Share:

Strategisch partnership NSI en C&W in behalen duurzaamheidsambities

Elsbeth Quispel • 08/10/2020
Meerjarige samenwerking tussen het duurzaamheidsteam van NSI en de duurzaamheid- en strategie consultants van Real Estate Strategy & Innovation binnen Cushman & Wakefield.

Fasering duurzaamheidsstrategie

Duurzaamheidsstrategie (2018) en Implementatie (2019)

NSI wil zich als beursgenoteerde kantorenbelegger onderscheiden op het gebied van duurzaamheid en toekomstbestendigheid, en zo gezonde en duurzame kantoren bieden aan haar gebruikers. Cushman & Wakefield heeft NSI inhoudelijk en procesmatig ondersteund bij het opstellen van de duurzaamheidstrategie in lijn met deze ambitie. Hierbij vormden de UN Sustainable Development goals een belangrijk kader. De strategie is nader uitgewerkt aan de hand van drie belangrijke thema’s:

  1. Future Proof Buildings
  2. Energy & Carbon
  3. Health & Well-being

Geboden oplossingen

Om een breed gedragen duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen, heeft Cushman & Wakefield strategiesessies opgezet om de doelstellingen te bepalen voor de drie verschillende thema’s. In themaspecifieke sessies met kleine groepen medewerkers zijn concrete doelen en KPI's vastgesteld en is de basis voor een plan van aanpak voor de implementatiefase gelegd. Deze themasessies waren ook belangrijk voor het draagvlak binnen de organisatie. Voor elk thema zijn concrete doelen voor de korte en lange(re) termijn opgesteld. De duurzaamheidsambitie van NSI is hieronder gevisualiseerd.

 

NSI duurzaamheidsstrategie

Integratie (2020)

Cushman & Wakefield helpt NSI op dit moment met het implementeren van de strategie en het behalen van deze doelstellingen.

NSI heeft als focus voor 2020 om een verdere integratie en verankering van de duurzaamheidsstrategie binnen de organisatie en haar stakeholders te realiseren. Duurzaamheid moet business as usual worden, waarbij de Plan-Do-Check-Act cyclus één van de sturingsmechanismes is om verbeteringen in duurzaamheid te waarborgen. 

 

Behaalde resultaten

  • Materiality Assessment waarin duurzaamheidsonderwerpen geprioriteerd zijn door zowel NSI als haar stakeholders.
  • Duurzaamheidsstrategie met concrete doelen voor de korte en lange(re) termijn rondom drie thema´s en in lijn met de UN sustainable development goals.
  • Actieplan om de strategie te implementeren en doelen te behalen.
  • Beleid om de strategie te integreren in de dagelijkse organisatie en bijbehorende processen.

Meer informatie

Bovendien helpen wij u graag bij het ontwikkelen van de duurzaamheidsstrategie en de -doelstellingen van uw vastgoedfonds, -bedrijf, verbeteren van de duurzaamheidsprestaties uw portefeuille of individuele assets op de (middel)lange termijn. Voor meer informatie over onze dienstverlening, kunt u contact opnemen

Lees meer - What's Next

City profiler image card
Insights

City profiler

Ruimtelijke beleidsmakers van steden kunnen we tegenwoordig beter zien als ‘city profilers’. Zij dienen de juiste verbanden te leggen om tot toekomstbestendige oplossingen te komen voor onze steden in de komende decennia.
Elsbeth Quispel • 27/05/2021
De stad na COVID
Insights • Sustainability

De stad na COVID

COVID laat zien waar we kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd brengt het ons inzicht in hoe we de leefbaarheid in onze steden op een toekomstbestendige manier moeten vergroten.  Anticiperend op bevolkingsgroei, klimaatverandering, gezondheid en onze aanhoudende behoefte om in steden te wonen, werken en verblijven.
Elsbeth Quispel • 22/04/2021
De Randstad loopt leeg card
Insights

De Randstad loopt leeg

De initiële oorzaak hiervan heeft alles te maken met vraag en aanbod. Al jaren is er een chronisch tekort aan betaalbare woningen in de Randstad, het economisch hart van Nederland.
Elsbeth Quispel • 25/03/2021
Auto de stad uit card
Insights • Sustainability

De auto de stad uit

De komst van de auto heeft de ruimtelijke ontwikkeling van onze steden en de infrastructuur in Nederland radicaal veranderd.
Elsbeth Quispel • 25/02/2021
Groene steden
Insights • Sustainability

Groen in de stad wordt niet op waarde geschat

Een groene omgeving of frisse buitenlucht is niet vaak een reden om in een stad te wonen, eerder het tegenovergestelde. Het is vaak een reden om in het weekend de stad te ontvluchten en de natuur op te zoeken, of zelfs om elders te gaan wonen.
Elsbeth Quispel • 04/02/2021
Ruimtelijke ordening
Insights • Sustainability

De toekomstbestendige stad

De waarde van de stad zit in haar toekomstbestendigheid. Om te kunnen anticiperen op de behoeften van de tijd is visie en ambitie nodig als handvat voor strategische gebiedsontwikkeling.
Elsbeth Quispel • 09/12/2020
Ode aan de woningcorporaties
Insights

Ode aan de woningcorporatie

We staan voor een grote uitdaging om te zorgen dat wonen in de stad betaalbaar blijft en daarmee haar ziel behoudt en we ons verbonden voelen met de stad waarin we wonen.
Elsbeth Quispel • 12/11/2020
Whats Next artikel 2 card
Insights

Agglomeratievoordelen gaan niet alleen over schaal

Het bericht dat we de komende weken niet naar kantoor kunnen valt mij zwaar. Kantoor is voor mij dé plek om samen te werken aan projecten, besprekingen te hebben en rustig te kunnen werken, maar vooral ook de plek om bij te praten met collega’s en mijn team; iets waar ik energie van krijg.
Elsbeth Quispel • 19/10/2020
Value of the workplace card
Insights • Office

Niet pandemie, maar demografie bepaalt toekomst van kantoor

De wereldwijde pandemie heeft het inzicht in de mogelijkheden van werken op afstand enorm versneld. 
Jan Verhaegh • 06/10/2020
Whats Next thumbnail insights
Insights

De ziel van een stad

Nu ik 17 jaar in de stad woon, noem ik mijzelf Amsterdammer; dankzij en ondanks alle veranderingen van de afgelopen jaren een stad waar ik energie van krijg, met veel plezier woon met mijn gezin en elke dag de luxe heb om met de fiets naar kantoor te gaan. Maar hoe komt het dat ik mij ook echt Amsterdammer voel?
Elsbeth Quispel • 24/09/2020
Rotterdam view, Netherlands
Research • Economy

Sweet Spot Randstad

Nederland heeft de wereld veel te bieden.  Om ook in de toekomst de magneet te blijven die we nu zijn, moet er wat gebeuren. De economische kerngebieden moeten met elkaar worden verbonden tot één economische en functionele stedelijke regio. In dat streven kunnen we gaan zoeken naar de Sweet Spot tussen zoveel mogelijk agglomeratievoordelen en zo weinig mogelijk agglomeratienadelen. 
Jos Hesselink • 26/06/2019

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.