Share:

Nederland laat teveel kansen liggen

Jeroen Lokerse • 15/05/2019
Meer dan een product of dienst, zullen vestigingscriteria het verschil gaan maken tussen succes en falen van organisaties. Het succes van bedrijven en instituten hangt af van de mate waarin je talent kunt aantrekken en behouden. Als land, als stad en als organisatie. Dat vraagt van Nederland de aantrekkingskracht als ‘gateway to Europe’ te behouden en van bedrijven gehuisvest te zijn op locaties met de beste toegang tot de arbeidsmarkt en de beste werkomgevingen.  
 

Nederland in International Perspectief

De stad van de toekomst

Meer dan een product of dienst, zullen vestigingscriteria het verschil gaan maken tussen succes en falen van organisaties. Dat maakt werkomgevingen topprioriteit van elke CEO. 

De manier waarop we wonen en werken verandert fundamenteel, er gaan banen verdwijnen en er komen nieuwe en andere soorten banen bij. Het succes van bedrijven en instituten hangt af van de mate waarin je talent kunt aantrekken en behouden. Als land, als stad en als organisatie. Dat vraagt van Nederland de aantrekkingskracht als ‘gateway to Europe’ te behouden en van bedrijven gehuisvest te zijn op locaties met de beste toegang tot de arbeidsmarkt en de beste werkomgevingen.  

Als Nederland er niet in slaagt de gateway naar Europa te blijven, zullen we onze kwaliteit van leven niet kunnen behouden. De manier waarop geld in de toekomst verdiend en verdeeld wordt zal fundamenteel veranderen. Daar moet Nederland bij zijn. Dat kan alleen met een hoger ambitieniveau en door krachtenbundeling van steden en stedelijke gebieden.   

In plaats van het schetsen van doemscenario’s is dit tijdperk van verandering, technologisering en digitalisering juist een enorme kans. Het is uniek deel uit te maken van een generatie die een beslissende wending kan geven aan zoveel maatschappelijk relevante thema´s. Als we die kansen goed benutten gaat de technologische verandering zorgen voor meer welvaart, minder polarisatie, een duurzamere wereld en economische overvloed. Maar dan moet ´de lat van de ambitie´ in Nederland omhoog. We hebben de mogelijkheid te blijven behoren tot een regio waar mensen willen wonen, studeren en werken. Maar dan moeten we met elkaar wel de juiste keuzes maken. Te beginnen met het aanpakken van onze ruimtelijke ordeningstraditie. Dat gaat over onze agglomeratiekracht vergroten, ons denken over mobiliteit veranderen en de weg inslaan naar functionele steden en stedelijke gebieden. Dat versterkt onze economische aantrekkingskracht op internationaal niveau en ook de sociale cohesie, het creëren van kansen voor iedereen en een aantrekkelijke leefomgeving. 

 

Dit artikel is de eerste in een reeks van drie waarin Jeroen Lokerse ingaat op de veranderende rol en functie van vastgoed door de structureel veranderende wereld en de kansen die het biedt om duurzame (ondernemings)waarde voor de samenleving en opdrachtgevers te creëren.