Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Hero XXL Millennials Hero XL Millennials

Millennials en COVID-19: ‘de ongelukkige generatie’

Jos Hesselink • 19/01/2021
Millennials, geboren tussen 1981 en 1996, hebben in hun relatief korte leven veel bijnamen gekregen, waaronder 'de ongelukkige generatie'.

Ze gingen naar school tijdens de internetzeepbel, stonden aan het begin van hun loopbaan tijdens de kredietcrisis (2008-2009) en zien nu dat ze de ergste recessie in een eeuw doorstaan in een tijd waarin ze proberen hun carrière op te bouwen en zich te concentreren op hun persoonlijke leven (Figuur 1).

Millennials artikel figuur 1

Acute uitdagingen van het werken op afstand

De pandemie heeft niet alleen economische gevolgen gehad, het heeft ook dramatisch en waarschijnlijk blijvend veranderd hoe en waar mensen werken. De verwachting was dat de periode van gedwongen thuiswerken zou leiden tot meer flexibiliteit, maar dit is niet het geval. In plaats daarvan is de ene dominante werklocatie (het kantoor) vervangen door de andere (de woning). Het is niet zozeer ‘werken vanuit huis’ maar 'thuis werken'. Dit heeft iedereen voor uitdagingen gesteld, maar geldt het meest voor millennials.
Op het eerste gezicht lijkt de thuiswerkervaring van millennials sterk op die van andere generaties: Het vermogen samen te werken en zich te concentreren is hoog, wat ten koste is gegaan van de persoonlijke band met collega's, de verbinding met de organisatiecultuur en het vermogen om te leren¹.

Als we echter dieper op deze factoren ingaan, zien we dat millennials deze uitdagingen toch anders ervaren dan de andere generaties.

Het vermogen om te focussen is een uitdaging

Terwijl 71 procent van de millennials aangaf zich te kunnen concentreren wanneer ze productief moeten zijn, was dit lager dan bij andere generaties met een gemiddelde van 77 procent. Kijkende naar andere variabelen van het thuiswerken, zien we de fundamentele redenen die voor dit verschil zorgen.
Millennials, samen met hun jongere tegenhangers Generation Z, hebben veel meer kans dan oudere generaties om problemen te ondervinden in de thuiswerkomgeving, waarbij bijna 70 procent aangaf dit echt een uitdaging te vinden. Hoewel ondermaatse connectiviteit voor iedereen problematisch was, hebben millennials te maken met het combineren van huishoudelijke taken (28 procent), verantwoordelijkheden met betrekking tot het verlenen van zorg (aan bijvoorbeeld kinderen) (25 procent) en onvoldoende thuiswerkruimte (22 procent) (Figuur 2).

Millennials figuur 2

Millennials rapporteerden veel vaker een gebrek aan ruimte om geconcentreerd te kunnen werken en het vermogen afleiding tot een minimum te beperken - beide factoren kwamen 11 procentpunten onder het gemiddelde van andere generaties uit. Dit weerspiegelt ongetwijfeld hun fase in de levenscyclus. Oudere millennials moeten tegelijkertijd werk en ouderlijke plichten combineren - de gemiddelde leeftijd van ouders bij de geboorte van het eerste kind (in de landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)) is momenteel bijna 30 jaar².  Dit in combinatie met hun woning, wat meestal kleinere huizen / appartementen zijn, is het niet verwonderlijk dat hun vermogen zich te concentreren relatief lager is. En voor de jongere millennial is het niet veel beter; zij wonen veelal nog bij hun ouders. 

Verbinding raakt verloren

Het is inmiddels algemeen bekend dat verplicht thuiswerken de sociale connectie met  collega's en met de organisatiecultuur heeft verslechterd. Maar opnieuw zijn het de millennials die dit het meest intens ervaren.

Millennials bevinden zich op een leeftijd dat de werkplek de smeltkroes is van waar ze verbindingen kunnen leggen om een solide basis voor hun carrière te leggen. Generatie X (geboren 1965-1980) en babyboomers (geboren 1946-1964) hebben daarentegen veel meer kans om hun connecties te hebben gesmeed en zijn minder afhankelijk van hun werk voor sociale interactie. Dit wil niet zeggen dat ze op het werk geen zinvolle connecties maken, maar wel dat die connecties doorgaans belangrijker zijn voor millennials.

Uit talloze onderzoeken is gebleken dat, hoewel deze verbindingen in een virtuele omgeving kunnen worden onderhouden (zij het met enige afname van impact en intensiteit), ze veel moeilijker tot stand kunnen worden gebracht op afstand. Om deze redenen zijn de verbindingsscores (‘bond scores’- verbinding met collega's) tot drie procentpunten lager voor millennials in vergelijking met respectievelijk generatie X en babyboomers. Recente gegevens suggereren dat deze kloof groter wordt.

De verbinding met de organisatiecultuur houdt meer rechtstreeks verband met de duur van het dienstverband bij een organisatie dan met iemands leeftijd, hoewel het een wel samenhang kan hebben met het ander. Zoals gezegd blijkt uit onderzoek dat millennials zich momenteel minder verbonden voel met de organisatiecultuur dan de oudere generaties. Het gevolg van dit gebrek aan verbinding kan echter leiden tot een afname in motivatie, het (blijvend) opdoen van kennis, vaardigheden en andersoortige ontwikkeling (ook wel cultureel kapitaal) voor millennials. Dit kan vervolgens leiden tot lagere betrokkenheid en lagere retentiepercentages. 

Laag welzijn heeft negatieve invloed op voldoening

Welzijn is van groot belang om te kunnen presteren en is uiteraard ook voor millennials een belangrijke factor. Een lager concentratievermogen resulteert in de noodzaak meer uren aan een taak te besteden, wat een trapsgewijs effect heeft:

  1. Slechts iets meer dan de helft (53 procent) van de millennials geeft aan dat ze voldoende vrije tijd hebben, vergeleken met tweederde (66 procent) van de babyboomers (figuur 3).
  2. Het resultaat is dat millennials een slechtere balans tussen werk en privé hebben - 65 procent geeft aan dat een goede werk-privé balans te hebben, vergeleken met 70 procent voor andere generaties.
  3. Meer uren op het werk en minder vrije tijd tasten energie en welzijn aan - slechts 48 procent geeft aan de hele dag energie te hebben en slechts 52 procent geeft aan een gevoel van welzijn te hebben, vergeleken met respectievelijk 58 procent en 63 procent voor babyboomers.

Samen manifesteren deze problemen zich in een gebrek aan vermogen om hun beste werk te doen en in een algeheel lager gevoel van voldoening. Uit deze resultaten blijkt duidelijk dat millennials als slachtoffer van hun levensfase het meest worstelen en dat werken op afstand niet hetzelfde is als flexibel of agile werken. Nogmaals, de ongelukkige generatie is overdreven belast door gebeurtenissen buiten hun controle.

Millennials figuur 3

Een toekomst gebaseerd op flexibiliteit, loyaliteit en inclusie

Hoewel het bovenstaande een relatief somber beeld schetst van de millennial-ervaring tot dusver tijdens COVID-19, zijn er redenen voor optimisme en lessen voor huidige en toekomstige werkgevers. De crux is dat ondanks  de ongekende aard van de huidige economische omgeving, millennials meer dan ooit toegewijd blijven aan hun kernovertuigingen. Het feit dat ze zo hard zijn getroffen door de pandemie, heeft hun opvattingen over diversiteit, inclusie en rechtvaardigheid versterkt³. De tegenslagen hebben hen gedwongen zich veel meer te concentreren op hun financiële toekomst op de langere termijn, maar ook meer sympathie te hebben voor de behoeften van anderen.
Ze blijven ook zeer toegewijd aan hun verlangen naar meer flexibiliteit op het werk. Hoewel gedwongen thuiswerken hen niet de flexibiliteit heeft gegeven die ze tot nu toe wilden, heeft het bewezen dat ze kunnen worden vertrouwd met op afstand werken. Als werkgever is het van belang een werkplek op kantoor te bieden die voorziet in de behoeften waar de thuiswerkplek voor millennials niet aan blijkt te voldoen: een plek om geconcentreerd te werken, waar men verbinding voelt met collega’s en de organisatie en die bijdraagt aan een gevoel van voldoening.
 

Een nieuwe maatstaf voor kantoor

Meer dan de vraag óf mensen teruggaan naar kantoor, moeten bedrijven vooral antwoord geven op de vraag ‘wanneer en voor wat wil mijn toekomstige workforce naar kantoor’. COVID-19 zal zonder twijfel ook op de lange termijn van thuiswerken een blijver maken. Maar massaal thuis kúnnen werken maakt niet dat medewerkers dat ook massaal willen. Zoals blijkt uit het wereldwijde onderzoek van Cushman & Wakefield is wat voor de ene generatie geldt, niet automatisch de norm of het uitgangspunt van een andere generatie. 
Wij stellen dat het profiel van de toekomstige populatie medewerkers in een organisatie de bepalende factor wordt voor de functie van en de behoefte aan het gebruik van het kantoor. Hiermee transformeert kantoorgebruik in hoog tempo van een vastgoedvraagstuk, veelal op basis van de vaste pre-COVID-19 werkpleknormen opgelegd door de werkgever, naar een organisatievraagstuk waarin de workforce zelf de kantoorbehoefte en de invulling hiervan bepaalt. Dit dwingt de werkgever tot het centraal stellen van ‘goed werkgeverschap’ bij het vaststellen van de toekomstige huisvestingstrategie.
 
Bronvermelding:

1 Cushman & Wakefield (2020) “The Future of Workplace

2 https://www.oecd.org/els/soc/SF_2_3_Age_mothers_childbirth.pdf 

3 Deloitte (2020) “Global Millennial Survey 2020: Resilient generations hold the key to creating a better normal”

Lees meer - Value of the Office

office spotlight card
Insights • Workplace

Leegstand kantoren op historisch laag niveau

Kantorenmarkt stabiel ondanks dalende leegstand en onzeker 2022.
Jos Hesselink • 04/07/2022
Turnkey office
Insights • Workplace

Waarde van het kantoor 2.0

Of je nu een millennial of een babyboomer bent; gevestigd in Londen of Litouwen, de pandemie heeft waarschijnlijk enige emotionele of psychologische impact gehad.
Sophie Schuller • 26/10/2021
Uncertainty Stymies Office Space Demand as Regional Net Absorption
Insights • Workplace

Ingebruikname kantoren stijgt voor tweede kwartaal op rij

Kantorenleegstand blijft onveranderd laag op 8,2%.
Jos Hesselink • 01/07/2021
Value of the workplace card
Insights • Workplace

Niet pandemie, maar demografie bepaalt toekomst van kantoor

De wereldwijde pandemie heeft het inzicht in de mogelijkheden van werken op afstand enorm versneld. 
Jeroen Lokerse • 06/10/2020
Kantoren leegstand 2020
Gedragsverandering kantoor
Insights • Workplace

Voor gedragsverandering op kantoor is meer nodig dan alleen de juiste bestickering

Internationaal adviseur Cushman & Wakefield maakt vandaag de eerste resultaten bekend van analyses van het gebruik van de testopstelling van 6 Feet Office
14/09/2020
Utrecht stationsgebied
Insights • Workplace

Infographic: Utrecht tweede zakencentrum van Nederland na Zuidas

De vraag naar kantoren in Nederland richt zich steeds nadrukkelijker op kwalitatief hoogwaardige kantoorruimte op zeer goed bereikbare locaties in grote steden.
Jos Hesselink • 01/07/2020
Social distancing 6 feet
Insights • Workplace

Download de Veilig-terug-naar-de-werkplek Gids

Wereldwijde kennis gebundeld voor een veilige, kostenefficiënte en gezonde terugkeer naar kantoor.
18/05/2020
Empty modern office
Insights • Economy

Ingebruikname vastgoed daalt met een derde, investeringsvolume halveert

De impact van de COVID-19-uitbraak op de vastgoedmarkt in het eerste kwartaal van dit jaar is evident zo blijkt uit de nieuwste cijfers.
Frank van der Sluys • 01/04/2020

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Privacy & Cookies.
MORE OPTIONS
AGREE AND CLOSE
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS