Share:
Asset Services Asset Services

Services

Portfolio Management

Onze opdrachtgevers vertrouwen ons een steeds groter deel van hun taken toe, zodat zij zich meer kunnen richten op strategische en tactische taken.

Van onderhoud naar transformatie

Een vastgoedmanager zorgt ervoor dat een gebouw in conditie is en blijft. Hieronder valt het periodiek inspecteren van de panden, voorstellen doen op het gebied van preventief, correctief en bijzonder onderhoud én het maken van een (meerjaren-)onderhoudsplanning.

Doorgaans is niet de conditie van het gebouw het knelpunt, maar de leegstand. De strijd tegen de leegstand, de roep om meer duurzame gebouwen en de uitdaging om de gebouwen aantrekkelijk te maken in een veranderende markt, vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Vastgoedmanagers krijgen de vraag welke strategie te volgen om van gebouwen een commercieel succes te maken. Bijvoorbeeld door ze te (her)ontwikkelen, transformeren, verduurzamen of te upgraden.

Wij pakken klantvragen op en kijken met een gespecialiseerd team naar de mogelijkheden om een object kansrijker en toekomstbestendig te kunnen maken. Dit is vaak in samenwerking met eigen architecten. Deze vorm van dienstverlening is integraler, omdat met deze aanpak rekening gehouden kan worden met de markt, de mogelijke waardeontwikkeling, de investeringskosten en mogelijke huurkandidaten. Het visualiseren van mogelijkheden geeft ook een extra impuls aan het proces om tot oplossingen te komen.

Wij leveren een integraal pakket aan hoogwaardige diensten om samen met de opdrachtgever de uitdagingen in de veranderende markt aan te gaan.

Social Media

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.