Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
MRI-2022-Assets-Web-Banner-hero-mobile MRI-2022-Assets-Web-Banner-2352x720px-v2

raporty

Globalny ranking manufacturing risk index (MRI)

Ranking Manufacturing Risk Index (MRI) uwzględnia szereg istotnych wskaźników, które pozwalają ocenić względną atrakcyjność 45 krajów pod względem lokowania w nich produkcji. Spośród państw regionu EMEA najwyżej w rankingu bazowym została sklasyfikowana Polska, nieznacznie wyprzedzając Czechy, lidera roku 2021 r. Awans Polski wynika m.in. z niższych kosztów pracy i energii elektrycznej w porównaniu nie tylko z Europą Zachodnią i Północną, lecz także z niektórymi państwami Europy Wschodniej, m.in. Rumunią, Litwą, Bułgarią i Czechami.

Pozycja Polski, jako najbardziej atrakcyjnego dla rynku produkcyjnego kraju EMEA jest kolejnym potwierdzeniem dobrych perspektyw, pomimo wymagających kolejnych miesięcy. Wykwalifikowani i rzetelni pracownicy, dostęp do doskonałej infrastruktury logistycznej, doskonałe otoczenie biznesowe, a także stosunkowo niskie ryzyka ekonomiczne i energetyczne, a także atrakcyjne koszty budowy i jedne z najniższych w regionie koszty mediów czynią nasz kraj idealną lokalizacją dla działalności produkcyjno-przemysłowej.

– komentuje Damian Kołata, Partner, Head of Industrial & Logistics Agency, Cushman & Wakefield.

Ranking Manufacturing Risk Index (MRI) ocenia względną atrakcyjność 45 krajów w regionie EMEA, obu Amerykach oraz regionie Azji, Australii i Oceanii pod kątem lokowania w nich produkcji oraz umożliwiają firmom przeanalizowanie potencjalnego wpływu aktualnych warunków na prowadzoną działalność. Ocena poszczególnych krajów obejmuje trzy główne obszary:

  • Warunki – środowisko biznesowe, w tym dostępność pracowników oraz dostęp do rynków zbytu
  • Koszty – koszty operacyjne, w tym koszty pracy, energii elektrycznej i nieruchomości
  • Ryzyko – ryzyko polityczne, ekonomiczne i środowiskowe

Dokonaliśmy weryfikacji ryzyk, kosztów i otoczenia bznesowego pod kątem wielu kryteriów i wskaźników, niemniej jednak w każdym przypadku Polska plasowała się w najwyższym kwartylu skupiającym najbardziej atrakcyjne kraje świata, w których ryzyka związane z uruchomieniem operacji produkcyjnej zostało zdefiniowane jako najniższe

– tłumaczy Damian Kołata.

Według danych OECD bezpośrednie inwestycje do Polski w 2021 roku były rekordowe i wyniosły aż 24.8 miliardy dolarów (w ramach prawie 450 nowych zagranicznych projektów) co uplasowało Polskę pod tym względem jako 6 największy kraj pod względem wielkości inwestycji w Europie i 3 w Unii Europejskiej.

Wysoką pozycję Polski potwierdzają również inne wyniki badań C&W, które pokazują, iż typowa operacja logistyczna, prowadzona w średniej wielkości magazynie o powierzchni 10 000 mkw, generuje o ponad 1/3 mniej koszów (34%), niż w Czechach i aż o 2/3 mniej (62%) niż w Niemczech, ze względu na niskie koszty energii, pracy, a także najmu w porównaniu do innych europejskich krajów

- dodaje ekspert.

Ogólne wnioski z raportu MRI Manufacturing Risk Index (MRI)

Pozycję lidera rankingu bazowego utrzymują Chiny, dzięki wciąż znacznie niższym kosztom pracy w porównaniu z innymi głównymi lokalizacjami produkcyjnymi. Ponadto na wzrost produkcji przemysłowej w Chinach pozytywnie wpływają nowo powstające sektory gospodarki, m.in. branża produktów bazujących na tzw. nowej energii czy nowych materiałach, takich jak stacje do ładowania samochodów elektrycznych, turbiny wiatrowe i ogniwa fotowoltaiczne, a także produkcja pojazdów zasilanych tego typu energią – wszystko to dzięki rządowym programom wsparcia. Transformacja ta – w połączeniu z dalszą ekspansją gospodarczą regionu Azji, Australii i Oceanii oraz związanym z tym popytem na towary – nadal będzie wpływać na umacnianie się chińskiego przemysłu.

Ranking bazowy

MRI-2022-scenarios-1000x165px-x2

MRI-2022-Baseline-scenarios-v2

Pod względem wysokości kosztów prowadzenia działalności produkcyjnej, kraje azjatyckie dominują wśród najlepszych lokalizacji świata – 8 z 10 pierwszych pozycji w rankingu MRI znajduje się w Azji. Na korzyść Chin, Indonezji i Indii nadal przemawia nie tylko duża podaż taniej siły roboczej, lecz także niższy koszt energii elektrycznej i budowy nieruchomości. 

Wśród państw europejskich i basenu Morza Śródziemnego, swoje pozycje w tegorocznym rankingu umocniły również Turcja, Polska, Maroko oraz Tunezja. Oferują one koszty pracy w przeliczeniu na USD na zasadniczo stabilnym, a nawet nieznacznie niższym poziomie, a także stosunkowo niskie ceny energii elektrycznej. Choć koszty energii w Polsce wzrosły, wciąż są niższe niż w innych krajach, takich jak Litwa, Rumunia, Bułgaria czy Czechy. 

Ranking według kosztów

MRI-Risk-Banner_part-2

MRI-2022-cost-scenarios-v2

Biorąc pod uwagę ryzyko jako główny czynnik lokalizacyjny, Chiny pozostają liderem rankingu – częściowo za sprawą wysokich ocen w takich kategoriach, jak warunki prowadzenia działalności i czynniki kosztowe, ale także dzięki zmniejszeniu się ryzyka korporacyjnego i ekonomicznego. W ostatnich latach Chiny wdrożyły reformy mające na celu złagodzenie przepisów regulujących inwestycje zagraniczne, co sygnalizuje determinację tego kraju w tworzeniu atrakcyjnych warunków dla kolejnych inwestycji.

Kraje europejskie zazwyczaj charakteryzują się najniższym ryzykiem geopolitycznym w świecie, ale z powodu wyzwań związanych z dynamiką wydarzeń w skali regionalnej i globalnej obecnie wiele z nich stoi w obliczu podwyższonego poziomu ryzyka, zwłaszcza ekonomicznego i politycznego. W przypadku niektórych, m.in. Czech i Polski, postępy na drodze do osiągnięcia celów w zakresie zrównoważonego rozwoju – w połączeniu z bardzo konkurencyjnym poziomem kosztów – umożliwiły im umocnienie swoich pozycji w rankingu, pomimo wzrostu ryzyka gospodarczego.

Ranking według poziomu ryzyka

MRI-2022-scenarios-1000x165px-x23

MRI-2022-risk-scenarios-v2

Warunki geopolityczne funkcjonowania rynku przemysłowego

Po niemal trzech latach zarządzania ryzykiem i trudnościami związanymi z globalną pandemią COVID-19, firmy działające w sektorze produkcyjno-przemysłowym stają w obliczu kolejnych, nowych wyzwań oraz konieczności rozwiązywania długofalowych problemów.

Pandemia COVID-19 oraz zakłócenia w produkcji i transporcie towarów na całym świecie uwydatniły znaczenie dobrze funkcjonujących i niezawodnych łańcuchów dostaw. Najbardziej znaczące skutki pandemii stały się nieco mniej dotkliwe, ale globalna gospodarka i przedsiębiorstwa stanęły w obliczu nowych, zmieniających się wyzwań. Wojna w Ukrainie nie tylko wpłynęła na dostępność oraz ceny energii i surowców, lecz także spowodowała wzrost ryzyka, zwłaszcza gospodarczego i politycznego, ponieważ widmo rosnących kosztów i trudności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej prowadzi do coraz większych napięć społecznych i politycznych. Zmiany klimatu i ryzyko klęsk żywiołowych w dalszym ciągu utrudniają poszczególnym krajom stworzenie i zapewnienie stabilnych i bezpiecznych warunków dla rozwoju firm. Ponadto, dynamika na rynku pracy – zwłaszcza dostępność i koszt odpowiednio wykwalifikowanych pracowników – wciąż jest kluczowym czynnikiem wpływającym na decyzje firm o wyborze lokalizacji dla swojej działalności.

NIE MOŻESZ ZNALEŹĆ TEGO, CZEGO SZUKASZ?

Skontaktuj się z jednym z naszych pracowników.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS