewyższa poziom z 2020 r.

Na szczególną uwagę zasługuje wzrost zainteresowania ze strony międzynarodowych funduszy instytucjonalnych, ponieważ niektóre z nich wracają na ten rynek po ponad dekadzie nieobecności. Węgry nadal oferują stosunkowo dużą wartość w porównaniu z innymi rynkami w regionie, a inwestorzy doceniają dobre wskaźniki na rynku najmu. Z tymi podmiotami konkurują niektóre większe fundusze krajowe, które przez ostatnie dwa lata były mało aktywne, a także nowi gracze, którzy w tym okresie zdominowali ten rynek.

RUMUNIA

Wartość transakcji inwestycyjnych zaplanowanych na najbliższe miesiące osiągnie poziom zbliżony do wcześniejszych – dzięki sfinalizowaniu kilku transakcji całoroczny wolumen w Rumunii może wynieść pomiędzy 800 mln euro a 1 mld euro, co będzie wielkością porównywalną do odnotowanych w poprzednich latach. Obserwujemy jednak ograniczoną liczbę zleceń sprzedaży w trakcie realizacji, co może wpłynąć na wolumen obrotów w 2022 r., pomimo utrzymującego się wysokiego poziomu płynności i zainteresowania inwestorów.
 

raporty

Retail-Nederland
MarketBeat • Retail

Podsumowanie IV kwartału 2022 r. na rynku nieruchomości

MarketBeats firmy Cushman & Wakefield co kwartał analizuje aktywność na rynku nieruchomości handlowych w Polsce, w tym podaż, popyt i trendy cenowe na poziomie rynkowym i subrynkowym.
Beata Kokeli • 10/02/2023
Trends Radar 2023 Polska
Insights • Forecast - Outlook

Trends Radar: sektor nieruchomości czeka na stabilizację

Z jednej strony presja na wzrost stawek czynszów i rosnące koszty budowy, z drugiej – coraz większa koncentracja na ESG i repozycjonowaniu budynków komercyjnych. Dynamika zmian na rynku nieruchomości sprawia, że duża grupa inwestorów spogląda na nadchodzący 2023 rok z pewną dozą niepewności. Czy jednak jest się czego obawiać? I jak spowolnienie gospodarcze, przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej, będzie modelowało trendy i nastroje w poszczególnych segmentach sektora?
Katarzyna Lipka • 11/01/2023
Trends Radar 2023 Polska
Insights • Forecast - Outlook

Trends Radar: sektor nieruchomości czeka na stabilizację

Z jednej strony presja na wzrost stawek czynszów i rosnące koszty budowy, z drugiej – coraz większa koncentracja na ESG i repozycjonowaniu budynków komercyjnych. Dynamika zmian na rynku nieruchomości sprawia, że duża grupa inwestorów spogląda na nadchodzący 2023 rok z pewną dozą niepewności. Czy jednak jest się czego obawiać? I jak spowolnienie gospodarcze, przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej, będzie modelowało trendy i nastroje w poszczególnych segmentach sektora?
Katarzyna Lipka • 11/01/2023
Research • Insights

Retail grows in small cities

Global real estate services firm Cushman & Wakefield has published a report “MARKETBEAT – Retail Market in Poland – Q1 2019”.
Anna Oberc-Krzycka • 15/05/2019
Research • Insights

Krakow leads the way among regional markets

Global real estate services firm Cushman & Wakefield summarises the Krakow office market at year-end 2018.
Krzysztof Misiak • 03/04/2019
Research • Office

Mało biur w Poznaniu. Najemcy czekają na nowe inwestycje.

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield podsumowuje poznański rynek biurowy na koniec 2018 roku.
Krzysztof Misiak • 11/03/2019
Research • Office

Summary of the Warsaw Office Market in 2018

Global real estate services firm Cushman & Wakefield presents a summary of 2018 on the Warsaw office market.
Krzysztof Misiak • 11/02/2019
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS