Share: Share with Email
Whats Next agglomeratievoordelen Whats Next agglomeratievoordelen klein

De ziel van een stad

Elsbeth Quispel • 24/09/2020
Nu ik 17 jaar in de stad woon, noem ik mijzelf Amsterdammer; dankzij en ondanks alle veranderingen van de afgelopen jaren een stad waar ik energie van krijg, met veel plezier woon met mijn gezin en elke dag de luxe heb om met de fiets naar kantoor te gaan. Maar hoe komt het dat ik mij ook echt Amsterdammer voel?

Steden zijn altijd in beweging. Of het altijd in de goede richting is betwijfel ik. Een stad moet in elk geval een visie hebben; over wie en wat ze wil zijn voor haar bewoners, het zakenleven, haar bezoekers en toeristen, nu en in de toekomst. In ‘the death and life of great American Cities’ van Jane Jacobs betoogt zij dat een stad een levendige gemeenschap is van grote complexiteit; een grote ruimte zonder delen waar je niet wilt komen, waar functies zijn gemixt en elkaar versterken. Dit in tegenstelling tot uber-modernist Le Corbusier met zijn Charte d’Athenes uit 1943; de stad als een machine: steden met industrieel vervaardigde woontorens in parken die neutraal en eindeloos vermenigvuldigbaar zijn over de hele wereld. Zoals de Franse banlieues in de jaren ’50 en ’60 en ook Shanghai zich de afgelopen decennia hebben ontwikkeld. Hier zijn functies gescheiden en ondersteunen ze elkaar niet meer. Jacobs bepleit juist een zekere mate van rommeligheid, het creëren van verbondenheid en levendigheid met drukke straten en bezochte parken. 

Rotterdam is een voorbeeld van een stad met een naoorlogs Le Corbusier-achtig centrum (met o.a. de Lijnbaan sinds 1951) waar in de wederopbouw wonen is gescheiden van werken. Hierdoor is het nu moeilijk om verbinding te creëren tussen gebieden. Destijds werden inwoners, mede gedreven door de Nota’s van Ruimtelijke Ordening, de verloedering van binnensteden en het goedkoper worden van de auto, naar zogeheten groeikernen als Zoetermeer, Lelystad en Almere getrokken. Voorsteden en buitenwijken werden (en worden) vaak grootschalig opgezet met gebrek aan een goede mix van functies, zoals goede voorzieningen in een woonwijk. Met als resultaat dat deze plekken te georganiseerd, anoniem en zielloos in gebruik worden genomen.

Een ander voorbeeld is Utrecht, een stad die zich heeft weten te herstellen van de sterke krimp van haar inwonertal na het verlies van werkgelegenheid door vertrek van de zware industrie in de jaren 70-80 (Demka en Kraanspoor). Vanwege haar universiteit is in Utrecht zeer gewenste post-industriële werkgelegenheid ontstaan. Dit trok ambitieuze mensen die zich tot een sterke community hebben ontwikkeld; het sociale kapitaal. Van waaruit vraag naar cultuur en leisure ontstond, in haar van oudsher rommelige, monumentale en levendige binnenstad. Dat trekt creativiteit en vervolgens weer werkgelegenheid aan.

Amsterdam is voor mij, niet geheel objectief, dé stad; organisch gegroeid van een kleine havennederzetting naar een stad van internationale allure. Een stad die wat betreft stedelijke ontwikkeling en beleid zeker niet altijd de juiste keuzes heeft gemaakt in haar bestaan en de laatste decennia uit haar voegen knalt, maar bruist van levendigheid. Wel staan we hier voor een grote uitdaging om te zorgen dat wonen in de stad betaalbaar blijft en daarmee haar ziel behoudt en we ons allemaal Amsterdammers blijven voelen.

What's Next: Value Of A City

Dit was het eerste deel van de reeks. Lees ook de andere delen hieronder.

Elke maand verschijnt er een column van Elsbeth Quispel over een onderwerp dat gerelateerd is aan de waarde van de stad. Hierin geeft zij haar visie op de maatschappelijke relevantie van steden, stedelijke ontwikkeling en dus ook vastgoed. 

Deze visie komt tot stand vanuit intern onderzoek en dialoog met interne en externe stakeholders, in nauwe samenwerking met consultants en analisten uit ons Real Estate Strategy & Innovation team. Meer achtergrond is te vinden in de gelijknamige Insight: De ziel van een stad. 

Value of A City: Ziel van een stad

In de serie 'Value of a City' geven wij maandelijks onze visie op een onderwerp dat te maken heeft met de waarde van de stad. Het hoofdonderwerp is opgedeeld in vier thema's: Ziel van een stad, Veranderingeen van de stad, Weerbaarheid van de stad en Slimme steden.

Lees via onderstaande links alle delen van Value of a City: Ziel van een stad.

- Ziel van een stad
Agglomeratievoordelen gaan niet alleen over schaal
Ode aan de woningcorporatie
Relatie tussen huurprijs en beleggingswaarde van woningpanden (verwacht nov 2021)

 

Lees meer - Value of a city

Urban Bike Share Rack
Insights

Beweegruimte in de stad

We bewegen te weinig. Zowel de stad als haar bewoners. Terwijl de bevolkingsdichtheid in de steden groeit.
Elsbeth Quispel • 27/07/2021
Kalverstraat card image
Insights

Kalverstraat anno 2030

De Kalverstraat als de aorta van het nieuwe business district dat zich ontwikkelt in het centrum van Amsterdam. Waar oude bedrijvigheid terugkomt in nieuwe vorm, want de zakenman en -vrouw is terug in de stad!
Elsbeth Quispel • 17/06/2021
City profiler image card
Insights

City profiler

Ruimtelijke beleidsmakers van steden kunnen we tegenwoordig beter zien als ‘city profilers’. Zij dienen de juiste verbanden te leggen om tot toekomstbestendige oplossingen te komen voor onze steden in de komende decennia.
Elsbeth Quispel • 27/05/2021
De stad na COVID
Insights • Sustainability

De stad na COVID

COVID laat zien waar we kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd brengt het ons inzicht in hoe we de leefbaarheid in onze steden op een toekomstbestendige manier moeten vergroten.  Anticiperend op bevolkingsgroei, klimaatverandering, gezondheid en onze aanhoudende behoefte om in steden te wonen, werken en verblijven.
Elsbeth Quispel • 22/04/2021
De Randstad loopt leeg card
Insights

De Randstad loopt leeg

De initiële oorzaak hiervan heeft alles te maken met vraag en aanbod. Al jaren is er een chronisch tekort aan betaalbare woningen in de Randstad, het economisch hart van Nederland.
Elsbeth Quispel • 25/03/2021
Auto de stad uit card
Insights • Sustainability

De auto de stad uit

De komst van de auto heeft de ruimtelijke ontwikkeling van onze steden en de infrastructuur in Nederland radicaal veranderd.
Elsbeth Quispel • 25/02/2021
Groene steden
Insights • Sustainability

Groen in de stad wordt niet op waarde geschat

Een groene omgeving of frisse buitenlucht is niet vaak een reden om in een stad te wonen, eerder het tegenovergestelde. Het is vaak een reden om in het weekend de stad te ontvluchten en de natuur op te zoeken, of zelfs om elders te gaan wonen.
Elsbeth Quispel • 04/02/2021
Ruimtelijke ordening
Insights • Sustainability

De toekomstbestendige stad

De waarde van de stad zit in haar toekomstbestendigheid. Om te kunnen anticiperen op de behoeften van de tijd is visie en ambitie nodig als handvat voor strategische gebiedsontwikkeling.
Elsbeth Quispel • 09/12/2020
Ode aan de woningcorporaties
Insights

Ode aan de woningcorporatie

We staan voor een grote uitdaging om te zorgen dat wonen in de stad betaalbaar blijft en daarmee haar ziel behoudt en we ons verbonden voelen met de stad waarin we wonen.
Elsbeth Quispel • 12/11/2020
Whats Next artikel 2 card
Insights

Agglomeratievoordelen gaan niet alleen over schaal

Het bericht dat we de komende weken niet naar kantoor kunnen valt mij zwaar. Kantoor is voor mij dé plek om samen te werken aan projecten, besprekingen te hebben en rustig te kunnen werken, maar vooral ook de plek om bij te praten met collega’s en mijn team; iets waar ik energie van krijg.
Elsbeth Quispel • 19/10/2020
Whats Next thumbnail insights
Insights

De ziel van een stad

Nu ik 17 jaar in de stad woon, noem ik mijzelf Amsterdammer; dankzij en ondanks alle veranderingen van de afgelopen jaren een stad waar ik energie van krijg, met veel plezier woon met mijn gezin en elke dag de luxe heb om met de fiets naar kantoor te gaan. Maar hoe komt het dat ik mij ook echt Amsterdammer voel?
Elsbeth Quispel • 24/09/2020
Rotterdam view, Netherlands
Research • Economy

Sweet Spot Randstad

Nederland heeft de wereld veel te bieden.  Om ook in de toekomst de magneet te blijven die we nu zijn, moet er wat gebeuren. De economische kerngebieden moeten met elkaar worden verbonden tot één economische en functionele stedelijke regio. In dat streven kunnen we gaan zoeken naar de Sweet Spot tussen zoveel mogelijk agglomeratievoordelen en zo weinig mogelijk agglomeratienadelen. 
Jos Hesselink • 26/06/2019

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.