Share:
Hero XL Outlook 2021 Hero XS Outlook 2021

Outlook 2021 | Update

Jos Hesselink • 06/09/2021
In deze Outlook Update blikken we kort terug op de eerste helft van 2021 en delen we onze verwachtingen voor de rest van het jaar.

Hoe stonden we ervoor begin 2021?

 

Nu het einde van de coronacrisis in zicht is maakt de Nederlandse economie zich op voor een krachtig en breed gedragen herstel. Het openbare leven normaliseert, de samenleving hervindt haar dynamiek en dat geeft vertrouwen voor de toekomst. De economische gevolgen pakken minder ernstig uit dan eerdere prognoses voorzagen. Zo stelde het Centraal Planbureau de economische krimp voor 2020 van de Nederlandse economie vast op 3,7% en wordt er dit jaar een economisch herstel verwacht van 3,8%. Sinds augustus 2021 is  de economische schade ‘ingehaald’ en bevinden we ons in een economische situatie van vóór de virusuitbraak.

 

Het herstel in Nederland wordt dit jaar grotendeels gedragen door de uitvoer én de overheidsbestedingen (steunpakketten). In 2022 nemen private bestedingen het stokje over van de overheid en dragen dan meer dan de helft van de economische groei. Het ‘en masse’ weer op gang komen van de wereldeconomie zorgt echter voor een marktverstoring die zich momenteel vertaalt in hoge prijzen voor grondstoffen, brandstoffen en voedingsmiddelen.

 

In het eerste halfjaar van 2021 is er voor EUR 4,0 miljard in Nederlands vastgoed geïnvesteerd. Dit is een daling van 38% ten opzichte van het eerste halfjaar in 2020. De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) heeft ervoor gezorgd dat het investeringsvolume is getemperd. In het eerste halfjaar van 2019 werd nog EUR 7,7 miljard geïnvesteerd. Door de onzekerheid bij beleggers over de omvang van de economische gevolgen en de impact op het vastgoed werden veel transacties ‘on-hold’ gezet. Desalniettemin is de pandemie niet de enige oorzaak van het teruglopende investeringsvolume. Ook het beperkte aantal beschikbare beleggingskansen zorgde ervoor dat er minder geïnvesteerd werd dan voorgaande jaren.  Het is de verwachting dat het tweede halfjaar meer marktdynamiek zal opleveren. Ervan uitgaande dat het economisch herstel zich ook op de vastgoedmarkten manifesteert, zal het investeringsvolume in 2021 naar verwachting uitkomen op EUR 17 á 18 miljard.

 

De originele Outlook 2021 per sector kunt u hier vinden.

 

What's Next | Update per sector

Naast de terugblik op de eerste helft van 2021, nemen we u graag mee in de kansen, ontwikkelingen en trends voor de rest van dit jaar. Via de buttons hiernaast kunt u per sector onze verwachtingen voor zowel de gebruikers- als beleggersmarkt downloaden.

 

Lees meer

Outlook 2021 Industrial
Insights • Industrial

Outlook 2021 Industrial

Door de open structuur van de binnenlandse economie heeft de Nederlandse industrie altijd te maken (gehad) met grote concurrentie uit binnen- en buitenland, waardoor productie in verband met hoge loonkosten relatief snel naar lage lonenlanden wordt verplaatst.
Jos Hesselink • 06/04/2021
Outlook 2021 Logistics
Insights • Logistics

Outlook 2021 Logistics

Onze Outlook 2021 gaat in op de belangrijkste uitdagingen, kansen en ontwikkelingen die verwacht worden binnen de Nederlandse vastgoedmarkt.
Jos Hesselink • 10/03/2021
Cushman & Wakefield Outlook 2021 residential card
Insights • Residential

Outlook 2021 Residential

Onze Outlook 2021 gaat in op de belangrijkste uitdagingen, kansen en ontwikkelingen die verwacht worden binnen de Nederlandse vastgoedmarkt.
Jos Hesselink • 10/02/2021
Outlook 2021 Retail
Insights • Retail

Outlook 2021 Retail

Onze Outlook 2021 gaat in op de belangrijkste uitdagingen, kansen en ontwikkelingen die verwacht worden binnen de Nederlandse vastgoedmarkt.
Arjen Boesveldt • 02/02/2021
Outlook 2021 Offices card
Insights • Office

Outlook 2021 Offices

Onze Outlook 2021 gaat in op de belangrijkste uitdagingen, kansen en ontwikkelingen die verwacht worden binnen de Nederlandse vastgoedmarkt.
Jan Verhaegh • 21/01/2021
Amsterdam shops closed due to coronavirus
Insights • Economy

Netherlands Real Estate Market View

A regular update on the commercial real estate market in The Netherlands.
Jos Hesselink • 11/08/2021
Amsterdam in snow, Netherlands
MarketBeat

Netherlands MarketBeat

Cushman & Wakefield MarketBeat reports analyse quarterly Netherlands commercial property activity across office, retail and industrial real estate sectors including supply, demand and pricing trends at the market and submarket levels.
Jos Hesselink • 02/08/2021
Urban Bike Share Rack
Insights

Beweegruimte in de stad

We bewegen te weinig. Zowel de stad als haar bewoners. Terwijl de bevolkingsdichtheid in de steden groeit.
Elsbeth Quispel • 27/07/2021
Uncertainty Stymies Office Space Demand as Regional Net Absorption
Insights • Office

Ingebruikname kantoren stijgt voor tweede kwartaal op rij

Kantorenleegstand blijft onveranderd laag op 8,2%.
Jan Verhaegh • 01/07/2021
Kalverstraat card image
Insights

Kalverstraat anno 2030

De Kalverstraat als de aorta van het nieuwe business district dat zich ontwikkelt in het centrum van Amsterdam. Waar oude bedrijvigheid terugkomt in nieuwe vorm, want de zakenman en -vrouw is terug in de stad!
Elsbeth Quispel • 17/06/2021
City profiler image card
Insights

City profiler

Ruimtelijke beleidsmakers van steden kunnen we tegenwoordig beter zien als ‘city profilers’. Zij dienen de juiste verbanden te leggen om tot toekomstbestendige oplossingen te komen voor onze steden in de komende decennia.
Elsbeth Quispel • 27/05/2021
De stad na COVID
Insights • Sustainability

De stad na COVID

COVID laat zien waar we kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd brengt het ons inzicht in hoe we de leefbaarheid in onze steden op een toekomstbestendige manier moeten vergroten.  Anticiperend op bevolkingsgroei, klimaatverandering, gezondheid en onze aanhoudende behoefte om in steden te wonen, werken en verblijven.
Elsbeth Quispel • 22/04/2021

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.