Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

2021 rok w sektorze hospitality w regionie CEE

David Nath • 28/01/2022
 Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield przedstawia wyniki badania przeprowadzonego wśród przedstawicieli ponad 30 największych międzynarodowych operatorów hotelowych w raporcie Hospitality Operator Beat Q4 2021.

Ankieta została przeprowadzona w grudniu 2021 r. wśród operatorów hotelowych działających w regionie Europy Środkowo-Wschodniej lub zainteresowanych wejściem na ten rynek.

Kluczowe wnioski: 

5 najbardziej atrakcyjnych rynków w regionie CEE to Praga, Warszawa, Budapeszt, Kraków i Bukareszt. W porównaniu do badania przeprowadzonego w 2020 r., rośnie popularność destynacji w pobliżu Bałtyku, takich jak: Gdańsk, Ryga i Tallin. Znalazły się one w pierwszej dziesiątce najbardziej pożądanych rynków w Europie Środkowo-Wschodniej. Pomimo niższej oceny niektórych miast regionalnych, szereg respondentów wyraziło zainteresowanie Łodzią (PL) i Ostrawą (CZ). Inne wymieniane rynki to Katowice (PL), Pilzno (CZ), Konstanca (RO), Jassy (RO), Dniepr (UA) oraz miejscowości wypoczynkowe.

Międzynarodowi operatorzy (60% respondentów) są zainteresowani przede wszystkim stolicami Europy Środkowo-Wschodniej, takimi jak Warszawa, Budapeszt, Praga i Bukareszt. 

Polska wydaje się być głównym celem ekspansji operatorów hotelowych, z czterema miastami w pierwszej dziesiątce, branych przez nich pod uwagę, rynków. 

Wyniki ankiety wskazują na zróżnicowane podejście operatorów do hoteli o wysokich standardach ekologicznych. Podczas, gdy niektórzy operatorzy są skłonni zaoferować korzystniejsze warunki kontraktowe dla tego typu obiektów, wciąż istnieje spora grupa takich, którzy nie oferują (lub najprawdopodobniej nie będą oferować) właścicielom korzystniejszych warunków umów dla budynków zrównoważonych.

Ponad połowa badanych operatorów w regionie CEE angażuje się w umowy najmu, a tylko 3-7% przestało brać pod uwagę taki model operacyjny z powodu pandemii COVID-19. Operatorzy wydają się być jednak bardziej ostrożni przy podejmowaniu decyzji dotyczących najmu. 

Większość ankietowanych operatorów spodziewa się, że wszystkie rynki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej odbudują się do 2024 roku, choć oczekuje się, że ośrodki wypoczynkowe i miasta regionalne osiągną poziom wyników z 2019 roku wcześniej niż stolice. 77% respondentów spodziewa się, że destynacje wypoczynkowe osiągną poziom RevPAR sprzed pandemii do 2023 r., podobny termin dla miast regionalnych podany został przez 47% ankietowanych.

Pandemia COVID-19 miała istotny wpływ na wstrzymanie i opóźnienia niektórych projektów. 
W przypadku 63% ankietowanych operatorów zanotowano opóźnienia niektórych projektów, 
a w przypadku 47% niektóre projekty wstrzymano.

Wyniki przedstawione w raporcie Hospitality Operator Beat Q4 2021 wyraźnie pokazują, że Polska jest postrzegana przez dużych operatorów hoteli w całym regionie CEE jako najsilniejszy i najbardziej pożądany rynek. Wyniki za 2021 r. dają nadzieję na dalszą poprawę przychodów na jeden dostępny pokój (RevPAR), przy czym dane za cały rok nadal są znacznie poniżej poziomów sprzed pandemii. Wskaźnik RevPAR wzrósł o 40% w porównaniu z 2020 r, ale mimo to jest niższy o 50% względem 2019 r. Warto zauważyć, że na niektórych rynkach takich jak Trójmiasto i Wrocław wyniki w miesiącach letnich przekroczyły wartości RevPAR za 2019 r. To potwierdza, że jak tylko obowiązujące obostrzenia zostaną zniesione, hotele będą mogły powrócić na ścieżkę wzrostu – mówi Łukasz Bondyra, Senior Consultant Hospitality CEE & SEE.

Pomimo stosunkowo niewielkiej aktywności transakcyjnej w Polsce w ostatnich dwóch latach w porównaniu z okresem przed pandemią, inwestorzy nadal są zainteresowani pozyskiwaniem nowych aktywów. Widzimy również, że rynki wskazywane jako docelowe pokrywają się z wynikami zaprezentowanymi w raporcie Hospitality Operator Beat Q4 2021. Niemniej jednak inwestorzy borykają się brakiem podaży wysokiej jakości produktów inwestycyjnych, co w połączeniu z ich ostrożniejszym podejściem do oceny mikro lokalizacji sprawia, że gdy atrakcyjny hotel wchodzi na rynek, wzbudza on spore zainteresowanie szerokiego grona kupujących. Przewidujemy wzrost aktywności transakcyjna na rynku hotelowym w Polsce w 2022 r., gdzie nasz zespół jest obecnie zaangażowany w kilka transakcji, których sfinalizowane zaplanowano na ten rok – mówi David Nath, Head of Hospitality CEE & SEE.

Polska

Polska jest nadal głównym celem ekspansji dla większości operatorów działających w regionie CEE. Warszawa, Kraków, Wrocław i Gdańsk (Trójmiasto) znajdują się w pierwszej dziesiątce rynków postrzeganych jako najbardziej atrakcyjne i wyprzedzają kilka stolic regionu CEE, takich jak: Bratysława, Sofia czy Kijów.

Warszawa, względem ubiegłorocznego badania, poprawiła swoją pozycję w rankingu i jest drugim najbardziej atrakcyjnym rynkiem w 2021 roku, po Pradze. W sumie ponad 70% operatorów jest zainteresowanych ekspansją w stolicy Polski. Około 67% respondentów wyraziło również duże zainteresowanie ekspansją w Krakowie.

Badani operatorzy jako swoje rynki docelowe podawali również inne miasta regionalne w Polsce, w tym Poznań, Katowice, Zakopane, Lublin, Białystok i Łódź.

 

Czechy

80% operatorów jest zainteresowanych Pragą jako najbardziej atrakcyjnym rynkiem w regionie CEE/SEE. Niewielki odsetek operatorów, którzy wyrazili jedynie umiarkowane lub niskie zainteresowanie rozwojem w stolicy Czech, to głównie ci, którzy już są obecni na tym rynku.

Podczas gdy Brno uzyskało ogólną średnią ocenę świadczącą o umiarkowanej atrakcyjności (2,6 na 5), jedna trzecia operatorów wyraziła wysokie lub bardzo wysokie zainteresowanie tym rynkiem, który jest drugim co do wielkości miastem w Czechach.

Inne miasta w Czechach, które zostały wymienione przez badanych operatorów jako rynki docelowe (oprócz tych, bezpośrednio wymienionych w ankiecie) to: Ostrawa, Pilzno, Karlowe Wary i Ołomuniec.

Węgry

Według operatorów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej Budapeszt jest trzecią najbardziej pożądaną destynacją. Podobnie jak w przypadku Pragi, niewielki odsetek operatorów, którzy wyrazili umiarkowane lub niskie zainteresowanie rozwojem w węgierskiej stolicy, to głównie ci, którzy są już obecni na tym rynku.

Debreczyn, drugie co do wielkości miasto na Węgrzech, uzyskał ogólną średnią ocenę 2,1 na 5. Mimo że ocena ta odpowiada umiarkowanej atrakcyjności, 16% operatorów jest mocno zainteresowanych ekspansją w tym mieście.

Rumunia

Bukareszt został wskazany jako rynek o wysokiej lub bardzo wysokiej atrakcyjności dla 58% badanych operatorów. Warto wspomnieć, że gracze, którzy kiedyś opuścili rynek, byli bardzo zainteresowani ponownym wejściem do Bukaresztu. 

Tylko niewielka część operatorów nie wybrała tej stolicy jako głównego celu swojej ekspansji, ponieważ ich strategia jest bardziej zorientowana na lokalizacje kurortowe lub Europę Środkową i Zachodnią. 

Połowa respondentów wyraziła swoje zainteresowanie Klużem-Napoką, jedną z najszybciej rozwijających się, alternatywnych lokalizacji w Rumunii. Większość z tych respondentów to sieci o międzynarodowej renomie, z których kilka nie jest jeszcze obecnych na tym rynku.

Inne miasta w Rumunii, które były wymieniane przez badanych operatorów jako ich rynki docelowe (oprócz tych bezpośrednio wymienionych w ankiecie) to Jassy, Konstanca i Braszów.

raporty

CEE investment
Insights • Investment

Cushman & Wakefield podsumowuje rynek inwestycyjny w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

W minionym roku rynek inwestycyjny nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej był na radarze wielu obserwatorów. Niemniej jednak wojna w Ukrainie, niepewność związana z inflacją, rosnące koszty budowy i częste zmiany stóp procentowych odbiły się negatywnie na regionie. Mimo to rynek nieruchomości wykazał się odpornością, o czym świadczy szereg dużych transakcji sfinalizowanych w pierwszym kwartale 2022 r. Do dobrych wyników w pierwszym kwartale, który zazwyczaj charakteryzuje się niską aktywnością inwestycyjną, przyczyniły się między innymi takie transakcje jak zakup portfela centrów handlowych M1 przez EPP czy dotyczące wyjątkowych obiektów, jak na przykład sprzedaż kompleksu The Warsaw Hub w Polsce.
Jeff Alson • 02/05/2022
CEE investment Q4
Insights • Investment

Cushman & Wakefield podsumowuje aktywność inwestycyjną w 2021 r. na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej

Oznaki większej płynności w sektorze nieruchomości handlowych w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej
Wzrosty cen przy jednoczesnej kompresji stóp kapitalizacji we wszystkich segmentach rynku
Niemal 20-procentowy wzrost cen aktywów w sektorze magazynowym
04/02/2022
marketbeat industrial
MarketBeat • Industrial

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield podsumowuje trzeci kwartał na rynku magazynowym

W trzecim kwartale 2021 roku do użytku oddano prawie 1,08 mln mkw. powierzchni przemysłowej 
(w ramach 33 projektów), co jest rekordowym wynikiem aktywności deweloperskiej w okresietrzech miesięcy. Podobnie jak w poprzednich dwóch kwartałach,  wolumen transakcji najmu przekroczył poziom 1,5 mln mkw., co świadczy o silnym wzroście aktywności najemców na rynku magazynowym w Polsce. To niektóre z wniosków z podsumowania poprzedniego kwartału w segmencie industrial. 
 
Adrian Semaan • 29/11/2021
marketbeatsoffice
MarketBeat • Office

Na koniec III kw. 2021 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na największych rynkach w Polsce osiągnęły wielkość 12,1 milionów mkw.

Obecnie na największych rynkach biurowych w Polsce w budowie jest 1,08 mln mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej planowanej do oddania w latach 2021-2024. Według szacunków Cushman & Wakefield do końca 2021 roku ukończonych zostanie dodatkowe 315 tys. mkw., natomiast w 2022 roku – ok. 540 tys. Mkw. To niektóre wnioski wynikające z podsumowania III kw. 2021 r. na polskim rynku biurowym.
Katarzyna Lipka • 19/11/2021
marketbeat office
MarketBeat • Retail

Podsumowanie III kw. 2021 na polskim rynku handlowym

W minionym kwartale zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej zwiększyły się netto o 81 100 m kw. Ponad 92 500 m kw. nowej powierzchni zostało oddane do użytku w 10 nowych i jednym rozbudowanym obiekcie, wynika z podsumowania przygotowanego przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield.
Beata Kokeli • 18/11/2021
Ceeinvestment
Insights • Investment

Podsumowanie III kw. 2021 r. na rynkach inwestycyjnych Europy Środkowo-Wschodniej

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield podsumowała trzeci kwartał 2021 r. na rynku nieruchomości komercyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wolumen transakcji inwestycyjnych na koniec trzeciego kwartału wyniósł 6,7 mld euro i był o prawie 13% niższy niż w analogicznym okresie w 2020 r.
Jeff Alson • 05/11/2021
is confidence returning to retail market
Insights • Retail

Wzrosty cen w sklepach stacjonarnych zachęcają do zakupów online

Po ponownym otwarciu centrów handlowych ponad połowa Polaków zauważyła wzrost cen produktów – wynika z autorskiego raportu Cushman & Wakefield pt. „Rynek powierzchni handlowych - powrót optymizmu?”. Co więcej, negatywne zjawiska w centrach handlowych zachęcają konsumentów do zakupów online.

 
Beata Kokeli • 20/10/2021
is confidence returning to retail market
Insights • Retail

Czy na rynek powierzchni handlowych powrócił optymizm? Co czeka konsumentów, najemców i właścicieli obiektów handlowych?

Zmiany na rynku powierzchni handlowych rozpoczęły się jeszcze przed pandemią COVID-19. Ewolucja rynku nastąpiła jednak dużo szybciej niż się tego spodziewano, a sama pandemia wpłynęła na wytworzenie się zupełnie nowego środowiska, w jakim muszą odnaleźć się wszyscy uczestnicy tego rynku. O tym, jak obecnie wygląda rynek nieruchomości handlowych z perspektywy najemców, wynajmujących oraz klientów można dowiedzieć się z raportu pt. „Rynek powierzchni handlowych - powrót optymizmu?” autorstwa międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield.
Beata Kokeli • 30/09/2021
jaka przyszlo czeka biura
Insights • Office

Jaka przyszłośc czeka biura? Wyniki badania wśród najemców

Epidemia Covid-19 sprawiła, że rynek biurowy znalazł się w epicentrum zmian spowodowanych przejściem w tryb pracy zdalnej. Jednak w związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną organizacje rozpoczęły już proces planowania powrotu pracowników do biur. To, jak firmy przygotowują się do tej zmiany, można zaobserwować analizując wyniki badania przeprowadzonego wśród najemców budynków biurowych w portfelu nieruchomości zarządzanych przez Cushman & Wakefield w Polsce.

Jan Szulborski • 20/08/2021
Generation Z - report
Insights • Workplace

What Do Gen Zers Value Most in the Office?

Our survey reveals that Gen Zers will most often use their primary workspace and recharge/chillout spaces. What do Gen Zers find unnecessary in offices? Their answers may surprise you.

Katarzyna Lipka • 06/11/2020
Future of workplace Raport
Insights • Workplace

The future of workplace. How will Covid-19 and data shape the new workplace?

Through our proprietary Experience per Square FootTM (XSF) tool, Cushman & Wakefield has captured more than 2.5 million data points from workers all over the globe in the pre-COVID-19 era and a further 1.7 million data points from more than 50,000 respondents in the current work from home environment.

Katarzyna Lipka • 20/07/2020
Coliving
Insights

Cushman & Wakefield prezentuje raport "Co-living - nowa era na inwestcycyjnym rynku nieruchomości w Polsce".

Co-living wkroczył na polski rynek nieruchomości. Dzielenie przestrzeni, zainteresowań i wartości, przy uwzględnieniu możliwości finansowych osób wspólnie zamieszkujących daną nieruchomość, to trend, który w Stanach Zjednoczonych i w Europie zachodniej zdążył się już zadomowić, natomiast w Polsce dopiero raczkuje, przez co stanowi ogromny potencjał do rozwoju.

Mira Kantor-Pikus • 03/03/2020
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS