Paulina Warchoł

Land Specialist • Poland

Paulina Warchoł
Wyślij mi wiadomość
Lokalne biuro:

Rondo Daszynskiego 2B
Warszawa, Masovian 00-843
Poland

Pobierz VCard

Paulina Warchoł

Land Specialist • Poland


Paulina Warchoł jest Specjalistą ds. Gruntów w dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych Cushman & Wakefield.

Odpowiedzialna jest za analizę nieruchomości gruntowych pod inwestycje magazynowe i przemysłowe, a także doradztwo w sprawach technicznych związanych z gruntami inwestycyjnymi. Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne związane z projektowaniem urbanistycznym, oceną oddziaływania inwestycji na środowisko i gospodarką nieruchomościami. W pracy wykorzystuje oprogramowanie wspierające procesy analizy danych przestrzennych.

Wcześniej pracowała w pracowni urbanistyczno-architektonicznej, gdzie zajmowała się sporządzaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, analiz do decyzji o warunkach zabudowy, a także różnego rodzaju analiz przestrzennych i opinii urbanistycznych na potrzeby oceny możliwości inwestycyjnych nieruchomości.

Ukończyła kierunek gospodarki przestrzennej na Politechnice Warszawskiej, w specjalności urbanistyka w planowaniu przestrzennym. W ramach międzynarodowej wymiany studenckiej studiowała także na Politechnice w Walencji.

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS