Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Sustainability hero extra large nl Sustainability hero large nl

Strategisch partnership NSI en C&W in behalen duurzaamheidsambities

Lucy Matchett • 08/10/2020
Meerjarige samenwerking tussen het duurzaamheidsteam van NSI en de duurzaamheid- en strategie consultants van Real Estate Strategy & Innovation binnen Cushman & Wakefield.

Fasering duurzaamheidsstrategie

Duurzaamheidsstrategie (2018) en Implementatie (2019)

NSI wil zich als beursgenoteerde kantorenbelegger onderscheiden op het gebied van duurzaamheid en toekomstbestendigheid, en zo gezonde en duurzame kantoren bieden aan haar gebruikers. Cushman & Wakefield heeft NSI inhoudelijk en procesmatig ondersteund bij het opstellen van de duurzaamheidstrategie in lijn met deze ambitie. Hierbij vormden de UN Sustainable Development goals een belangrijk kader. De strategie is nader uitgewerkt aan de hand van drie belangrijke thema’s:

  1. Future Proof Buildings
  2. Energy & Carbon
  3. Health & Well-being

Geboden oplossingen

Om een breed gedragen duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen, heeft Cushman & Wakefield strategiesessies opgezet om de doelstellingen te bepalen voor de drie verschillende thema’s. In themaspecifieke sessies met kleine groepen medewerkers zijn concrete doelen en KPI's vastgesteld en is de basis voor een plan van aanpak voor de implementatiefase gelegd. Deze themasessies waren ook belangrijk voor het draagvlak binnen de organisatie. Voor elk thema zijn concrete doelen voor de korte en lange(re) termijn opgesteld. De duurzaamheidsambitie van NSI is hieronder gevisualiseerd.

 

NSI duurzaamheidsstrategie

Integratie (2020)

Cushman & Wakefield helpt NSI op dit moment met het implementeren van de strategie en het behalen van deze doelstellingen.

NSI heeft als focus voor 2020 om een verdere integratie en verankering van de duurzaamheidsstrategie binnen de organisatie en haar stakeholders te realiseren. Duurzaamheid moet business as usual worden, waarbij de Plan-Do-Check-Act cyclus één van de sturingsmechanismes is om verbeteringen in duurzaamheid te waarborgen. 

 

Behaalde resultaten

  • Materiality Assessment waarin duurzaamheidsonderwerpen geprioriteerd zijn door zowel NSI als haar stakeholders.
  • Duurzaamheidsstrategie met concrete doelen voor de korte en lange(re) termijn rondom drie thema´s en in lijn met de UN sustainable development goals.
  • Actieplan om de strategie te implementeren en doelen te behalen.
  • Beleid om de strategie te integreren in de dagelijkse organisatie en bijbehorende processen.

Meer informatie

Bovendien helpen wij u graag bij het ontwikkelen van de duurzaamheidsstrategie en de -doelstellingen van uw vastgoedfonds, -bedrijf, verbeteren van de duurzaamheidsprestaties uw portefeuille of individuele assets op de (middel)lange termijn. Voor meer informatie over onze dienstverlening, kunt u contact opnemen

Lees meer - What's Next

Cushman & Wakefield Video
Insights

Duurzame karakter van de slimme stad

Steden passen steeds vaker slimme oplossingen toe om de energie- en milieudoelstellingen te behalen.
Jos Hesselink • 23/03/2022
Fysieke vrijheid card
Insights

Fysieke vrijheid en digitaal gemak

Steden ademen vandaag de dag de belofte van vrijheid en zelfbeschikking. Als woon-, werk- en leefomgeving zijn steden populairder dan ooit.
Jos Hesselink • 24/02/2022
E-commerce Logistics in Belgium in 2020
Insights

Bevoorrading van de stad

Er vindt een systemische verandering plaats in Nederland gericht op de manier waarop we consumeren en dus ook op de bevoorrading van alles wat we kopen.
Jos Hesselink • 27/01/2022
Lessen uit de woestijn card
Insights

Lessen uit de woestijn

Het hebben van woonruimte is een recht voor iedereen. Bij voorkeur op een fijne plek in een inclusieve omgeving met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en perspectief.
Jos Hesselink • 16/12/2021
Smart City card
Insights • Technology

De slimme Smart City

Een volledig digitale stad is als volledig thuiswerken door corona: alle spontaniteit en creativiteit verdwijnt als sneeuw voor de zon. Leven in de stad geeft pas energie als de stad bruist van activiteit en tegelijkertijd rust geeft wanneer je dat nodig hebt.
Jos Hesselink • 18/11/2021
Turnkey office
Insights • Workplace

Waarde van het kantoor 2.0

Of je nu een millennial of een babyboomer bent; gevestigd in Londen of Litouwen, de pandemie heeft waarschijnlijk enige emotionele of psychologische impact gehad.
Sophie Schuller • 26/10/2021
Climate risk card
Insights • Sustainability / ESG

Kwetsbare systemen, kwetsbare stad

We zijn straks te laat als we er niet voor zorgen dat bij het waarderen van gebouwen het effect van klimaatrisico’s wordt meegenomen in voorspellende modellen.
Lucy Matchett • 29/09/2021
City profiler image card
Insights

City profiler

Ruimtelijke beleidsmakers van steden kunnen we tegenwoordig beter zien als ‘city profilers’. Zij dienen de juiste verbanden te leggen om tot toekomstbestendige oplossingen te komen voor onze steden in de komende decennia.
Frank van der Sluys • 27/05/2021
De stad na COVID
Insights • Sustainability / ESG

De stad na COVID

COVID laat zien waar we kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd brengt het ons inzicht in hoe we de leefbaarheid in onze steden op een toekomstbestendige manier moeten vergroten.  Anticiperend op bevolkingsgroei, klimaatverandering, gezondheid en onze aanhoudende behoefte om in steden te wonen, werken en verblijven.
Jos Hesselink • 22/04/2021
De Randstad loopt leeg card
Insights

De Randstad loopt leeg

De initiële oorzaak hiervan heeft alles te maken met vraag en aanbod. Al jaren is er een chronisch tekort aan betaalbare woningen in de Randstad, het economisch hart van Nederland.
Jos Hesselink • 25/03/2021
Auto de stad uit card
Insights • Sustainability / ESG

De auto de stad uit

De komst van de auto heeft de ruimtelijke ontwikkeling van onze steden en de infrastructuur in Nederland radicaal veranderd.
Jos Hesselink • 25/02/2021
Groene steden
Insights • Sustainability / ESG

Groen in de stad wordt niet op waarde geschat

Een groene omgeving of frisse buitenlucht is niet vaak een reden om in een stad te wonen, eerder het tegenovergestelde. Het is vaak een reden om in het weekend de stad te ontvluchten en de natuur op te zoeken, of zelfs om elders te gaan wonen.
Jos Hesselink • 04/02/2021

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Privacy & Cookies.
MORE OPTIONS
AGREE AND CLOSE
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS