Share: Share with Email
Value of the office hero large Vale of the office Hero small

Sentiment kantorenvastgoedmarkt herstelt en ingebruikname stijgt

Jan Verhaegh • 01/04/2021
De ingebruikname van kantoorruimte door huurders en kopers (voor eigen gebruik) is in het eerste kwartaal van 2021 uitgekomen op 195.000 m² (+28%). 

Een sterke start van de kantorenvastgoedmarkt omdat de totale ingebruikname hiermee 43.000 m2 hoger is dan in het vierde kwartaal van 2020, traditioneel een kwartaal waarin de meeste transacties plaatsvinden. De adviseur signaleert tevens een positiever sentiment onder kantoorgebruikers rondom huisvestingsbeslissingen. 

De demping van de ingebruikname in het vierde kwartaal van 2020 werd veroorzaakt door pessimisme over een ophanden zijnde tweede golf van coronabesmettingen en de daarop volgende sterke lockdownmaatregelen. 

Het eerste kwartaal van 2021 stond in het teken van de strengste beperkende maatregelen als gevolg van de COVID-19-pandemie, desalniettemin nam de ingebruikname van kantoorruimte met 28% toe ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar. De stijging wordt door de adviseurs verklaard als het manifest worden van uitgestelde huisvestingsbesluiten in de eerste fase van de pandemie.

Q1 2021 cijfers opname kantorenmarkt

Uitstel maar geen afstel

In de eerste fase van de pandemie was er onder kantoorgebruikers nauwelijks animo voor het opstarten van een huisvestingstraject in tijden van strenge, beperkende maatregelen in combinatie met het aanhoudende geringe aanbod van kwalitatief hoogwaardig vastgoed. In het eerste kwartaal van dit jaar zien de adviseurs een kentering naar meer transactiedynamiek die bevestigt dat de latente zoekvraag onder kantoorgebruikers er nog altijd is. Het voortouw in de dynamiek wordt vooral genomen door organisaties die geen of minder directe economische schade lijden door de pandemie. Zo tekende Takeway.com voor de grootste kantorentransactie van dit kwartaal met een ingebruikname van 14.500m² op de Zuidelijke IJ-oevers in Amsterdam. Hoewel het platform voor maaltijdbezorging al ruim voor de virusuitbraak op zoek was naar nieuwe huisvesting om expansie te faciliteren, staat deze transactie symbool voor de  weerbaarheid van kantorenmarkt.

 

Tekenend voor de weerbaarbaarheid van de kantorenmarkt is het relatief grote aandeel Tech- en ICT-bedrijven dat in het eerste kwartaal van 2021 tekende voor een vijfde van het totale opnamevolume, ondanks dat juist in deze sectoren relatief makkelijk en veel vanuit huis kan worden gewerkt. Naast de transactie door Takeaway.com in Amsterdam werd er buiten de Randstad nieuwe huisvesting gevonden door onder meer de ABB Bouwgroep in Sliedrecht (6.700 m²), Waterleidingbedrijf Vitens in Arnhem (4.300 m²), platform voor online trainingen GoodHabitz in Eindhoven (4.000 m²) en voor Enexis in Groningen (3.000 m²). De Tech- en ICT-sector was met 18% niet het segment met het grootste aandeel in de opname. De overheid en non-profitorganisaties waren verantwoordelijk voor 29% van de totale opname gevolgd door de sectoren zakelijke dienstverlening (28%) en Industrie- en nutsbedrijven (18%).

 

Vastgoedadviseur Cushman & Wakefield benadrukt dat deze meest recente cijfers bevestigen dat het kantoor ook in het post-COVID-tijdperk onmisbaar blijft voor organisaties. De functie van het kantoor verschuift wel meer richting het ontmoeten, samenwerken, kennis opdoen en kennisdelen, maar ziet de positionering van de organisatie op de arbeidsmarkt ook als onderscheidend aspect.  
 

Overheid en MKB bewegen meer dan corporates

Ongeveer 40% van de transactiedynamiek in het eerste kwartaal van 2021 vond plaats in de 5 grootste steden (G5) van Nederland. Hiermee is de dalende trend sinds vorig jaar verder doorgezet, in 2020 vond namelijk nog 44% van alle ingebruikname plaats in de vijf grootste steden bij een 10-jarig gemiddelde steevast boven de 50%. Dit is een gevolg van de aanhoudende krapte op de kantorenmarkten van Amsterdam, Den Haag en Utrecht maar ook met de verschuiving van de gebruikersdynamiek naar midden- en kleinbedrijven (MKB) en aan de overheid gelieerde organisaties.

 

Pre-corona werd de dynamiek op de kantorenmarkt gedomineerd door grote corporates met een traditionele focus op de G5, de bedrijven die sinds de pandemie nauwelijks herhuisvestingstrajecten opstarten. Dit in tegenstelling tot het MKB, de overheid en non-profitorganisaties. Deze partijen zijn actiever dan de grote corporates maar wel op andere plekken. Zij zijn voor hun huisvesting primair op zoek naar locaties in het gebied waar de mensen die bij hen werken ook wonen of juist in het gebied dat zij bedienen. Hierdoor zijn in deze sectoren huisvestingsvoorkeuren minder gefocust op de Randstad en – vanwege de hogere transactiedynamiek in deze sectoren - neemt het aandeel van de regio in de ingebruikname van kantoren toe. Dit laatste remt de geografische polarisatie op de kantorenmarkt van de afgelopen jaren vooralsnog af.

Lees meer - Value of the Office

Uncertainty Stymies Office Space Demand as Regional Net Absorption
Insights • Office

Ingebruikname kantoren stijgt voor tweede kwartaal op rij

Kantorenleegstand blijft onveranderd laag op 8,2%.
Jan Verhaegh • 01/07/2021
office spotlight card
Insights • Office

Kantorenmarkt breekt records in coronajaar met historisch lage ingebruikname én historisch lage leegstand

Uit de nieuwste cijfers van Cushman & Wakefield blijkt dat het totale kantooroppervlak dat in 2020 in gebruik is genomen met 34 procent is gedaald ten opzichte van 2019.
Jan Verhaegh • 01/01/2021
Value of the workplace card
Insights • Office

Niet pandemie, maar demografie bepaalt toekomst van kantoor

De wereldwijde pandemie heeft het inzicht in de mogelijkheden van werken op afstand enorm versneld. 
Jan Verhaegh • 06/10/2020
Kantoren leegstand 2020
Gedragsverandering kantoor
Insights • Workplace

Voor gedragsverandering op kantoor is meer nodig dan alleen de juiste bestickering

Internationaal adviseur Cushman & Wakefield maakt vandaag de eerste resultaten bekend van analyses van het gebruik van de testopstelling van 6 Feet Office
Asaël Akkerman • 14/09/2020
Utrecht stationsgebied
Insights • Office

Infographic: Utrecht tweede zakencentrum van Nederland na Zuidas

De vraag naar kantoren in Nederland richt zich steeds nadrukkelijker op kwalitatief hoogwaardige kantoorruimte op zeer goed bereikbare locaties in grote steden.
Jos Hesselink • 01/07/2020
Social distancing 6 feet
Insights • Office

Download de Veilig-terug-naar-de-werkplek Gids

Wereldwijde kennis gebundeld voor een veilige, kostenefficiënte en gezonde terugkeer naar kantoor.
Marc van Rijssen • 18/05/2020
Empty modern office
Insights • Economy

Ingebruikname vastgoed daalt met een derde, investeringsvolume halveert

De impact van de COVID-19-uitbraak op de vastgoedmarkt in het eerste kwartaal van dit jaar is evident zo blijkt uit de nieuwste cijfers.
Frank van der Sluys • 01/04/2020
Set-up office example in Tokyo
Insights • Office

Kantorenopname stijgt voor derde kwartaal op rij

Cushman & Wakefield rapporteert ook over het derde kwartaal van 2021 een stijging van de ingebruikname van kantoorruimte. De totale ingebruikname van kantoorruimte door huurders en eigenaren is sinds 1 januari van dit jaar 615.000 m². De aanhoudende stijging is een indicatie van een hernieuwde focus van kantoorgebruikers op hun huisvestingsvraagstukken.   
Jos Hesselink • 01/10/2021
Climate risk card
Insights • Sustainability

Kwetsbare systemen, kwetsbare stad

We zijn straks te laat als we er niet voor zorgen dat bij het waarderen van gebouwen het effect van klimaatrisico’s wordt meegenomen in voorspellende modellen.
Elsbeth Quispel • 29/09/2021
Outlook 2021 overview card
Insights

Outlook 2021 | Update

In deze Outlook Update blikken we kort terug op de eerste helft van 2021 en delen we onze verwachtingen voor de rest van het jaar.
Jos Hesselink • 06/09/2021
Amsterdam shops closed due to coronavirus
Insights • Economy

Netherlands Real Estate Market View

A regular update on the commercial real estate market in The Netherlands.
Jos Hesselink • 11/08/2021

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.