Share: Share with Email
Laptop Review Meeting (image) Laptop Review Meeting (image)

Služby

Stavebné inžinierstvo

Náš tím zameraný na stavebné inžinierstvo zabezpečuje všetky projektové a riadiace služby súvisiace s mechanickými, elektrickými a zdravotníckymi prvkami pri všetkých typoch budov a vo všetkých sektoroch, a to od úvodnej stavby cez vybavenie po ich využívanie.

Prvky služieb stavebného inžinierstva môžu tvoriť až 35 – 45 % celkových stavebných nákladov pri projekte typickej kancelárskej novostavby a až 50 % nákladov na vybavenie typickej kancelárie. Ak chcete tieto náklady starostlivo spravovať, je dôležité venovať im pozornosť hneď od začiatku.

Ako vám môžeme pomôcť

Zodpovednosť voči klientom, personálu a životnému prostrediu berieme vážne. Veríme v spoluprácu. Nezaujímajú nás len potrubia a káble. Vieme, že najlepšie výsledky dosiahneme, keď sa vy a naši kolegovia z projektového tímu spoja už na úplnom začiatku. Nakoľko rozumieme vašim potrebám, pracujeme na ich dosahovaní prekonávaní cez podporu kreatívneho a originálneho zmýšľania v našich tímoch.

Náš tím môže radiť a/alebo na seba prevziať všetku prácu spojenú s prvkami technických služieb výstavby. Tým sa zabezpečí pripravenosť budov na budúcnosť už od štádia konceptu tak, aby sa problémy v existujúcich budovách dali čo najskôr vyriešiť. Týmto sa vyhnete zvyšovaniu nákladov a nehnuteľnosť si zachová hodnotu.

Pridávame hodnotu – výhody nášho prístupu

Pretože stavebnému inžinierstvu rozumieme v kontexte životného cyklu nehnuteľnosti, vďaka našim znalostiam dokážeme zvýšiť jej hodnotu. Naši technici neponúkajú len komplexné projektové riešenia, majú skúsenosti aj s vykonávaním technického due diligence a riešením schátraných stavieb, čím sa zohľadní dôležitosť možných úprav a uvedenia do pôvodného stavu v rámci projektu.

Rozumieme dôležitosti udržiavania budov a preto v rámci našich služieb staveného inžinierstva dbáme na to, aby sa údržbe venovala dostatočná pozornosť s cieľom umožniť uspokojivú plánovanú údržbu vďaka projektu a koordinácii s partnermi z nášho projektového tímu.

Naše projekty stoja na udržateľnosti už od počiatku a úzko spolupracujeme z kolegami z oddelení zameraných na energetiku a udržateľnosť, aby sme zabezpečili čo najväčšiu úspornosť a čo najnižšie emisie uhlíka našich projektov.

Skúsenosti a zdroje

Stavebné inžinierstvo je dôležitou líniou služieb v rámci portfólia C&W PDS a dopĺňajú naše stavebné poradenstvo, projektovový manažment, interiérový dizajn a nákladové poradenstvo.

Naši odborníci majú rôznorodé zázemie z veľkých technických firiem a stavebných organizácií a zároveň vynikajúco rozumejú kompetenciám, ktoré sú v ich pozícii neoceniteľné. Taktiež máme program pre absolventov technických odborov, vďaka ktorým majú čerství inžinieri príležitosť učiť sa technické zručnosti priamo v oblasti nehnuteľností.

SÚVISIACE SLUŽBY

Projektový manažment
Projektový tím Cushman & Wakefield sa skladá zo zanietených a skúsených odborníkov so skúsenostami projektového manažmentu na rôznych projektoch a v rozličných oblastiach na Slovensku.
Learn More
Stavebné inžinierstvo

Náš tím zameraný na stavebné inžinierstvo zabezpečuje všetky projektové a riadiace služby súvisiace s mechanickými, elektrickými a zdravotníckymi prvkami pri všetkých typoch budov a vo všetkých sektoroch, a to od úvodnej stavby cez vybavenie po ich využívanie.

Zistiť viac
Interiérový dizajn
Špecializujeme sa na dizajn komerčných priestorov v Bratislave a na Slovensku, vďaka čomu máme ideálnu pozíciu pre poskytovanie služieb klientom. 
Zistiť viac
Poradenstvo ohľadne znižovania nákladov

Konzultácie nákladov 

Learn More
Cushman & Wakefield Dizajn a výstavba

Rozumiete svojím realitným požiadavkám a potrebujete garanciu fixnej ceny od partnera s rozsiahlými skúsenosťami?

Learn more
Udržateľnosť

Klimatická zmeny a obmedzené prírodné zdroje znamenajú radikálnu zmenu v tradičnom prístupe k nehnuteľnostiam. 

Learn More

SÚVISIACE INTERNÉ VEDOMOSTI

Bratislava, Slovakia
Insights • Economy

Slovakia Real Estate Market View

A regular update on the commercial real estate market in Slovakia.
Juraj Bronček • 19/10/2021

Sociálne siete

NEMÔŽETE NÁJSŤ TO, ČO HĽADÁTE?

Spojte sa s jedným z našich profesionálov.