Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Podział magazynu na strefy

Katarzyna Kocel • 12/04/2022

Podstawą prawidłowego funkcjonowania magazynu jest odpowiednie dostosowanie przestrzeni do wykonywanych operacji i wdrożonych procesów, w celu zapewnienia sprawnej i wydajnej obsługi. Niezbędne jest wydzielenie odpowiednich stref magazynowych.

Strefy magazynowe pozwalają na uporządkowanie pracy oraz przypisanie poszczególnym miejscom odpowiedniej funkcji. Zwiększa to szybkość i efektywność działania. Układ procesu wykonywanego w magazynie wymaga dokładnej analizy. Mamy do wyboru wiele możliwości, zarówno organizacyjnych, jak i technicznych, ale ważne jest, aby dostosować je do danej specyfiki. Dobrze określone strefy przyspieszają pracę ludzi, a źle zorganizowana przestrzeń opóźnia proces magazynowania, do którego zaliczają się: przyjmowanie, składowanie, kompletowanie i wydawanie produktów. Dlatego właśnie tak bardzo ważny jest przemyślany podział magazynu na strefy. 

Odpowiednim działaniem będzie wydzielenie w magazynie pięciu podstawowych stref: strefy załadunku i rozładunku, strefy przyjęcia towaru, strefy składowania, strefy kompletacji oraz strefy wysyłek. Oprócz tego obiekty magazynowe wymagają szeregu dodatkowych stref, jak np. strefa zwrotów, która w ostatnim czasie wraz z rozwojem e-commerce stała się niezbędną częścią dobrze funkcjonującej przestrzeni. Warto nadmienić, że liczba zwrotów w branży fashion może wynosić nawet 50-70% u największych liderów na rynku. W związku z tym rozwija się trend powstawania osobnych budynków magazynowych, które obsługują tylko zwroty towarów. Dodatkowe strefy, które mogą znajdować się w magazynie, to: strefa biurowa, strefa ładowania baterii akumulatorowych, czy też strefa reklamacji. 

Strefa załadunku i rozładunku w magazynie

W strefie załadunku i rozładunku odbywa się przyjmowanie i wydawanie towaru. To przestrzeń, która znajduje się przy dokach przeładunkowych. Jej zadaniem jest transportowanie towaru z ciężarówek do strefy przyjęć lub ze strefy wysyłek do ciężarówek. Strefę załadunku i rozładunku można rozdzielić na dwa osobne obszary lub zaprojektować jako jedną strefę, w zależności od tego, czy mamy do czynienia z przepływowym magazynem, czy też budynkiem posiadającym rampy tylko z jednej strony. 

Strefa przyjęcia towaru 

Strefa przyjęcia towaru nie służy tylko do przyjmowania towarów, ale również do kontroli jakości i liczby zamówień oraz sortowania. Jej obszar powinien być odseparowany od reszty magazynu, ale jednocześnie zlokalizowany blisko strefy rozładunku. W tej strefie niezwykle istotny jest porządek i płynność pracy, ponieważ odpowiada ona za cały proces magazynowania. W ostatnim czasie w strefie przyjęć towarów obserwujemy coraz większy nacisk na automatyzację niektórych procesów, co bezpośrednio wpływa na poprawę jakości pracy w magazynie.

W przypadku dwóch powyższych stref bardzo ważnym elementem jest odpowiedni dostęp, a także właściwe oświetlenie. Naprzeciw tym potrzebom wychodzą deweloperzy, którzy oferują cofnięcie pierwszego rzędu słupów na odległość 24 metrów od linii ramp, a także odpowiednio doświetlają te części, co pomaga uniknąć pomyłek i przyspiesza proces.

Strefa składowania towarów 

Prawidłowo zorganizowana strefa składowania powinna być przeznaczona tylko i wyłącznie do przechowywania towaru. Występuje wiele wariantów magazynowania towarów: na regałach magazynowych, na stojakach, czy też bezpośrednio blokowo na posadzce. Do większych rozwiązań należą pick towery, czyli tak zwane wieże kompletacyjne, na których piętrach instalowane są regały do kompletacji sztukowej. W przypadku optymalizacji składowania najlepszym rozwiązaniem są regały. Dobranie właściwego sposobu magazynowania zależy w szczególności od rodzaju produktu.

Strefa kompletacji i sortowania 

Jest to strefa, którą nie zawsze wydziela się osobno, ponieważ nie każda prowadzona działalność magazynowa tego wymaga. Czasami, kiedy obszar działań strefy kompletacji jest niewielki, bywa ona łączona ze strefą składowania. W strefie kompletacji odbywa się składanie towarów z podzespołów, modyfikowane ich w razie potrzeby oraz kompletacja całego zamówienia. Częstym powodem wydzielenia tego obszaru jest automatyzacja procesu. W tym miejscu dochodzi też często do odpowiedniego posortowania asortymentu zebranego bezpośrednio w strefie składowania i wymagającego przyporządkowania do innych zebranych artykułów, destynacji lub wymiaru.

Strefa wysyłek 

Przeznaczeniem tej przestrzeni magazynowej jest pakowanie skompletowanych zamówień oraz wydawanie ich do transportu. W celu zapewnienia wydajnej pracy tej strefy należy ją oddzielić od reszty magazynu.

Strefy magazynu dla e-commerce

Należy też pamiętać, że nazwy i rodzaje stref mogą różnić się w zależności od obsługiwanego wolumenu i grup asortymentowych. Pod względem operacyjnym obsługa branży e-commerce wymaga czasami nawet trzykrotnie większej powierzchni niż obsługa tradycyjnego kanału retail, więc wzrosty zakupów w danej grupie asortymentowej przekładają się na rynek magazynowy w większej skali. Trend ten będzie się umacniał, więc warto sprawdzić, czy obecnie wykorzystywany magazyn jest przygotowany na wyzwania związane z obsługą zamówień internetowych. W tym celu należy odpowiedzieć na następujące pytania:

Czy dysponuję odpowiednią liczbą regałów półkowych do przechowywania i płynnej kompletacji towarów?

Czy mam odpowiednią liczbę stanowisk do pakowania, obsługi zwrotów, co-packingu i reklamacji?

Czy dysponuję odpowiednią powierzchnią socjalną dla pracowników, których liczba w okresie szczytu może być znacznie wyższa niż zazwyczaj?

Czy dysponuję odpowiednio zintegrowanym systemem do zarządzania magazynem oraz czy posiadam skanery kodów lub inną technologię usprawniającą proces kompletacji?

Czy w magazynie panuje odpowiednia temperatura, bez względu na porę roku i zewnętrzne warunki klimatyczne?

Czy szczególnie wartościowy towar przechowuję w wydzielonej strefie z kontrolą dostępu?

Czy moja powierzchnia wyposażona jest w system kamer zapewniających bezpieczeństwo i wspierających proces reklamacji z klientami i firmami kurierskimi?

Czy magazyn i towar jest ubezpieczony na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń?

Czy jestem operacyjnie przygotowany na odbiór towaru o niestandardowej porze lub niedługo po złożeniu zamówienia, aby zapewnić klientom różnorodne formy dostawy (w tym the same day delivery)?

Idealny magazyn dla e-commerce

Z typowo operacyjnego punktu widzenia idealny magazyn dla e-commerce podzielony jest w następujący sposób:

Różne strefy składowania (regały paletowe, półkowe, stojaki do przechowywania odzieży na wieszakach). Warto, aby były to takie systemy, które pozwalają na łatwe przemieszczanie towaru lub zmianę jego stref, np. w okresie zmiany sezonu lub wdrażania akcji sprzedażowych i promocyjnych,

Sposób składowania dedykowany dla asortymentu (np. lokalizacje mono SKU, multi SKU, składowanie chaotyczne, składowanie strefowe),
Strefa usług kreujących wartość dodaną (etykietowanie, przepakowywanie, tworzenie zestawów promocyjnych), 

Strefa półkowa dla ulotek, dodatków i próbek dodawanych do paczki w strefie pakowania,

Strefa procesowania logistyki zwrotów,

Strefa sortowania,

Powierzchnia buforowa dla zamówień już skompletowanych i czekających na przekazanie firmie kurierskiej,

Strefa składowania materiałów opakowaniowych.

Podział magazynu na strefy pozwala na zoptymalizowanie wykorzystywanej przestrzeni oraz sprawia, że wykonywana praca przebiega sprawniej. Istotne jest, aby w przemyślany sposób rozplanować strefy magazynowe dostosowane do wykonywanych procesów w danej działalności. 

 

raporty

CEE investment
Insights • Investment

Cushman & Wakefield podsumowuje rynek inwestycyjny w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

W minionym roku rynek inwestycyjny nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej był na radarze wielu obserwatorów. Niemniej jednak wojna w Ukrainie, niepewność związana z inflacją, rosnące koszty budowy i częste zmiany stóp procentowych odbiły się negatywnie na regionie. Mimo to rynek nieruchomości wykazał się odpornością, o czym świadczy szereg dużych transakcji sfinalizowanych w pierwszym kwartale 2022 r. Do dobrych wyników w pierwszym kwartale, który zazwyczaj charakteryzuje się niską aktywnością inwestycyjną, przyczyniły się między innymi takie transakcje jak zakup portfela centrów handlowych M1 przez EPP czy dotyczące wyjątkowych obiektów, jak na przykład sprzedaż kompleksu The Warsaw Hub w Polsce.
Jeff Alson • 02/05/2022
MB industrial
MarketBeat • Industrial

Podsumowanie IV kw. 2021 roku w obszarze rynku magazynowego

W 2021 roku odnotowano skokowy wzrost popytu na powierzchnie magazynowe, a całkowity wolumen transakcji najmu wyniósł 7,5 mln mkw. 3,1 mln mkw. powierzchni przemysłowej zostało oddane do użytku w ubiegłym roku. Na koniec grudnia 2021 roku w budowie było rekordowe 4,5 mln mkw. powierzchni magazynowej. Prognozy przewidują wzrost czynszów za powierzchnie magazynowe. 

 
Damian Kołata • 22/02/2022
hospitality
Insights • Hospitality

2021 rok w sektorze hospitality w regionie CEE

 Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield przedstawia wyniki badania przeprowadzonego wśród przedstawicieli ponad 30 największych międzynarodowych operatorów hotelowych w raporcie Hospitality Operator Beat Q4 2021.
David Nath • 28/01/2022
CEE investment Q4
Insights • Investment

Cushman & Wakefield podsumowuje aktywność inwestycyjną w 2021 r. na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej

Oznaki większej płynności w sektorze nieruchomości handlowych w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej
Wzrosty cen przy jednoczesnej kompresji stóp kapitalizacji we wszystkich segmentach rynku
Niemal 20-procentowy wzrost cen aktywów w sektorze magazynowym
04/02/2022
marketbeat industrial
MarketBeat • Industrial

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield podsumowuje trzeci kwartał na rynku magazynowym

W trzecim kwartale 2021 roku do użytku oddano prawie 1,08 mln mkw. powierzchni przemysłowej 
(w ramach 33 projektów), co jest rekordowym wynikiem aktywności deweloperskiej w okresietrzech miesięcy. Podobnie jak w poprzednich dwóch kwartałach,  wolumen transakcji najmu przekroczył poziom 1,5 mln mkw., co świadczy o silnym wzroście aktywności najemców na rynku magazynowym w Polsce. To niektóre z wniosków z podsumowania poprzedniego kwartału w segmencie industrial. 
 
Adrian Semaan • 29/11/2021
marketbeatsoffice
MarketBeat • Office

Na koniec III kw. 2021 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na największych rynkach w Polsce osiągnęły wielkość 12,1 milionów mkw.

Obecnie na największych rynkach biurowych w Polsce w budowie jest 1,08 mln mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej planowanej do oddania w latach 2021-2024. Według szacunków Cushman & Wakefield do końca 2021 roku ukończonych zostanie dodatkowe 315 tys. mkw., natomiast w 2022 roku – ok. 540 tys. Mkw. To niektóre wnioski wynikające z podsumowania III kw. 2021 r. na polskim rynku biurowym.
Katarzyna Lipka • 19/11/2021
marketbeat office
MarketBeat • Retail

Podsumowanie III kw. 2021 na polskim rynku handlowym

W minionym kwartale zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej zwiększyły się netto o 81 100 m kw. Ponad 92 500 m kw. nowej powierzchni zostało oddane do użytku w 10 nowych i jednym rozbudowanym obiekcie, wynika z podsumowania przygotowanego przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield.
Beata Kokeli • 18/11/2021
Ceeinvestment
Insights • Investment

Podsumowanie III kw. 2021 r. na rynkach inwestycyjnych Europy Środkowo-Wschodniej

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield podsumowała trzeci kwartał 2021 r. na rynku nieruchomości komercyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wolumen transakcji inwestycyjnych na koniec trzeciego kwartału wyniósł 6,7 mld euro i był o prawie 13% niższy niż w analogicznym okresie w 2020 r.
Jeff Alson • 05/11/2021
is confidence returning to retail market
Insights • Retail

Wzrosty cen w sklepach stacjonarnych zachęcają do zakupów online

Po ponownym otwarciu centrów handlowych ponad połowa Polaków zauważyła wzrost cen produktów – wynika z autorskiego raportu Cushman & Wakefield pt. „Rynek powierzchni handlowych - powrót optymizmu?”. Co więcej, negatywne zjawiska w centrach handlowych zachęcają konsumentów do zakupów online.

 
Beata Kokeli • 20/10/2021
is confidence returning to retail market
Insights • Retail

Czy na rynek powierzchni handlowych powrócił optymizm? Co czeka konsumentów, najemców i właścicieli obiektów handlowych?

Zmiany na rynku powierzchni handlowych rozpoczęły się jeszcze przed pandemią COVID-19. Ewolucja rynku nastąpiła jednak dużo szybciej niż się tego spodziewano, a sama pandemia wpłynęła na wytworzenie się zupełnie nowego środowiska, w jakim muszą odnaleźć się wszyscy uczestnicy tego rynku. O tym, jak obecnie wygląda rynek nieruchomości handlowych z perspektywy najemców, wynajmujących oraz klientów można dowiedzieć się z raportu pt. „Rynek powierzchni handlowych - powrót optymizmu?” autorstwa międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield.
Beata Kokeli • 30/09/2021
jaka przyszlo czeka biura
Insights • Office

Jaka przyszłośc czeka biura? Wyniki badania wśród najemców

Epidemia Covid-19 sprawiła, że rynek biurowy znalazł się w epicentrum zmian spowodowanych przejściem w tryb pracy zdalnej. Jednak w związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną organizacje rozpoczęły już proces planowania powrotu pracowników do biur. To, jak firmy przygotowują się do tej zmiany, można zaobserwować analizując wyniki badania przeprowadzonego wśród najemców budynków biurowych w portfelu nieruchomości zarządzanych przez Cushman & Wakefield w Polsce.

Jan Szulborski • 20/08/2021
Generation Z - report
Insights • Workplace

What Do Gen Zers Value Most in the Office?

Our survey reveals that Gen Zers will most often use their primary workspace and recharge/chillout spaces. What do Gen Zers find unnecessary in offices? Their answers may surprise you.

Katarzyna Lipka • 06/11/2020

CAN'T FIND WHAT YOU'RE LOOKING FOR?

Get in touch with one of our professionals.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS