Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Podsumowanie III kw. 2021 r. na rynkach inwestycyjnych Europy Środkowo-Wschodniej

Jeff Alson • 05/11/2021

Ożywienie aktywności inwestycyjnej w 2021 r. jak dotąd nie znalazło odzwierciedlenia w wolumenie transakcji sfinalizowanych w trzecim kwartale – jest on o 13% niższy w skali całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, pomimo przełamania trendu spadkowego w Czechach i na Słowacji, gdzie odnotowano wzrosty w ujęciu rok do roku. Proces zamykania transakcji się wydłużył, dlatego przewidujemy, że w czwartym kwartale nastąpi korekta wartości obrotów. To przesunięcie w czasie świadczy o spowolnieniu procesów inwestycyjnych, a nie o braku kapitału, dlatego prognozujemy dalszy wzrost wolumenów w 2022 r. Na rynku inwestycyjnym nadal dominują transakcje w sektorze magazynowym, ale widać już ożywienie aktywności w segmencie nieruchomości biurowych.

POLSKA

Wartość transakcji w toku świadczy o tym, że tegoroczny wolumen może być jednak zbliżony do odnotowanego w 2020 r. dzięki sfinalizowaniu zakupów zarówno pojedynczych aktywów, jak i portfeli obiektów na rynku magazynowym w czwartym kwartale, a także ożywieniu aktywności inwestycyjnej w sektorze biurowym w wyniku powrotu zainteresowania akwizycjami większych budynków biurowych klasy core oraz mniejszych, pojedynczych aktywów w segmentach core plus i value-add.

CZECHY

Na czeskim rynku nieruchomości hotele i najlepsze obiekty handlowe w Pradze nadal odczuwają skutki zastoju w turystyce i mniejszej mobilności pracowników. Inne sektory, zwłaszcza handlowy, radzą sobie wyjątkowo dobrze pomimo pandemii Covid-19. Z powodu niewystarczającej podaży odpowiednich produktów na rynku w stosunku do ilości dostępnego kapitału, wartość transakcji inwestycyjnych w tym roku może wynieść ok. 1 mld euro, a udział segmentu biurowego ukształtuje się na poziomie ok. 50%. Według prognoz, obecne trendy, tj. niska aktywność inwestycyjna i wysokie ceny, nie ulegną większym zmianom w przyszłym roku, pomimo prawdopodobnego wzrostu liczby transakcji zawieranych w sektorze magazynowym i handlowym.

WĘGRY

Węgierski rynek kończy bieżący rok z dobrymi wynikami i rekordowymi stopami kapitalizacji w ostatnich transakcjach sprzedaży aktywów w sektorze zarówno biurowym, jak i logistycznym. Ubiegłoroczne wolumeny transakcji inwestycyjnych, które odnotowały mniejszy spadek niż na innych rynkach, prawdopodobnie zostaną wkrótce przekroczone. Wartość transakcji w sektorze nieruchomości biurowych, który charakteryzuje się największą aktywnością inwestorów, już przewyższa poziom z 2020 r.

Na szczególną uwagę zasługuje wzrost zainteresowania ze strony międzynarodowych funduszy instytucjonalnych, ponieważ niektóre z nich wracają na ten rynek po ponad dekadzie nieobecności. Węgry nadal oferują stosunkowo dużą wartość w porównaniu z innymi rynkami w regionie, a inwestorzy doceniają dobre wskaźniki na rynku najmu. Z tymi podmiotami konkurują niektóre większe fundusze krajowe, które przez ostatnie dwa lata były mało aktywne, a także nowi gracze, którzy w tym okresie zdominowali ten rynek.

RUMUNIA

Wartość transakcji inwestycyjnych zaplanowanych na najbliższe miesiące osiągnie poziom zbliżony do wcześniejszych – dzięki sfinalizowaniu kilku transakcji całoroczny wolumen w Rumunii może wynieść pomiędzy 800 mln euro a 1 mld euro, co będzie wielkością porównywalną do odnotowanych w poprzednich latach. Obserwujemy jednak ograniczoną liczbę zleceń sprzedaży w trakcie realizacji, co może wpłynąć na wolumen obrotów w 2022 r., pomimo utrzymującego się wysokiego poziomu płynności i zainteresowania inwestorów.
 

raporty

Insights • Investment

Wolumen inwestycyjny w pierwszym półroczu 2022 roku w Polsce wyniósł 2,88 mld euro

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield podzieliła się podsumowaniem pierwszej połowy 2022 roku na polskim rynku inwestycyjnym. Wynika z niego m.in., że całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych w pierwszych dwóch kwartałach wzrósł o 44% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Jakie inne wnioski płyną z podsumowania?

Paweł Partyka • 04/08/2022
mb
MarketBeat • Office

Podsumowanie I połowy 2022r. na warszawskim rynku biurowym

Na koniec czerwca całkowite zasoby powierzchni biurowej w Warszawie wyniosły ok. 6,27 mln mkw. Wzmożona aktywność najemców i wskaźnik pustostanów utrzymany w trendzie spadkowym – to główne wnioski z raportu MarketBeat za pierwsze półrocze 2022 roku przygotowanego przez naszych ekspertów.

Jan Szulborski • 04/08/2022
Insights • Office

Gdzie w Europie wykończenie biura kosztuje najwięcej? Polska na podium w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Według międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield średni koszt wykończenia biura w Warszawie wynosi 1010 EUR/mkw., co plasuje stolicę Polski na 3. miejscu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, za Belgradem (1121 EUR/mkw.) oraz Pragą (1037 EUR/mkw.).

Bogumila Kompowska • 01/08/2022
office
Insights • Office

Liczba pracodawców decydujących się na hybrydowy model pracy rośnie

Trzech na pięciu pracodawców (59%) docelowo wdroży hybrydowy model pracy. Stanowi to wzrost o 14 pp. względem badania z czerwca 2021 roku.

27/07/2022
raport
Insights • Office

Jaka przyszłość czeka biura? Edycja druga

Jak wynika z naszego badania* przeprowadzonego wśród najemców biurowych, 3 na 5 z nich docelowo wdroży hybrydowy model pracy – jest to o 14 pp. więcej niż w ubiegłym roku. Pobierz raport pt. „Jaka przyszłość czeka biura?”, aby dowiedzieć się więcej.
 
Jan Szulborski • 07/07/2022
ecommerce
Insights • e-commerce

Raport e-commerce | Edycja druga

Już po raz drugi przeprowadziliśmy wśród deweloperów i największych operatorów logistycznych w Polsce kompleksowe badanie pokazujące rozwój rynku nieruchomości magazynowych dedykowanych do obsługi handlu internetowego. Wyniki badania przedstawiamy w raporcie E-Commerce pęka w szwach, a magazyny razem z nim”.
Damian Kołata • 07/06/2022
ecommerce
Insights • e-commerce

Raport e-commerce | Edycja pierwsza

Przedstawiamy wyniki pionierskiego badania „Jak ugryźć e-commerce w magazynie?” External Link, w którym prezentujemy analizę polskiego rynku magazynowego z perspektywy branży e-commerce i określamy najważniejsze trendy mające największy wpływ na dalszy rozwój tego sektora. EDYCJA DRUGA JUŻ DOSTĘPNA

12/06/2019
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS