Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

2021 rok w sektorze hospitality w regionie CEE

David Nath • 28/01/2022
 Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield przedstawia wyniki badania przeprowadzonego wśród przedstawicieli ponad 30 największych międzynarodowych operatorów hotelowych w raporcie Hospitality Operator Beat Q4 2021.

Ankieta została przeprowadzona w grudniu 2021 r. wśród operatorów hotelowych działających w regionie Europy Środkowo-Wschodniej lub zainteresowanych wejściem na ten rynek.

Kluczowe wnioski: 

5 najbardziej atrakcyjnych rynków w regionie CEE to Praga, Warszawa, Budapeszt, Kraków i Bukareszt. W porównaniu do badania przeprowadzonego w 2020 r., rośnie popularność destynacji w pobliżu Bałtyku, takich jak: Gdańsk, Ryga i Tallin. Znalazły się one w pierwszej dziesiątce najbardziej pożądanych rynków w Europie Środkowo-Wschodniej. Pomimo niższej oceny niektórych miast regionalnych, szereg respondentów wyraziło zainteresowanie Łodzią (PL) i Ostrawą (CZ). Inne wymieniane rynki to Katowice (PL), Pilzno (CZ), Konstanca (RO), Jassy (RO), Dniepr (UA) oraz miejscowości wypoczynkowe.

Międzynarodowi operatorzy (60% respondentów) są zainteresowani przede wszystkim stolicami Europy Środkowo-Wschodniej, takimi jak Warszawa, Budapeszt, Praga i Bukareszt. 

Polska wydaje się być głównym celem ekspansji operatorów hotelowych, z czterema miastami w pierwszej dziesiątce, branych przez nich pod uwagę, rynków. 

Wyniki ankiety wskazują na zróżnicowane podejście operatorów do hoteli o wysokich standardach ekologicznych. Podczas, gdy niektórzy operatorzy są skłonni zaoferować korzystniejsze warunki kontraktowe dla tego typu obiektów, wciąż istnieje spora grupa takich, którzy nie oferują (lub najprawdopodobniej nie będą oferować) właścicielom korzystniejszych warunków umów dla budynków zrównoważonych.

Ponad połowa badanych operatorów w regionie CEE angażuje się w umowy najmu, a tylko 3-7% przestało brać pod uwagę taki model operacyjny z powodu pandemii COVID-19. Operatorzy wydają się być jednak bardziej ostrożni przy podejmowaniu decyzji dotyczących najmu. 

Większość ankietowanych operatorów spodziewa się, że wszystkie rynki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej odbudują się do 2024 roku, choć oczekuje się, że ośrodki wypoczynkowe i miasta regionalne osiągną poziom wyników z 2019 roku wcześniej niż stolice. 77% respondentów spodziewa się, że destynacje wypoczynkowe osiągną poziom RevPAR sprzed pandemii do 2023 r., podobny termin dla miast regionalnych podany został przez 47% ankietowanych.

Pandemia COVID-19 miała istotny wpływ na wstrzymanie i opóźnienia niektórych projektów. 
W przypadku 63% ankietowanych operatorów zanotowano opóźnienia niektórych projektów, 
a w przypadku 47% niektóre projekty wstrzymano.

Wyniki przedstawione w raporcie Hospitality Operator Beat Q4 2021 wyraźnie pokazują, że Polska jest postrzegana przez dużych operatorów hoteli w całym regionie CEE jako najsilniejszy i najbardziej pożądany rynek. Wyniki za 2021 r. dają nadzieję na dalszą poprawę przychodów na jeden dostępny pokój (RevPAR), przy czym dane za cały rok nadal są znacznie poniżej poziomów sprzed pandemii. Wskaźnik RevPAR wzrósł o 40% w porównaniu z 2020 r, ale mimo to jest niższy o 50% względem 2019 r. Warto zauważyć, że na niektórych rynkach takich jak Trójmiasto i Wrocław wyniki w miesiącach letnich przekroczyły wartości RevPAR za 2019 r. To potwierdza, że jak tylko obowiązujące obostrzenia zostaną zniesione, hotele będą mogły powrócić na ścieżkę wzrostu – mówi Łukasz Bondyra, Senior Consultant Hospitality CEE & SEE.

Pomimo stosunkowo niewielkiej aktywności transakcyjnej w Polsce w ostatnich dwóch latach w porównaniu z okresem przed pandemią, inwestorzy nadal są zainteresowani pozyskiwaniem nowych aktywów. Widzimy również, że rynki wskazywane jako docelowe pokrywają się z wynikami zaprezentowanymi w raporcie Hospitality Operator Beat Q4 2021. Niemniej jednak inwestorzy borykają się brakiem podaży wysokiej jakości produktów inwestycyjnych, co w połączeniu z ich ostrożniejszym podejściem do oceny mikro lokalizacji sprawia, że gdy atrakcyjny hotel wchodzi na rynek, wzbudza on spore zainteresowanie szerokiego grona kupujących. Przewidujemy wzrost aktywności transakcyjna na rynku hotelowym w Polsce w 2022 r., gdzie nasz zespół jest obecnie zaangażowany w kilka transakcji, których sfinalizowane zaplanowano na ten rok – mówi David Nath, Head of Hospitality CEE & SEE.

Polska

Polska jest nadal głównym celem ekspansji dla większości operatorów działających w regionie CEE. Warszawa, Kraków, Wrocław i Gdańsk (Trójmiasto) znajdują się w pierwszej dziesiątce rynków postrzeganych jako najbardziej atrakcyjne i wyprzedzają kilka stolic regionu CEE, takich jak: Bratysława, Sofia czy Kijów.

Warszawa, względem ubiegłorocznego badania, poprawiła swoją pozycję w rankingu i jest drugim najbardziej atrakcyjnym rynkiem w 2021 roku, po Pradze. W sumie ponad 70% operatorów jest zainteresowanych ekspansją w stolicy Polski. Około 67% respondentów wyraziło również duże zainteresowanie ekspansją w Krakowie.

Badani operatorzy jako swoje rynki docelowe podawali również inne miasta regionalne w Polsce, w tym Poznań, Katowice, Zakopane, Lublin, Białystok i Łódź.

 

Czechy

80% operatorów jest zainteresowanych Pragą jako najbardziej atrakcyjnym rynkiem w regionie CEE/SEE. Niewielki odsetek operatorów, którzy wyrazili jedynie umiarkowane lub niskie zainteresowanie rozwojem w stolicy Czech, to głównie ci, którzy już są obecni na tym rynku.

Podczas gdy Brno uzyskało ogólną średnią ocenę świadczącą o umiarkowanej atrakcyjności (2,6 na 5), jedna trzecia operatorów wyraziła wysokie lub bardzo wysokie zainteresowanie tym rynkiem, który jest drugim co do wielkości miastem w Czechach.

Inne miasta w Czechach, które zostały wymienione przez badanych operatorów jako rynki docelowe (oprócz tych, bezpośrednio wymienionych w ankiecie) to: Ostrawa, Pilzno, Karlowe Wary i Ołomuniec.

Węgry

Według operatorów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej Budapeszt jest trzecią najbardziej pożądaną destynacją. Podobnie jak w przypadku Pragi, niewielki odsetek operatorów, którzy wyrazili umiarkowane lub niskie zainteresowanie rozwojem w węgierskiej stolicy, to głównie ci, którzy są już obecni na tym rynku.

Debreczyn, drugie co do wielkości miasto na Węgrzech, uzyskał ogólną średnią ocenę 2,1 na 5. Mimo że ocena ta odpowiada umiarkowanej atrakcyjności, 16% operatorów jest mocno zainteresowanych ekspansją w tym mieście.

Rumunia

Bukareszt został wskazany jako rynek o wysokiej lub bardzo wysokiej atrakcyjności dla 58% badanych operatorów. Warto wspomnieć, że gracze, którzy kiedyś opuścili rynek, byli bardzo zainteresowani ponownym wejściem do Bukaresztu. 

Tylko niewielka część operatorów nie wybrała tej stolicy jako głównego celu swojej ekspansji, ponieważ ich strategia jest bardziej zorientowana na lokalizacje kurortowe lub Europę Środkową i Zachodnią. 

Połowa respondentów wyraziła swoje zainteresowanie Klużem-Napoką, jedną z najszybciej rozwijających się, alternatywnych lokalizacji w Rumunii. Większość z tych respondentów to sieci o międzynarodowej renomie, z których kilka nie jest jeszcze obecnych na tym rynku.

Inne miasta w Rumunii, które były wymieniane przez badanych operatorów jako ich rynki docelowe (oprócz tych bezpośrednio wymienionych w ankiecie) to Jassy, Konstanca i Braszów.

raporty

Trends Radar 2023 Polska
Insights • Forecast - Outlook

Trends Radar: sektor nieruchomości czeka na stabilizację

Z jednej strony presja na wzrost stawek czynszów i rosnące koszty budowy, z drugiej – coraz większa koncentracja na ESG i repozycjonowaniu budynków komercyjnych. Dynamika zmian na rynku nieruchomości sprawia, że duża grupa inwestorów spogląda na nadchodzący 2023 rok z pewną dozą niepewności. Czy jednak jest się czego obawiać? I jak spowolnienie gospodarcze, przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej, będzie modelowało trendy i nastroje w poszczególnych segmentach sektora?
Katarzyna Lipka • 11/01/2023
MB office
MarketBeat • Office

Podsumowanie III kwartału 2022 r. na polskim rynku biurowym

Na koniec trzeciego kwartału br. całkowita podaż nowej powierzchni w regionach wyniosła 332 000 mkw. i była aż o 125% wyższa niż w analogicznym okresie 2021 r. Czego jeszcze możemy dowiedzieć się z publikacji?
Katarzyna Lipka • 01/12/2022
MB industrial
MarketBeat • Industrial

Podsumowanie III kwartału 2022 r. na rynku nieruchomości magazynowych

Polska pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków dla inwestycji przemysłowych i logistycznych. Całkowite koszty najmu powierzchni magazynowych, energii i pracy należą do najniższych w Europie i mogą być łącznie nawet o 34% niższe niż w Czechach i o 62% niższe niż w Niemczech.
Damian Kołata • 30/11/2022
MB office
MarketBeat • Office

Podsumowanie III kwartału 2022 r. na warszawskim rynku biurowym

W trzecim kwartale 2022 roku całkowite zasoby powierzchni biurowe w Warszawie wyniosły 6,34 mln mkw. Obecnie w stolicy w budowie znajduje się ok. 150 000 mkw. powierzchni biurowej, a do użytku oddano niemal 100 000 mkw., w tym Varso Tower – najwyższy wieżowiec w Unii Europejskiej.
Katarzyna Lipka • 10/11/2022
MB industrial
MarketBeat • Industrial

Podsumowanie II kwartału 2022 r. na rynku nieruchomości magazynowych

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield podsumowała drugi kwartał 2022 roku na rynku magazynowym. W pierwszej połowie br. całkowity popyt na powierzchnie magazynowe w Polsce osiągnął poziom 3,8 mln mkw., z czego 2,2 mln mkw. wynajęto w drugim kwartale. Jakie inne wnioski płyną z raportu i czego może spodziewać się branża magazynowa w najbliższych miesiącach?
Damian Kołata • 30/08/2022
mb industrial
MarketBeat • Industrial

Podsumowanie I kw. 2022 roku w obszarze rynku magazynowego

Jak przedstawiają dane, w pierwszych miesiącach br. całkowity popyt na powierzchnie magazynowe w Polsce osiągnął poziom 1,56 mln mkw., a wolumen inwestycji w budowie osiągnął rekordowe 4,8 mln mkw. Jakie inne wnioski płyną z raportu?

Damian Kołata • 27/05/2022
Research • Insights

Retail grows in small cities

Global real estate services firm Cushman & Wakefield has published a report “MARKETBEAT – Retail Market in Poland – Q1 2019”.
Anna Oberc-Krzycka • 15/05/2019
Research • Insights

Krakow leads the way among regional markets

Global real estate services firm Cushman & Wakefield summarises the Krakow office market at year-end 2018.
Krzysztof Misiak • 03/04/2019
Research • Office

Mało biur w Poznaniu. Najemcy czekają na nowe inwestycje.

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield podsumowuje poznański rynek biurowy na koniec 2018 roku.
Krzysztof Misiak • 11/03/2019
Research • Office

Summary of the Warsaw Office Market in 2018

Global real estate services firm Cushman & Wakefield presents a summary of 2018 on the Warsaw office market.
Krzysztof Misiak • 11/02/2019
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS