Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Social Media

Skontaktuj się z nami

Koniecznie zapoznaj się z naszymi raportami i wypełnij formularz, żeby otrzymywać nasze newslettery, zaproszenia na konferencje i webinary oraz najświeższe dane rynkowe. 

Podsumowanie III kwartału 2022 r. na polskim rynku biurowym

Katarzyna Lipka • 01/12/2022
Na koniec trzeciego kwartału br. całkowita podaż nowej powierzchni w regionach wyniosła 332 000 mkw. i była aż o 125% wyższa niż w analogicznym okresie 2021 r. Czego jeszcze możemy dowiedzieć się z publikacji?

W Q3 2022 r. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na największych rynkach w Polsce (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin i Szczecin) osiągnęły wielkość 12,7 mln mkw.

Sytuacja gospodarcza w Polsce

Według danych Moody’s Analytics średnioroczny wzrost PKB w 2022 r. wyniesie 3,7%. Prognoza na 2023 r. przewiduje natomiast wzrost gospodarczy na poziomie 0,9%, co wskazuje na spowolnienie. Niemniej jednak na rynku pracy cały czas obserwujemy zapotrzebowanie na pracowników, a stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wg GUS wyniosła we wrześniu 2022 r. 5,1%. Z kolei wskaźnik inflacji w październiku wyniósł 17,9%, co jest najwyższym wynikiem od 1996 r.

Zarówno ograniczenie wzrostu gospodarczego, jak i systematycznie rosnące koszty życia i prowadzenia działalności gospodarczej wskazują, że Polska gospodarka zaczyna funkcjonować w nowych, trudniejszych realiach ekonomicznych, czego głównymi przyczynami są rosnące ceny energii, niedobory w łańcuchach dostaw i pogłębiające się skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

– podsumowuje Katarzyna Lipka, Head of Consulting & Research, Cushman & Wakefield.

Wzrost podaży w regionach

Jak podaje Cushman & Wakefield, całkowita podaż nowej powierzchni w Regionach od stycznia do września 2022 r. wyniosła 332 000 mkw. i była aż o 125% wyższa, niż w analogicznym okresie 2021 r. Wśród największych projektów ukończonych w pierwszych trzech kw. 2022 roku możemy wymienić katowickie wieżowce biurowe KTW II (39 900 mkw. – TDJ Estate) oraz Global Office Park A1 i A2 (27 300 mkw. i 29 900 mkw.– Cavatina), Midpoint71 we Wrocławiu (36 200 mkw. – Echo Investment) oraz budynek D wchodzący w skład projektu Quorum Office Park we Wrocławiu (16 200 mkw. – Cavatina). Łączna podaż powierzchni biurowej w Warszawie w pierwszych trzech kw. 2022 r. wyniosła 228 100 mkw.

I spadek realizacji nowych inwestycji biurowych

W ostatnim czasie widoczny jest postępujący spadek łącznej powierzchni realizowanych nowych inwestycji biurowych, zwłaszcza w Warszawie, gdzie obecnie w budowie znajduje się jedynie ok. 150 000 mkw. (dla porównania: na początku 2020 r. było to blisko 750 000 mkw.). W miastach regionalnych w realizacji jest 470 000 mkw., co stanowi spadek o 45% względem poziomu sprzed pandemii, wynoszącego 850 000 mkw.

Ograniczenie aktywności deweloperskiej wynika ze zmniejszenia się liczby budów rozpoczętych w ostatnich 24 miesiącach, a także wzrostu kosztów budowy i wykończenia powierzchni, niepewności spowodowanej wojną w Ukrainie oraz ogólnego pogorszenia koniunktury gospodarczej w Polsce i na świecie.

Nowa podaż na warszawskim rynku biurowym w całym 2022 r. wyniesie blisko 240 000 mkw. czyli będzie o 10% niższa niż średnia z ostatnich pięciu lat. Z uwagi na niską aktywność deweloperów w latach 2023-2025 na warszawskim rynku obserwować będziemy znaczną lukę podażową. W miastach regionalnych łączna podaż w 2022 roku może wynieść 427 000 mkw., co jest wartością zbliżoną do średniej z ostatnich pięciu lat, jednak, począwszy od 2023 r., również ona zacznie spadać.

– prognozuje Vitalii ArkhypenkoConsultant, Consulting & Research, Cushman & Wakefield.

Wysoka aktywność najemców powierzchni biurowych 

Całkowita aktywność najemców w stolicy w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. wyniosła 608 100 mkw. i była wyższa o ponad 54% niż w pierwszych trzech kw. 2021 r. oraz jedynie o 11% niższa niż w rekordowym 2019 r., tuż przed wybuchem pandemii Covid-19. Wysoki popyt w Warszawie był skutkiem zarówno kumulacji transakcji zawartych przez wielkopowierzchniowych najemców z sektora finansowego, usług dla biznesu oraz IT, jak również lepszej koniunktury na rynku najmu. Potwierdza to liczba transakcji zawartych w pierwszych trzech kw. 2022 r., która wyniosła 562, co stanowi wzrost o blisko 43% względem analogicznego okresu w 2021 r.

Na rynkach regionalnych łączna aktywność najemców w analizowanym okresie wyniosła 450 600 mkw. i była wyższa o 19% względem 2021 r. lecz o 12% niższa względem 2019 r. Stopniowe wzrosty są efektem dalszego rozwoju branży usług dla biznesu, z której pochodzi znaczna część najemców w miastach regionalnych.

Wzrost opłat za wynajem powierzchni biurowych

Stawki czynszu w Warszawie i miastach regionalnych znalazły się pod presją wzrostową wynikającą z rosnących kosztów budowy oraz wykończenia powierzchni biurowej. Dodatkowo w przypadku stolicy wzrost czynszów jest również wynikiem dużego zainteresowania nowymi powierzchniami w centrum miasta oraz ich ograniczonej dostępności. Stawki za najlepsze powierzchnie biurowe w Centrum wynosiły przeciętnie 22-26 EUR/ mkw./ miesiąc, najwyższe osiągały poziom nawet 28 EUR/ mkw./ miesiąc, natomiast w lokalizacjach poza Centrum oscylowały w zakresie 13,50-16,50 EUR/ mkw./ miesiąc. W miastach regionalnych najlepsze biura w centrum były oferowane średnio w przedziale cenowym 12,50-15,50 EUR/ mkw./ miesiąc.

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS