Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Hero XL Outlook 2021 Hero XS Outlook 2021

Outlook Offices

Jan Verhaegh • 25/05/2022
Onze Outlook gaat in op de belangrijkste uitdagingen, kansen en ontwikkelingen die verwacht worden binnen de Nederlandse vastgoedmarkt.

Er is sprake van een paradoxale ontwikkeling op de kantorenmarkt. De aard van kantoorwerk verandert al langere tijd door automatisering en digitalisering. Door het verdwijnen van repeterende werkzaamheden, wordt werk dat op kantoor wordt  uitgevoerd creatiever van aard. Veel kantoorwerkzaamheden zijn hierdoor relatief foot loose van aard geworden, wat werknemers in toenemende mate in staat stelt zelf invulling te geven aan wanneer en waar zij werken. Zij bepalen zelf wanneer ze op kantoor aanwezig zijn voor overleg, inspiratie of teambuilding. En hoewel de gemiddelde kantoorwerker in deze tijd prima (langere tijd) ‘op afstand’ kan werken, is er toch sprake van een concentratie van transactiedynamiek. De grotere stedelijke gebieden van Nederland pakken een steeds groter aandeel van de kantorenopname. Het zijn vooral hoogwaardige kantoorgebouwen op multimodale zeer goed bereikbare locaties die op de meeste interesse kunnen rekenen. 

Dit komt in de eerste plaats door de veranderende functie van het kantoor. Werken wordt ontmoeten  en daarvoor zijn een optimale bereikbaarheid per auto en OV nodig. De toename van hybride gebruik van de werkplek heeft eraan bijgedragen dat personeel op grotere afstand van het kantoor kan wonen. Een tweede reden voor meer concentratie komt voort uit de ‘War for talent’: het bieden van een inspirerende werkomgeving, die het delen van kennis en het bewaken van de organisatiecultuur faciliteert, is voor steeds meer bedrijven een belangrijke vestigingsplaats factor. Ten slotte lijkt de concentratie het resultaat van een grotere maat-schappelijke betrokkenheid van kantoorhoudende organisaties. 

Meer lezen?

Download het gehele rapport op deze pagina.

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Privacy & Cookies.
MORE OPTIONS
AGREE AND CLOSE
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS