Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
PS hero image large PS hero klein

Regeling Woningimpuls: antwoord op het woningtekort?

Paul Smolenaers • 13/10/2020
Het woningtekort is al jaren onderwerp van discussie. De komende tien jaar moeten er 845.000 nieuwe woningen bij komen om in de toenemende vraag naar woningen te kunnen voorzien.

Dat is een van de belangrijkste conclusies in de ‘Staat van de Woningmarkt 2020’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Vooral starters, middeninkomens en kwetsbare groepen hebben veel moeite een passende en betaalbare woning te vinden. Hoe nu verder?

Haalbaarheid onder druk

De opgave wordt grotendeels binnenstedelijk opgelost. Dat heeft als voordeel dat de woningen dicht bij bestaande voorzieningen worden gerealiseerd, maar dit maakt het ontwikkelingstraject ook complex. Belangrijkste redenen hiervoor zijn hoge dichtheden, toenemende duurzaamheidseisen, de combinatie van verschillende functies, complexe bestaande eigendomsstructuren en veel belangen. Dit leidt tot hogere investeringskosten, langdurige trajecten en legt dus een druk op de haalbaarheid van deze projecten. Naast bovengenoemde elementen is er vaak een maatschappelijk druk om meer betaalbare woningen te realiseren. 

Nieuwe regeling Woningbouwimpuls 

Er is enige verlichting en die wordt geboden door de regeling Woningbouwimpuls. Dit betreft een subsidieregeling van het Rijk bestemd voor gemeenten met als doel de bouw van woningen en specifiek betaalbare en geschikte woningen te stimuleren. Hiervoor is € 1 miljard beschikbaar gesteld. De regeling loopt tot 31 december 2023 en elk jaar worden meerdere tranches opengesteld. Eén van de voorwaarden voor subsidieverlening is dat het financieel tekort van het project wordt aangetoond. Hierbij is een taxatie of advies van een externe partij cruciaal. 

Er is meer nodig dan alleen een subsidie

De regeling Woningbouwimpuls is een stap in de goede richting, maar niet de enige mogelijkheid om de haalbaarheid te verbeteren. Een vroege analyse van het ambitieniveau en een snelle inventarisatie van de verschillende belangen draagt bij aan meer draagkracht voor de plannen, hetgeen de doorlooptijd en dus de haalbaarheid van de ontwikkeling ten goede komt. 
Naast de analyse van het ambitieniveau en een inventarisatie van de verschillende belangen start een goede ontwikkeling met een gedegen onderzoek naar de commerciële en financiële haalbaarheid. Daarbij wordt  een inschatting gemaakt van de afzetbaarheid van het programma op basis van marktdata, trends en ontwikkelingen. Vervolgens wordt de opbrengstpotentie van het programma bepaald en het meest optimale ontwikkelscenario gekoppeld aan de investeringsopgave wat uiteindelijk leidt tot inzicht in de haalbaarheid. Op basis van deze stappen wordt de kans op een succesvolle gebiedsontwikkeling sterk vergroot en kunnen in een vroeg stadium verbeteringen worden doorgevoerd. Daarnaast kunnen onontkoombare tekorten, zoals bij betaalbare woningbouw, vroeg worden geïdentificeerd en kan meteen begeleiding worden geboden, zoals het ondersteunen van de aanvraag voor subsidie uit De woningimpuls. 

Van strategie tot executie

Een strategische onderbouwing voor uw planvorming is onmisbaar. Het toetsen van programmatische uitgangspunten aan markttechnische en financiële haalbaarheid is een voortdurend proces en kan alleen op basis van de juiste marktdata worden gedaan. Cushman & Wakefield beschikt over de grootse transactiedatabase van Nederland en kent de ins- en outs van deze transacties, omdat onze adviseurs betrokken zijn bij deze transacties. Dit wordt gedaan in een setting waarin diverse specialismen met elkaar samenwerken op het gebied van financiële expertise, market intelligence en gebiedsontwikkeling. Door deze manier van werken wordt kennis van zaken gecombineerd met een realistisch beeld van de markt. Een gefundeerde toets van uw planvorming aan het marktrealisme zorgt uiteindelijk voor een toekomstbestendige investering in gebieden en gebouwen. 

Geen opportunistische voorstelling van zaken of onnodig kapot gerekende ontwikkelingen, maar een heldere analyse van de haalbaarheid met marktrealisme als uitgangspunt. 

Cushman & Wakefield werkt met een multidisciplinair team, bestaande uit gebiedsstrategen en financieel consultants aan tientallen strategische gebieds- en vastgoedopgaven. Voorbeelden zijn de Kop van Isselt en De Hoef-West in Amersfoort, Hyde Park in Hoofddorp, de Merwedekanaalzone in Utrecht en IJ-oevers / Overhoeks in Amsterdam. Zowel als adviseur en taxateur voor financiële analyses in het kader van de regeling Woningbouwimpuls, bij het begeleiden van grondtransacties en bij het ondersteunen van de planvorming door middel van haalbaarheidsanalyses.

 

Lees meer - Value of a city

Cushman & Wakefield Video
Insights

Duurzame karakter van de slimme stad

Steden passen steeds vaker slimme oplossingen toe om de energie- en milieudoelstellingen te behalen.
Jos Hesselink • 23/03/2022
Fysieke vrijheid card
Insights

Fysieke vrijheid en digitaal gemak

Steden ademen vandaag de dag de belofte van vrijheid en zelfbeschikking. Als woon-, werk- en leefomgeving zijn steden populairder dan ooit.
Jos Hesselink • 24/02/2022
E-commerce Logistics in Belgium in 2020
Insights

Bevoorrading van de stad

Er vindt een systemische verandering plaats in Nederland gericht op de manier waarop we consumeren en dus ook op de bevoorrading van alles wat we kopen.
Jos Hesselink • 27/01/2022
Lessen uit de woestijn card
Insights

Lessen uit de woestijn

Het hebben van woonruimte is een recht voor iedereen. Bij voorkeur op een fijne plek in een inclusieve omgeving met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en perspectief.
Jos Hesselink • 16/12/2021
Smart City card
Insights • Technology

De slimme Smart City

Een volledig digitale stad is als volledig thuiswerken door corona: alle spontaniteit en creativiteit verdwijnt als sneeuw voor de zon. Leven in de stad geeft pas energie als de stad bruist van activiteit en tegelijkertijd rust geeft wanneer je dat nodig hebt.
Jos Hesselink • 18/11/2021
Climate risk card
Insights • Sustainability / ESG

Kwetsbare systemen, kwetsbare stad

We zijn straks te laat als we er niet voor zorgen dat bij het waarderen van gebouwen het effect van klimaatrisico’s wordt meegenomen in voorspellende modellen.
Lucy Matchett • 29/09/2021
Urban Bike Share Rack
Insights

Beweegruimte in de stad

We bewegen te weinig. Zowel de stad als haar bewoners. Terwijl de bevolkingsdichtheid in de steden groeit.
Jos Hesselink • 27/07/2021
Kalverstraat card image
Insights

Kalverstraat anno 2030

De Kalverstraat als de aorta van het nieuwe business district dat zich ontwikkelt in het centrum van Amsterdam. Waar oude bedrijvigheid terugkomt in nieuwe vorm, want de zakenman en -vrouw is terug in de stad!
Jos Hesselink • 17/06/2021
City profiler image card
Insights

City profiler

Ruimtelijke beleidsmakers van steden kunnen we tegenwoordig beter zien als ‘city profilers’. Zij dienen de juiste verbanden te leggen om tot toekomstbestendige oplossingen te komen voor onze steden in de komende decennia.
Frank van der Sluys • 27/05/2021
De stad na COVID
Insights • Sustainability / ESG

De stad na COVID

COVID laat zien waar we kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd brengt het ons inzicht in hoe we de leefbaarheid in onze steden op een toekomstbestendige manier moeten vergroten.  Anticiperend op bevolkingsgroei, klimaatverandering, gezondheid en onze aanhoudende behoefte om in steden te wonen, werken en verblijven.
Jos Hesselink • 22/04/2021
De Randstad loopt leeg card
Insights

De Randstad loopt leeg

De initiële oorzaak hiervan heeft alles te maken met vraag en aanbod. Al jaren is er een chronisch tekort aan betaalbare woningen in de Randstad, het economisch hart van Nederland.
Jos Hesselink • 25/03/2021
Auto de stad uit card
Insights • Sustainability / ESG

De auto de stad uit

De komst van de auto heeft de ruimtelijke ontwikkeling van onze steden en de infrastructuur in Nederland radicaal veranderd.
Jos Hesselink • 25/02/2021

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Privacy & Cookies.
MORE OPTIONS
AGREE AND CLOSE
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS